Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

02.06.2009:  Sergiu Burduja: "Cunoştinţelor plătite, cu timpul, le expiră termenul de valabilitate!"
Interviu acordat agenţiei "Moldpres" de către directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Sergiu Burduja

Întrebare: Domnule colonel, în fiecare an, în preajma examenelor de bacalaureat, pe lîngă problemele legate de susţinerea examenelor, în societate se vehiculează multe altele, care au o tangenţă cu BAC-ul. În special, este vorba despre unele costuri. CCCEC deţine anumite informaţii despre colectarea unor fonduri ilicite pentru susţinerea examenului de bacalaureat?

Răspuns: Evident, pe adresa Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei parvin informaţii despre colectarea sumelor de bani pentru examenele de BAC. De exemplu, numai pe parcursul ultimelor două săptămîni, pe adresa noastră au parvenit peste 10 semnale despre colectarea sumelor - de la 500 de lei în sus, pentru acordarea suportului susţinătorilor de BAC. Pentru moment, desfăşurăm unele investigaţii, dar vreau să accentuez că, cu părere de rău, toate aceste semnale sînt anonime... Mai mult, în majoritatea cazurilor, aceste informaţii ajung la noi deja după achitarea sumelor, după încheierea examenelor, cînd, practic, este imposibil de a depista persoanele vinovate şi a demonstra faptul comiterii infracţiunii.

Analizînd statistica sesizărilor adresate CCCEC-ului în anii precedenţi, sumele de bani se colectează sau se achită direct pentru un calificativ mai înalt, pentru remunerarea profesorilor, permisiunea de a copia în timpul examenelor, obţinerea anticipată a subiectelor de examen, pregătirea meselor festive pentru comisia de examinare etc.

Întrebare: Ce întreprinde CCCEC în vederea stopări fenomenului corupţiei în domeniu? Cum sînt soluţionate petiţiile parvenite la Centru din partea părinţilor care achită bani pentru examene?

Răspuns: Consider că e prematur să vorbim despre stoparea, ca atare, a fenomenului corupţiei în orice domeniu, inclusiv cel al învăţămîntului. Mai corect ar fi să vorbim despre diminuarea acestuia pe segmentul vizat. În acest sens, Centrul desfăşoară activităţi în două direcţii: de prevenire şi combatere.

Activitatea de prevenire a corupţiei în sistemul educaţional cuprinde un şir de măsuri profilactice precum întruniri cu managerii de licee, cu reprezentanţii asociaţiilor părinteşti şi ai direcţiilor de învăţămînt. CCCEC a organizat două şcoli anticorupţie pentru liceeni, la care au participat, în mod special, elevii claselor absolvente. Subiectele abordate în cadrul acestor seminare au pus în discuţie problemele legate de cadrul juridic al actului de corupţie, ce prevede legislaţia pentru comiterea lor, cum trebuie să procedăm atunci cînd se solicită sume de bani pentru examene sau pentru alte beneficii etc.

Referitor la activitatea de combatere: Centrul este permanent sesizat de persoane care recunosc că au achitat în şcoală plăţi neoficiale pentru anumite avantaje. Reclamaţiile se referă la acţiuni concrete de colectare, solicitare sau de extorcare a banilor. Însă, în conformitate cu prevederile articolului 263 din Codul de Procedură Penală, sesizările anonime nu pot servi drept temei pentru pornirea urmăririi penale. Dar şi în acest caz informaţiile parvenite sînt verificate de către colaboratorii Centrului în limitele prevăzute de legislaţie. La modul practic, însă, este imposibil de a constata cu certitudine dacă fapta se încadrează în noţiunea de act ilegal sau nu. Este dificil de a acumula probele necesare fără ajutorul persoanei căreia i s-a cauzat un prejudiciu. În plus, acestea apelează la ajutorul organelor de drept doar după ce nu sînt satisfăcute de notele negociate.

Anul acesta, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, a fost format un grup operativ, care va reacţiona prompt la toate semnalele de corupere sau de alt gen în timpul desfăşurării examenelor de BAC.

Întrebare: Care este impactul fenomenului corupţiei atît asupra tinerilor care susţin BAC-ul, cît şi asupra societăţii în ansamblu?

Răspuns: Important e să conştientizeze că atît faptul extorcării banilor, cît şi cel al oferirii mijloacelor băneşti se consideră o ilegalitate. În cazul colectării banilor prin intermediari, pentru că anume ei şi nu profesorii sînt cei care acumulează fondurile ilicite, nu sînteţi asiguraţi că acestea vor ajunge la destinaţie şi în realitate vor rezolva problema.

În general, efectul este negativ pentru toată societatea. Tinerii şi părinţii, care prin intermediul banilor doresc o notă mai bună la examene, trebuie să conştientizeze că în viitor, în orice ipostază a vieţii s-ar afla tînărul, nu calificativele de la BAC vor sta la baza aprecierii calităţilor profesionale, dar cunoştinţele acumulate pe băncile şcolii. În acest context, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se adresează către absolvenţi şi părinţi, insistînd ca aceştia să sesizeze autorităţile competente în cazul în care sînt somaţi să ofere bani pentru examenele de bacalaureat.

Pentru moment, CCCEC întreprinde toate măsurile care se încadrează în limitele legislaţiei în vigoare pentru a identifica actele de corupţie în perioada desfăşurării examenelor de bacalaureat. Doar colaborarea reciprocă generează începerea procedurii penale şi sancţionarea persoanei vinovate. În acest context, orice persoană ne poate contacta prin e-mail: secretariat@cccec.md sau la telefonul de încredere 257-257.

www.moldpres.md0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania