Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

05.09.2016:  ADRESARE CC al PCRM către poporul Republicii Moldova în legătură cu alegerile Președintelui Republicii Moldova
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova califică participarea la alegerile Președintelui Republicii Moldova ca o sprijinire a răsturnării constituționale săvîrșită de forțele politice, care au capturat statul moldovenesc, precum și a ortacilor acestora.
Constituția, ca formă de acord social, este substituită de decizia voluntaristă a Curții Constituționale, care a depășit limitele împuternicirilor atribuite ei prin lege.

Noi, comuniștii, considerăm că decizia neconstituțională din 4 martie a.c. a Curții Constituționale privind alegerile directe ale Președintelui vor conduce la schimbarea structurii politice statale a Republicii Moldova. Prin respectiva decizie, s-a comis o crimă dintre cele mai grave: poporului Moldovei i-au fost răpite drepturile suverane, el fiind lipsit de calitatea de unic suveran în statul nostru.

Lipsa legitimității trecerii la alegerile generale directe ale președintelui țării va face nelegitimă alegerea în acest mod a Președintelui, va agrava și mai mult instabilitatea socială, va conduce la ”războiul împuternicirilor” între Președinte, Parlament și Guvern. În condițiile statului nostru capturat, asta poate provoca o evoluare imprevizibilă a situației în societate.

Vă amintim că, în baza analizei efectuate, Partidul Comuniștilor încă în anul 2012 a declarat că Republica Moldova se află în stare de stat capturat. La patru ani după asta, respectiva concluzie o împărtășește majoritatea populației țării, mulți reprezentanți ai comunității de experți și observatori, inclusiv internaționali.

Starea de ”capturare” se răsfrînge asupra tuturor sferelor de activitate vitală a statului. Au fost suprimate toate realizările democratice ale societății moldovenești. În condițiile statului capturat, organele puterii menite să asigure respectarea temeliilor democratice ale vieții slujesc doar structurilor corupte și sunt o sursă care permanent generează corupție și ferește de responsabilitate persoanele oficiale compromise.

Prin acțiunile oamenilor politici corupți, a fost distrusă structura Parlamentului. Astăzi ea nu mai reprezintă voința exprimată de alegător la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Așa-numita coaliție, care a capturat puterea în țară prin cumpărarea deputaților din Parlament și a altor persoane oficiale, cultivă dezbinarea în societate, creează premise pentru complicarea colaborării Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul. Aceasta conduce la consecințe ireparabile pentru dezvoltarea social-economică, aduce prejudicii procesului de reintegrare a țării.

Guvernul, de facto, a ieșit de sub controlul Parlamentului. În mod sistematic este încălcată legislația Republicii Moldova, în particular Legea privind bugetul de stat, și nimeni nu poartă nici o răspundere pentru aceste încălcări. Membrii cabinetului de miniștri în mod grosolan încalcă jurămîntul dat de ei, își permit opinii exprimate public și acțiuni care în mod evident sunt în contradicție cu Constituția și cu alte acte legislative ale țării.

Mijloacele de informare în masă sunt concentrate în mîinile reprezentanților unui singur partid politic. Acces la ele au doar acei politicieni și linge-blide care sprijină actuala putere mafiotă și coruptă.

Capturarea organelor de conducere de către neprofesioniști, partajarea controlului asupra tuturor structurilor economice și sociale au condus la o paralizie funcțională și, în ultimă instanță, au devenit cauzele principale ale stagnării în dezvoltarea potențialului economic, au condus la furturi fără precedent în sistemul bancar-financiar, fapt care în mod cît se poate de elocvent îl demonstrează furtul unui miliard de dolari, precum și inexplicabila creștere a datoriei de stat.

Din toate cele expuse mai sus, reiese o concluzie incontestabilă. Cei care au venit la putere după lovitura de stat din 7 aprilie 2009, în timpul ce s-a scurs au reușit să instaleze în Moldova o democrație perversă, bazată nu pe Constituție și pe Lege, ci pe interesele structurilor de clan și mafiotice.

În pofida afirmațiilor iresponsabile ale unui șir de aventurieri politici și ale celor care le țin isonul, apropiatele alegeri prezidențiale în nici un mod nu vor adăuga stabilitate în societatea moldovenească. În final, marile așteptări pe care le are societatea de la alegerile Președintelui de către întregul popor se vor împrăștia, ciocnindu-se de aceleași realități specifice actualei forme de guvernare – parlamentară.
Pentru Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, unica forță politică statală care a lăsat în urma sa un drum lung de luptă și victorii și care posedă o experiență rezultativă de conducere a țării în condițiile contemporane, a participa la astfel de alegeri neconstituționale ale Președintelui ar însemna a recunoaște și a sprijini actualul regim guvernant, ar însemna să-și dea acordul pentru continuarea jefuirii țării, pentru sărăcirea definitivă și pieirea oamenilor, la nimicirea statalității și suveranității ei.

Noi, comuniștii, considerăm că unicul mijloc de a-i pune pe capturatori la locul lor este boicotarea acestor alegeri.

Trecerea la forma prezidențială de conducere, în cazul în care aceasta, conform art. 2 al Constituției, va fi cerută de majoritatea cetățenilor țării, trebuie să se producă în mod constituțional, ca astfel să fie asigurată legitimitatea întregului proces electoral.

În acest scop, noi, comuniștii, propunem:

— Pentru a restabiliri structura Parlamentului în corespundere cu exprimarea voinței alegătorilor, a organiza pînă la sfîrșitul anului 2016 alegeri parlamentare anticipate.

— A-i intoarce poporului drepturile lui suverane pe calea organizării în prima jumătate a anului 2017 a unui referendum constituțional al întregului popor cu privire la forma de guvernare a statului.

Doar realizarea măsurilor indicate va putea asigura constituționalitatea, legalitatea și legitimitatea întregului sistem al organelor puterii din țară.

Conducîndu-se de interesele supreme ale țării și ale poporului, Partidul Comuniștilor face un apel către toți cetățenii să nu cadă pradă provocărilor acelor politicieni care au scopul să se statornicească la putere pentru mulți ani înainte. Prin aceasta, ei, cetățenii, vor demonstra reala forță a suveranității populare, vor dovedi că respectă Constituția și Legea.

Stimați concetățeni!

Nu uitați! Orice buletin lăsat în urna electorală în ziua de 30 octombrie va însemna un vot pentru cei care au capturat țara, o susținere a celor care vă jefuiesc, care vă lipsesc de dreptul la o viață demnă.

Cea mai justă decizie va fi neparticiparea dumneavoastră la alegerile neconstituționale din 30 octombrie!
Boicot alegerilor din 30 octombrie 2016!

Să reîntoarcem poporului puterea!

Să izbăvim țara de mafia politică și de persoanele corupte!

Să restabilim Constituția și drepturile democratice ale cetățenilor țării!


Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
03 septembrie 2016
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania