Navigare

Căutarea pe saitul

 

Aderarea la PCRM

Cine poate fi membru al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

 

Membru al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani, recunoaşte prevederile Programului şi Statutului, participă la activitatea unei organizaţii primare, respectă hotărîrile de partid şi achită periodic cotizaţiile de membru.

 

Membrii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova nu pot face parte din alte partide politice.

 

Calitatea de membru al PCRM nu limitează drepturile civile ale comuniştilor, inclusiv dreptul la libertatea conştiinţei şi dreptul de a participa la activitatea altor organizaţii obşteşti, principiile cărora nu vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu scopurile de program ale partidului.

 

Primirea în rîndurile PCRM se face în conformitate cu cererea personală a solicitantului care posedă două recomandări ale comuniştilor cu o vechime de partid nu mai mică de 2 ani. Hotărîrea cu privire la primirea în partid este adoptată de organizaţia primară şi se consideră definitivă. În cazul în care la locul de trai nu există organizaţie primară de partid, hotărîrea despre primirea în partid este adoptată de către instanţa superioară. Hotărîra despre primirea în rîndurile PCRM se adoptă prin votul majorităţii comuniştilor prezenţi la adunare sau a membrilor organului electiv aflaţi în şedinţă.

 

Foştii membri ai altor partide politice sînt primiţi în rîndurile PCRM în baze comune, decizia organizaţiei primare de partid fiind neapărat confirmată de comitetul respectiv raional sau municipal de parti şi adusă la cunoştinţa CC.

 

Reprezentantul comitetului raional sau municipal îi înmînează cetăţeanului devenit membru al partidului carnetul de partid de model unic, aprobat prin hotărîrea CC:       

 

 

Pentru a deveni membru al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, trebuie să prezentaţi următoarele documente:

 

*                               - 2 poze cu dimensiunea 3x4

*                                

*                               - cerere scrisă de mînă

*                                

*                               - Curriculum Vitae

*                                

*                               - ancheta completată

*                                

*                               - 2 recomandări din partea comuniştilor cu un stagiu de membru de partid nu mai mic de 2 ani

 

 

Documente:
1. Ancheta.
2. Cerere.
News Time Romania - Stiri Romania