Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

08.04.2017:  Comuniștii din Florești: «PCRM prin fapte concrete a renăscut țara, iar principalul lui obiectiv l-a constituit îmbunătățirea vieții omului. Iată în cine trebuie să ai încredere!»
Duminica trecută, comitetul raional Florești al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a desfășurat Plenara a VII-ea, la care comuniștii au supus discuției situația social-economică și politică din țară, au dat apreciere inițiativei partidelor de la conducerea țării privind introducerea sistemului electoral uninominal, au aprobat sarcinile pentru viitor ale activității comitetului raional. La lucrările plenarei, de rînd cu secretarii organizațiilor primare de partid și ai multor organizații obștești, a participat și Vladimir Voronin, președinte al PCRM.

Speranța la o alegere corectă

După cum a menționat în raportul său Mihail Burușciuc, prim-secretar al CR Florești al PCRM, populația raionului, la fel ca și cea a întregii țări, simte efectul negativ al așa-numitelor reforme, care sunt cu insistență impuse poporului de către partidele de la putere. În particular, dacă în anul 2009 în raion locuiau circa 96 mii de oameni, la 1 ianuarie 2017 numărul locuitorilor e doar de 87 mii de oameni. În raion se înregistrează o natalitate scăzută și o mortalitate sporită. Tot mai multe familii se destramă, și asta se întîmplă din cauza condițiilor tot mai grele de viață.

Nici în domeniul economiei nu se înregistrează careva progrese. Din cauza că un șir de întreprinderi industriale din raion și-au încetat activitatea, a scăzut catastrofal volumul producției produse în raion. Cît privește investițiile de lungă durată, volumul lor a scăzut simțitor.

Mai mult decît atît, a subliniat raportorul. Lipsa de profesionalism, incompetența multor funcționari, care în ultimii ani a zdruncinat în mod vădit sănătatea economică, politică și socială a țării, sugerează fără nici un echivoc că oamenii incompetenți nu au ce face în funcțiile sus-puse ale puterii. Anume asupra acestui aspect a atras atenția comuniștilor prim-secretarul, subliniind că neapărat trebuie să vorbească despre el în dialogul lor cu populația.

În munca pe care comuniștii urmează s-o desfășoare în mijlocul populației, este necesar să trezească în memoria ei amintirile legate de guvernarea țării de către Partidul Comuniștilor. Ca oamenii să-și amintească despre succesele obținute atunci de comuniști. Succese datorită cărora, a menționat primul secretar, Moldova a prins la puteri și a putut să se ridice din genunchi. «Actuala putere nu-și bate capul de problemele cetățeanului de rînd, pentru conducerea de astăzi a țării viața omului și îmbunătățirea ei a încetat să fie o prioritate. Pe cînd comuniștii au renăscut țara nu cu promisiuni deșarte, ci cu fapte concrete. Sarcina pe care ei o considerau principală în activitatea lor era de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor. Și acum foarte des îi auzi pe mulți oameni spunînd că perioada guvernării țării de către PCRM a fost cea mai benefică din punct de vedere al prosperării și dezvoltării țării, al stabilității politice și, principalul, al echității sociale a cetățenilor», a subliniat Mihail Burușciuc.

Lipsindu-i pe comuniști de purtătorul de cuvînt care se numea postul de televiziune NIT, partidele liberal-democratice, prin sursele lor mediatice, răspîndesc zvonul cum că comuniștii nu mai există, partidul lor a murit. Și fac asta cu un singur scop: să-i distrugă definitiv pe cei care apără țara și poporul, iar după aceea s-o nimicească pe însăși Moldova. În acest context, plenara a condamnat inițiativa Partidului Democrat privind modificarea sistemului electoral. Comuniștii au supus unei critici dure această propunere. Oamenii sunt convinși de faptul că un singur deputat nu va fi în stare să soluționeze o problemă sau alta. Mai mult decît atît, participanții la plenară și-au exprimat opinia că sistemul electoral uninominal nu va contribui la dezvoltarea dinamică a țării, ci va nimici definitiv ultimele fărîmituri ale democrației.

«A venit timpul cînd poporul trebuie să privească în mod realist așa-numitele realizări ale actualei puteri, să le aprecieze la justa lor valoare. De aceea fiecare comunist din raion are misiunea de a-i ajuta pe cetățeni să facă o analiză comparativă a rezultatelor obținute de conducerea așa-numitelor alianțe cu cele pe care le-a obținut Partidul Comuniștilor în timpul guvernării sale. Asta va trezi conștiința oamenilor și îi va face capabili să aprecieze obiectiv starea de lucruri de atunci și cea de acum. Ne dăruiește o speranță faptul că, la recensămîntul populației din 2014, 75 la sută din cetățenii țării au declarat că ei se consideră pe sine moldoveni. Înseamnă că Moldova are șansa de a rezista în fața încercărilor de a fi distrusă. Înseamnă că putem spera că poporul va face o alegere corectă», au remarcat mai mulți comuniști în timpul plenarei.

Capcana nu le va ajuta

În dezbaterile pe marginea raportului, membrii organizațiilor primare și-au expus privirea referitor la situația din teritoriu. Bunăoară, comunistul Sveatoslav Hîncu a constatat că Guvernul nostru, raportîndu-le funcționarilor europeni despre o oarecare istorie de succes, aceștia nu văd ce se face sub nasul lor.

«Satele mor. Vă pot demonstra prin exemplul primăriei noastre. Anul trecut, în sat s-au născut doar 12 copii, dar au murit 46 de săteni. Tinerii pleacă de acasă. În ceea ce privește numărul de locuitori, satul nostru s-a micșorat aproape de două ori. Dacă ne vom «dezvolta» cu aceleași ritmuri și de acum înainte, țara va rămîne fără populație. Iar posturile de televiziune vor continua să trîmbițeze că în Moldova lucrurile merg bine. În final vom ajunge la aceea că ne vom pomeni în componența statului vecin. Iată de ce trebuie să le explicăm oamenilor că sistemul electoral uninominal nu-i va salva, că asta-i o capcană. Vă îndemn pe toți să lucrăm mai activ!», a spus tovarășul Hîncu.

Lucrătorii din agricultură întîmpină în activitatea lor deosebit de multe dificultăți. Producătorul agricol Nicolai Rotari și-a amintit de vremurile cînd agricultorii primeau subvenții — acestea au fost vremurile guvernării țării de către comuniști.

«PCRM nu-i împărțea pe oameni în «ai lui» și «străini». Acum situația s-a schimbat în mod cardinal. Eu, fiind comunist, în anii alianțelor n-am primit subvenții de nici un ban. Da, e greu să lucrezi în asemenea condiții, dar eu nu mă plîng. Mie nu-mi pare rău de cum am votat la alegeri, pentru că n-am votat actuala putere. Iar alții, care au votat-o, acum se plîng că statul le-a întors spatele. Dar, să-mi fie cu iertare, ei înșiși au ales calea pe care doresc să meargă, au votat, chipurile, pentru o viață nouă și pentru noi oportunități. Și cu ce s-au ales? Cu nimic! Agricultura e la pămînt», a subliniat Nicolai Rotari.

Nivelul de conștiință

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a declarat în cadrul plenarei că poporul Moldovei este indus în eroare, că oamenii au căzut în panică din cauza nivelului tot mai scăzut de trai. Anume această situație, potrivit lui Voronin, provoacă evadarea în masă din țară a populației apte de muncă, se reflectă negativ asupra nivelului de natalitate. Pentru actuala putere, a subliniat Vladimir Voronin, grija de om nu este o prioritate, și asta pentru că țara este condusă de bandiți. Corupția, pătrunzînd în toate nivelurile puterii, a generat degradarea în toate domeniile.

«Moldova ar putea fi salvată de o guvernare reprezentată de patrioți și specialiști competenți, cei de la conducerea Moldovei avînd un program clar de dezvoltare a țării, o poziție fermă privind aspectele statale importante. Atunci și omul de rînd va ajunge să trăiască mai ușor, să se gîndească la viitor, să-și facă planuri pentru ziua de mîine, să-și întemeieze o familie. Toate acestea sunt absolut reale, însă cu condiția ca poporul Moldovei să se trezească și să chibzuiască asupra acestor adevăruri simple. Iar noi, comuniștii, să-i ajutăm pe oameni să pună corect accentele. Iată în ce constă principala noastră sarcină», a concluzionat Vladimir Voronin.

* * *

În baza totalurilor lucrărilor plenarei, CR Florești al PCRM a adoptat o rezoluție. Printre sarcinile de primă importanță pe care le indică ea, în capul listei se află întărirea rîndurilor de partid ale organizației raionale.

Marina Țurcan
Sursa: http://comunist.md/index.php?newsid=2755
0 
| încă
înapoi »