Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

10.03.2017:  Hotărîrea Plenarei a II-a a CС al PCRM «Despre situația social-politică din țară și sarcinile organizațiilor de partid cu privire la caracterul păgubitor al cursului promovat de actuala guvernare»
Audiind și luînd în dezbatere raportul lui Oleg Reidman, secretar al CC al PCRM, intitulat «Situația social-politică din țară și sarcinile organizațiilor de partid cu privire la caracterul păgubitor al cursului promovat de actuala guvernare», plenara Comitetului Central RELEVĂ:

Analiza situației sociale și economice din țară, prezentată veridic în raportul Comitetului Central, fiind întemeiată pe date și fapte reale, demonstrează lipsa de semne ale dezvoltării sociale și economice pe parcursul întregii perioade de aflare la conducerea țării a forțelor liberal-democrate de dreapta.

Practic, dinamica tuturor indicilor caracteristici acestei dezvoltări s-a înrăutățit. Creșterea PIB-ului s-a încetinit aproape de două ori în comparație cu aceeași perioadă de aflare la putere a PCRM. Creșterea veniturilor reale ale populației, pe fundalul majorării prețurilor de consum și a tarifelor, practic, de asemenea a încetat. Nu crește nici gradul de folosire a brațelor de muncă ale populației. Emigrarea continuă și mai intens. Investițiile scad cu ritmuri periculoase acum și în viitor pentru dezvoltarea țării.

Sistemul financiar-bancar și-a pierdut stabilitatea și fiabilitatea prin care se caracteriza în anul 2008, avînd de suferit pierderi extrem de mari, cauzate de furturile de miliarde de la Banca de Economii. Finanțele de stat sunt dezorganizate: practic, pe parcursul întregii perioade a actualei guvernări, sistemul bugetar de stat nu face față indicilor stabiliți nici în ceea ce privește veniturile, nici în ceea ce privește cheltuielile. Împrumuturile făcute de Guvern sunt peste măsură de mari atît în plan intern, cît și în plan extern. Din 2010 pînă acum, toate componențele Guvernului fac împrumuturi pentru a acoperi cheltuielile curente ale țării, iar asta nu creează surse pentru rambursarea împrumuturilor. Datoria de stat depășește suma de 50 miliarde de lei în situația în care volumul veniturilor bugetului de stat nu atinge nici măcar nivelul planificat — 33 miliarde de lei.

Sfera socială este represată: instruirea se scumpește; accesibilitatea la studii se complică; numărul copiilor de vîrstă școlară, care nu frecventează nivelul primar și cel gimnazial, crește; serviciile medicale, în pofida proiectelor de ajutor extern realizate, se caracterizează prin accesibilitate redusă și tarife înalte. Sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, din cauza încălcării legii de către stat (Guvern), nu este finanțat în modul cuvenit. Sistemul de protecție socială și sprijin social, precum și sistemul de pensii suferă de un deficit financiar cronic și de tot mai multe deficiențe din cauza abordării politice și corupte față de evaluarea nevoilor populației. Sectorul social este exclus de către autorități din numărul priorităților Guvernului.

Programul desfășurat cu FMI împiedică dezvoltarea cererii publice, dinamismul activității creditare a sistemului bancar, dezvoltarea sectorului social. După cum a pronosticat PCRM, punerea în acțiune a Acordului de Asociere cu UE nu îndreptățește speranțele pe care le-a avut guvernarea semnînd respectivul acord, el a cauzat reducerea considerabilă a exportului.

Sistemul bugetar-fiscal, pierzîndu-și caracterul stimulator, a dobîndit în schimb un caracter restrictiv și oprimant.

Nivelul corupției nu se supune măsurilor de combatere a acestui flagel, deoarece ele, de fapt, sunt mimate.

În societate crește numărul evaluărilor negative a stării de lucruri din sfera socială și din cea economică. Încercările Guvernului de a atenua acest fenomen prin manevre de distragere cu ajutorul mass-media și a diferitelor manipulări nu reușesc să-și atingă scopul.

Plenara Comitetului Central CONSIDERĂ:

Situația socială și economică în Moldova degradează.

Cursul promovat de Guvern, acesta fiind orientat conform recomandărilor FMI și programului propus de acesta, continuarea parcursului trasat de Acordul de Asociere cu UE, fără o reexaminare și revizuire a prevederilor lui, sunt păgubitoare pentru Republica Moldova.

Continuarea cursului respectiv de dezvoltare, în viitorul apropiat, poate face ca acest dezastru să devină ireversibil.

Plenara CC al PCRM HOTĂRĂȘTE:

1. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova categoric se pronunță împotriva cursului promovat de majoritatea liberal-democrată de dreapta față de situația socială și economică la care s-a ajuns în Republica Moldova.
2. Membrii PCRM trebuie să demaște insistent miturile răspîndite de sursele mediatice afiliate puterii despre succesele conducerii obținute pe calea dezvoltării sociale și economice. PCRM îi cheamă pe toți adepții săi să ia parte activă la această demascare.
3. CC al PCRM însărcinează fracțiunea PCRM în Parlament să propună, conform regulamentului legiuitorului, inițiative privind anularea reformei sistemului de pensionare și înghețarea tarifelor la servicii medicale.
4. Fracțiunea PCRM în Parlament în procesul de dezbatere a completului de legi privind politicile fiscal-bugetară și vamală, să se manifeste o opunere categorică împotriva oricărei schimbări a impozitelor și taxelor în scopul majorării lor, precum și împotriva metodelor de administrare a acestora, dacă ele sunt legate de termene suplimentare de dezafectare a mijloacelor întreprinderilor.
5. Organizațiile primare de partid să procedeze la organizarea studierii datelor prezentate în raportul Comitetului Central al PCRM în scopul de a le folosi în munca de agitație și propagandă și a le transmite părtașilor și simpatizanților ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, precum și persoanelor indefinite, pentru a-i atrage pe oameni de partea PCRM.
6. Toți membrii ai PCRM să scoată în vileag caracterul perfid al relațiilor dintre Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cu Partidul Democrat din Moldova și actuala guvernare.
7. Comitetele raionale și reprezentanții lor să înceteze orice interacțiuni cu reprezentanții ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
8. Redacția ziarului «Comunistul» (O. Dzeatcovschi) să piblice materialele Plenarei CC — raportul, hotărîrea, luările de cuvînt ale participanților la ședința Plenarei.
9. Controlul și organizarea executării prezentei Hotărîri să fie pusă pe seama Comitetului Executiv Politic al CC și personal a secretarului CC al PCRM pe problemele social-economice, O. M. Reidman.

4 martie, 2017


0 
| încă
înapoi »