Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

18.03.2017:  În reforma sistemului de pensii, implementată de actuala guvernare, «surprize» au fost mai mult decît suficiente, și încă vor mai fi. Toate în detrimentul poporului!
Pe 1 ianuarie 2017, în Republica Moldova a demarat reforma sistemului de pensii. Guvernul «nocturn» condus de Filip a prezentat-o drept un bun sub forma majorării pensiilor, pensionare anticipată și anularea favorurilor pentru categoriile privilegiate anterior: judecători, procurori, deputați, membri ai Guvernului și alți funcționari.

Reforma va intra în vigoare începînd cu data de 1 aprilie. Ce urmează să se întîmple?

Pînă la reformă, bărbații ieșeau la pensie la vîrsta de 62 de ani, cu un stagiu de muncă de 33 de ani, femeile se pensionau la vîrsta de 57 de ani cu stagiu de 30 de ani.


În pofida faptului că înainte de alegerile prezidențiale, democrații au promis să nu majoreze vîrsta de pensionare, Parlamentul a obligat bărbații țării noastre să iasă la pensie cu un an mai tîrziu, iar femeile — cu tocmai șase!

■ ■ ■

Prima «surpriză» a reformei — femeile «au obținut» șanse egale în raport cu bărbații.

Acum, vîrsta de pensionare pentru toți va fi de 63 de ani. O finalitate amară — reieșind din speranța de viață actuală în Moldova, 20 % dintre bărbați și 10 % dintre femei nu vor ajunge să se pensioneze, iar 30 % dintre bărbați și 20 % dintre femei vor mai trăi după pensie 2-3 ani.

■ ■ ■

Următoarea «surpriză». A fost echivalat și stagiul de asigurare pentru pensionare — 34 de ani.

De la 1 iulie 2017, acesta se va majora anual cu șase luni atît pentru femei cît și pentru bărbați, pînă nu va ajunge la 34 de ani. Dacă bărbatul sau femeia au acumulat stagiul de 34 de ani, ei își pot perfecta actele pentru pensie cu trei ani mai devreme, adică la 60 de ani. Dar! La calcularea stagiului de asigurare, necesar pentru pensionarea de vîrstă anticipată, nu se iau în calcul perioadele neasigurate: satisfacerea serviciului militar; îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani; primirea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă (concediu medical); indemnizației de șomaj, de angajare; îngrijirea copilului cu dezabilități pînă la vîrsta de 18 ani; studiile universitare la zi; perioadele în care pînă la 1 ianuarie 1999 era asigurată grija pentru un invalid de gradul I, copil invalid cu vîrsta de pînă la 16 ani, sau o rudă în etate, de peste 75 de ani. «Bomboana» n-o vor primi femeile cu studii superioare, care au copii, angajații sezonieri, în primul rînd — cei din sectorul agricol, persoanele care îngrijesc de invalizi și rude în etate. În condițiile unui asemenea sistem, va fi, pur și simplu, imposibil pentru aceste categorii să acumuleze un stagiu de 34 de ani. Pentru cetățenii care nu au nici stagiul minim necesar — 15 ani — pînă la atingerea vîrstei de pensionare, această așa numită reformă nu schimbă nimic, inclusiv mărimea indemnizației de 140 de lei.

■ ■ ■

Încă o «surpriză» a reformei — indexarea pensiilor va fi operată doar dacă creșterea anuală a prețurilor de consum va fi de cel puțin 2 %.

■ ■ ■

Guvernul a întins o altă capcană femeilor, care au născut și educat pînă la vîrsta de 8 ani, 5 și mai mulți copii; pînă la reformă, ele se pensionau la vîrsta de 54 de ani cu stagiu de 30 de ani. Acum pragul de pensionare a fost majorat și pentru ele: din 2028 — pînă la 60 de ani, cu stagiu de 34 de ani.

■ ■ ■

Autoritățile au umilit şi persoanele cu capacități limitate. Dacă beneficiarul a primit indemnizație de invaliditate pînă la vîrsta de 23 de ani (cu excepția gradului de invaliditate din copilărie), el trebuie să demonstreze un stagiu de muncă de cel puțin 2 ani de zile, persoanele cu vîrsta cuprinsă între 23 și 29 de ani — 4 ani, 29 — 33 de ani — 7 ani, 33 — 37 de ani — 10 ani, 37 — 41 de ani — 13 ani, peste 41 de ani — cel puțin 15 ani de stagiu asigurat.

În principiu, acest stagiu este ireal pentru studenți, mamele tinere și agricultori! Mărimea pensiei pentru invalizii din copilărie și copiilor invalizi nu a fost majorată.

■ ■ ■

Guvernul «s-a îngrijit» și de persoanele angajate în condiții nocive și complicate de muncă: acești oameni se vor pensiona cu trei ani mai tîrziu decît o făceau pînă la reformă. Totodată, lista profesiilor nocive s-a redus.

■ ■ ■

În cazul pensionarilor care lucrează, la fiecare doi ani, le va fi recalculată mărimea pensiei. Dar! Încă o ticăloșie: regula este valabilă doar pentru cei care se vor pensiona după 1 ianuarie 2017.

■ ■ ■

Pensiile cetățenilor care s-au pensionat pînă în 1999, nu vor fi recalculate. Peste bord au rămas cei care au construit țara, au învățat, au tratat, au crescut pîine, au lucrat în sfera industrială și serviciilor. Aproximativ 600.000 de pensionari vor primi cu 300 de lei mai puțin în 2017.

■ ■ ■

Despre ce nu vorbesc guvernanții? Despre faptul că prin noua metodă au redus cu circa 30 % mărimea valorii indexate.

Anterior, din 2002 şi pîna în 2016 coeficientul de indexare se calcula ca şi media dintre creşterea preţurilor de consum şi cea a salariului mediu pe economie. Astfel, prin metoda aplicată pвna la «reformă», coeficientul indexării de la 1 aprilie 2017 urma să fie de aproximativ 8,5 %. În baza unei noi metode de stabilire a coeficientului de indexare, în acest an, pensiile vor fi indexate cu 6.8 %. Noua metodă va permite autorităţilor să facă economii pe spinarea pensionarilor.

■ ■ ■

«Surprize» în această reformă vor mai fi încă multe, or, Guvernul nu se grăbește să modifice actele reglementatoare.

Ce nu ar promite Guvernul, de la 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu doar 6,8 %! Mărimea pensiei medii de vîrstă în acest an va constitui doar 1396,14 lei.

Iată cum arată grija față de cetățenii pensionari pe care o manifestă actuala guvernare democratică.

Sursa: http://comunist.md/index.php?newsid=2684
0 
| încă
înapoi »