Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

04.03.2009:  Gheorghe Braşovschi: În opt ani a crescut prestigiul Moldovei în lume
— Dle Braşovschi, sînteţi candidat la funcţia de deputat din partea PCRM în viitorul legislativ. Nefiind membru de partid, totuşi sînteţi un adept fidel al acestuia. Spuneţi-ne vă rog pentru care direcţii de activitate aţi opta în Parlament?
— Începînd cu anul 1988 am fost membru al PCUS. După destrămarea Uniunii Sovietice nu am aderat nici la un partid, în schimb am fost şi sînt adept fidel al PCRM.
Venind în Parlament, în primul rînd voi opta pentru susţinerea şi realizarea platformei electorale a PCRM. Totodată, voi susţine şi înainta iniţiative privind promovarea Programelor ce ţin de dezvoltarea în continuare a sectorului economic, crearea locurilor de mun-că, Programelor pentru tineret şi susţinerea păturilor social-vulnerabile, crearea condiţiilor optime de muncă pentru specialiştii din spaţiul rural.
Un domeniu special al activităţii mele în calitate de membru al Parlamentului ar fi iradicarea complexului de probleme privind ocrotirea mediului ambiant, stoparea tăierii ilicite a pădurilor, diminuarea poluării bazinelor acvatice, păşunelor, spaţiilor verzi cu deşeuri menajere.
Voi sprijini toate programele, ideile, propunerile ce ţin de îmbunătăţirea în continuare a calităţii vieţii poporului nostru.

— Aveţi studii administrative, totodată şi un stagiu practic impresionant în administrarea publică locală... Ce realizări aţi înregistrat în ultima perioadă în calitate de primar al oraşului Sîngerei?
— La conducerea oraşului am venit în rezultatul alegerilor din anul 2003. Din primele zile de activitate am conştientizat faptul că pentru a ocupa un post de conducere în administraţia publică locală nu sînt suficiente studiile superioare deţinute. Astfel, mi-am continuat studiile postuniversitare la Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Absolvirea Academiei a jucat un rol important în aprofundarea cunoştinţelor în sfera de administrare şi aplicarea lor în activitatea propriu-zisă.
Activînd în funcţia de primar am realizat un şir de activităţi ce ţin de dezvoltarea comunităţii.
Astfel, conlucrînd cu firma italiană “Alberto-Dondi” am iniţiat gazificarea or.Sîngerei din contul investiţiilor acestui agent economic. În procesul de gazificare a oraşului pînă în prezent au fost investiţi circa un milion de euro. Sînt căutate şi alte posibilităţi pentru a continua lucrările.
Cu suportul financiar al FISM, USAID şi alte fonduri donatoare, cu contribuţia cetăţenilor şi cu finanţele publice au fost construite în variantă albă drumurile pe 6 străzi, au fost reparate şi acoperite cu asfalt zeci de kilometri altele. S-a construit un segment al reţelei de canalizare fiind investite 2,5 mln lei. Au fost reparate capital clădirile liceului teoretic “Olimp” şi ale grădiniţei de copii nr.6. 5 instituţii educaţionale din 8 şi biblioteca municipală au fost conectate la încălzire cu gaze.
În toate grădiniţele de copii a fost procurată lengerie nouă, veselă, mobilier, frigidere, maşini de spălat etc. În toate instituţiile educaţionale (2 licee, o şcoală medie, 5 grădiniţe de copii) anual se efectuează reparaţii curente şi la un nivel cuvenit este organizată alimentaţia copiilor. 80% din bugetul primăriei este folosit pentru întreţinerea instituţiilor educaţionale, de cultură şi pentru activităţile sportive.
Au fost deschise şi funcţionează Centrul pentru tineret, Centrul de zi pentru copii şi tineri cu disabilităţi “Credo”, 2 centre pentru persoane social-vulnerabile “Agape” şi “Raza soarelui”, muzeul de etnografie şi istorie a oraşului.
O deosebită atenţie se acordă iluminării străzilor şi locurilor publice, care pînă în 2003 lipsea. Oraşul este asigurat cu apă potabilă în regim non-stop. A fost construit un poligon nou pentru deşeuri menajere solide în regiunea “Odaia”. În conlucrare cu Fondul USAID a fost procurat un automobil specializat pentru transportarea deşeurilor menajere solide.
În fiecare an, prin decizia Consiliului orăşenesc, din sursele bugetare cîte 40 familii sau persoane nevoiaşe sînt asigurate cu lemne de foc. A fost creată şi este întreţinută din sursele bugetului primăriei echipa de fotbal orăşenească. Bugetul primăriei a fost majorat de 3,5 ori. Au fost realizate şi măsuri ce ţin de susţinerea businessului local, înverzirea şi salubrizarea teritoriului, menţinerea ordinii publice etc.

— Campania electorală e în toi. Cred că deja aţi avut numeroase întîlniri cu alegătorii din raionul Sîngerei. Ce probleme îi frămîntă şi care sînt doleanţele lor pentru următoarea legislatură?
— Zilnic îmi organizez cîte 2-3 întruniri cu populaţia din teritoriul raionului. Problemele abordate de cetăţeni sînt diferite. Spre exemplu, în satele mari populaţia cere să fie restabilite şi puse în funcţiune spitalele de sector care cîndva au activat. În satele mai mici părinţii roagă să fie deschise grădiniţe de copii care din diferite motive şi-au încetat activitatea. Principalele probleme de pretutindeni sînt: gazificarea satelor, asigurarea cu apă potabilă, construcţia şi reparaţia drumurilor. Sînt doleanţe de a păstra cenzul existent de ieşire la pensie.
Populaţia de la sate se mai confruntă cu problemele legate de pensionare acelor care activează în agricultură din motive că unii lideri nu fac transferurile respective în Fondul Social. Angajaţii din sectorul privat nu sînt mulţumiţi de contabilitatea dublă, care o mai practică unii patroni.
— Platforma electorală a PCRM este orientată la mai multe categorii de populaţie, direcţii concrete pentru următorii patru ani. Care este opinia dvs vizavi de direcţia strategică ce prevede construirea unui stat social?
— Sînt convins că produsul final al activităţii Parlamentului şi Guvernului trebuie să fie ridicarea în continuare a calităţii vieţii cetăţenilor şi aducerea ei în concordanţă cu nivelul de trai din ţările dezvoltate.
În acest scop, conducerea de vîrf a statului folosind potenţialul uman şi economic, bazîndu-se pe tradiţiile seculare ale poporului va trasa domenii prioritare de creare a unui stat social prin intermediul dezvoltării relaţiilor de prietenie cu ţările vecine; dezvoltării în continuare a sectorului real al economiei; acordarea atenţiei sporite educaţiei şi modului sănătos de viaţă; ridicarea pensiilor minime şi salariilor minime la nivelul coşului de consum; promovarea unei politici de echitate socială. Acele subdiviziuni ce cuprind această direcţie strategică din platforma electorală a PCRM vor fi realizate cu siguranţă datorită unei echipe puternice în viitorul parlament.

— În fişa dvs biografică mai e notat momentul că nu vi-i străin şi domeniul agricol. Cum vedeţi viitorul agriculturii în ţara noastră? Ce aspecte mai trebuie luate în considerare la efectuarea acestui proces de reformă în agricultură?
— Am obţinut studii superioare cu profil agricol şi am activat în acestă ramură timp de 14 ani. Cunosc problemele agriculturii şi viaţa la sate nu din auzite sau din mass-media. Agricultura este ramura principală a economiei ţării noastre. În prezent, situaţia în acest domeniu lasă de dorit. Viaţa ne impune să reanimăm acest sector important al economiei naţionale prin consolidarea reală a terenurilor, folosirea eficientă şi raţională a pămîntului respectînd procedeele tehnologice, punînd accent pe ramurile tradiţionale.
Aş spune că e necesară şi lărgirea suprafeţelor cultivate cu plante furagere pentru a dezvolta şi ramura vităritului. Folosirea tehnologiilor moderne în agricultură, stimularea producătorului autohton prin intermediul creării unui sistem eficient şi garantat de realizare a produselor agricole şi lărgirea ramurii prelucrătoare de asemenea ar ameliora vădit sfera menţionată mai sus.

— Pînă la alegeri au rămas zile numărate. Cu ce mesaj v-aţi adresa alegătorilor, printre care şi cei indecişi, nu doar din raionul Sîngerei, ci şi întreaga republică?
— Stimaţi cetăţeni ai Republicii Moldova, Vă chem, pe data de 5 aprilie, să veniţi la secţiile de votare şi să vă onoraţi datoria cetăţenească. Se spune că poporul are acea conducere pe care o merită. Noi merităm o conducere pe potrivă. Deci vă îndemn să votaţi pentru Partidul Comuniştilor, care în timp de 8 ani fiind la guvernare, prin fapte concrete a scos ţara din impas, a urcat-o pe o treaptă mai înaltă de dezvoltare, a ridicat prestigiul Moldovei în lume.
Acordînd votul de încredere Partidului Comuniştilor avem numai de cîştigat.

www.comunist.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania