Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

10.03.2017:  Hotărîrea Plenarei a II-a a CC al PCRM «Cu privire la Planul de măsuri organizatorice și politice ale CC al PCRM în scopul îndeplinirii hotărîrilor Congresului VIII al PCRM»
Audiind informația «Cu privire la Planul de măsuri organizatorice și politice ale CC al PCRM în scopul îndeplinirii hotărîrilor Congresului VIII al PCRM», prezentată de E.V. Bodnarenco, secretar al CC al PCRM, Plenara a II-a a CC a PCRM subliniază că întreaga activitate a partidului trebuie să fie direcționată spre îndeplinirea scopurilor strategice trasate de Congresul VIII al PCRM.

Pentru realizarea sarcinilor ce se află în fața partidului, toate subdiviziunile PCRM trebuie să-și concentreze eforturile la creșterea rîndurilor partidului, la perfecționarea structurii organizatorice a verigilor de partid, la crearea condițiilor pentru dezvoltarea lor în continuare, la întărirea sprijinului electoral și la creșterea popularității PCRM.

În contextul îndeplinirii hotărîrilor congresului, este necesar ca Comitetul Central al PCRM să elaboreze un proiect de modernizare a Moldovei, să elaboreze măsuri de consolidare a societății, metode de a-i convinge pe cetățeni de faptul că din profunda criză politică și socială există o ieșire — alegeri parlamentare anticipate și venirea PCRM la conducerea țării.

Plenara CC al PCRM HOTĂRĂȘTE:

1. A aproba Planul de măsuri organizatorice și politice în scopul îndeplinirii hotărîrilor Congresului VIII al PCRM.
2. Realizarea respectivului Plan să fie asigurată de Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM, de comitetele municipale și raionale, de organizațiile primare ale partidului.
3. Comitetul municipal și cele raionale ale partidului:

— să-și desfășoare activitatea în scopul perfecționării structurii organizatorice și a dezvoltării în continuare a verigilor de partid;
— să asigure organizarea unei Încorporări speciale în rînduruile PCRM, consacrată împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie;
— munca de explicare în masă în mijlocul populației să conțină pe scară largă critică la adresa regimului de guvernămînt și a acoliților lui, să contribuie la întărirea sprijinului electoral al PCRM.
4. Controlul executării Planului de măsuri organizatorice și politice ale CC al PCRM în scopul îndeplinirii hotărîrilor Congresului VIII al PCRM să fie pus pe seama Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM.
0 
| încă
înapoi »