Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

10.03.2017:  Hotărîrea Plenarei a II-a a CC al PCRM «Cu privire la crearea comisiilor CC al PCRM»
Audiind și supunînd discuției informația «Cu privire la crearea comisiilor CC al PCRM», prezentată de tov. Starîș C.G., Plenara CC al PCRM HOTĂRĂȘTE:

1. A crea din componența membrilor CC al PCRM comisii ale CC al PCRM pentru munca organizatorică și de partid, pentru munca ideologică, pentru problemele sociale și economice (listele comisiilor se anexează).
2. Conducerea comisiilor CC al PCRM să fie încredințată tovarășilor Bodnarenco E.V., Starîș C.G., Reidman O.M.
3. Președinții de comisii să elaboreze și să aprobe la ședințele comisiilor planurile de activitate și să organizeze îndeplinirea lor. În mod regulat să informeze Comitetul Executiv Politic cu privire la activitatea respectivelor comisii.
4. Controlul asupra executării Hotărîrii date să fie pus pe seama Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM.

0 
| încă
înapoi »