Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

08.04.2017:  Comuniștii din Hîncești: «Timp de opt ani, PCRM a transformat Moldova într-o țară cu economie de piață în dezvoltare și cu mari perspective de viitor»
La Hîncești a avut loc o plenară deschisă a comitetului raional Hîncești al PCRM, la care au participat secretarii organizațiilor primare și comuniștii din raion. De asemenea, la lucrările acestui for de partid au participat Ina Șupac, membru al CC al PCRM, conducător al fracțiunii PCRM în Parlament, și Denis Iachimovschi, prim-secretar al Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova.

Plenara a fost deschisă de către Alexei Eremia, prim-secretar al CR Hîncești. Pe agenda plenarei s-au aflat analiza situației sociale și economice din raion și obiectivele organizației raionale a partidului. A doua chestiune de pe agendă s-a referit la declarația făcută de CC al PCRM în legătură cu încercările autorităților centrale de a modifica sistemul electoral din Republica Moldova, respectiva declarație fiind supusă discuțiilor de către comuniștii prezenți la plenară.

Paralele ale istoriei

În luarea sa de cuvînt, Ina Șupac a menționat că o analiză amănunțită a situației sociale și economice din Republica Moldova a fost făcută la Plenara a II-a a CC al PCRM în raportul prezentat de Oleg Reidman, secretar al CC al PCRM pentru probleme sociale și economice. În prezent, toate datele și informațiile din acest raport sunt studiate în toate organizațiile raionale și primare.

Ina Șupac a făcut o paralelă a istoriei dintre anul 2001, — anul cînd la guvernarea țării a venit PCRM, — și 2009, cînd Partidul Comuniștilor a devenit partid de opoziție, după care a comparat realizările obținute de PCRM în anii guvernării sale cu «realizările» actualei guvernări. Puse pe balanța dreptății, realizările obținute timp de opt ani de guvernarea PCRM le întrec în greutate și valoare pe cele ale așa-numitelor alianțe pentru integrare europeană.

Comuniștilor le-a revenit țara jefuită cu poporul sărăcit și cu o economie distrusă, cu întreruperi în masă a energiei electrice și cu o situație extrem de grea a pensionarilor, care în loc de pensii primeau mărfuri de care ei nu aveau nevoie. Dar PCRM a reușit să facă față acestei situații, a readus Moldova pe calea dezvoltării social-economice, a ridicat prestigiul țării pe arena mondială.

Ina Șupac a vorbit amănunțit și despre problemele care apar astăzi în legătură cu reforma sistemului de pensionare. Conducătoarea fracțiunii PCRM le-a amintit participanților la plenară că, în perioada guvernării comuniștilor, pensiile erau indexate de două ori pe an, iar guvernul Filip prezintă indexarea din acest an cu 6,8 % ca o mare realizare a actualei guvernări. Totodată, deputata a dat explicații cu privire la poziția Partidului Comuniștilor față de inițiativa lansată de Partidul Democrat referitoare la modificarea sistemului electoral actual în scopul introducerii circumscripțiilor uninominale. Astăzi, acest plan al democraților urmărește doar un singur scop — prin manipularea Codului electoral, să obțină controlul total asupra organului legislativ de către majoritatea de la guvernare.

Lipsiți de eter

În cadrul dezbaterilor a fost abordată problema accesului comuniștilor la resursele informaționale ale posturilor de televiziune din Moldova în condițiile unei reale blocade, în esență, artificiale a PCRM. De asemenea, au fost supuse discuției un șir de probleme legate de disciplina de partid, de măsuri cu caracter organizatoric. Comuniștii de la Hîncești încă o dată și-au confirmat opinia privind deputații transfugi, calificînd fapta lor drept trădare. Dar, din punctul lor de vedere, doar a constata trădarea săvîrșită de ei nu este suficient. Este necesar de a stabili la nivel legislativ o măsură care să-l lipsească de mandat pe deputatul transfug. În acest caz, aleșii poporului ar înceta să se ocupe de turism politic.

O discuție aprinsă s-a încins atunci cînd s-a ajuns la tema educației. Comuniștii au condamnat încercările ministrului Educației de a declara 27 martie sărbătoare a Unirii Basarabiei cu România, exprimîndu-și opinia că pentru asemenea declarații ministra Corina Fusu ar trebui să fie pedepsită pentru trădare de Patrie.

Ca și mulți dintre colegii lor din alte organizații raionale ale partidului, participanții la plenara de la Hîncești au condamnat categoric încercările întreprinse de către unii pedagogi de a promova ideile unionismului în instituțiile de învățămînt din republică. Totodată, ei s-au pronunțat împotriva dispariției limbii moldovenești și a studierii istoriei românilor în loc de istoria Moldovei.

Deosebit de emotivă a fost luarea de cuvînt a secretarului OPP din satul Mingir, Serghei Burlacu, acesta atrăgînd atenția asupra faptului că în școlile republicii nu se lucrează deloc asupra educației patriotice a copiilor, iar elevilor și studenților li se predă o istorie falsificată. Și asta în situația cînd în Moldova sunt multe personalități legendare, ale căror biografii pot servi drept exemple demne de urmat pentru toți tinerii noștri, la fel în istoria noastră există multe evenimente istorice cu influență hotărîtoare asupra destinului poporului, pe care trebuie să le cunoaștem.

Răspunzînd la întrebările comuniștilor de la Hîncești cu privire la poziția Corinei Fusu și a colegilor ei din Partidul Liberal, Ina Șupac a remarcat că adevărații unioniști sunt nu cei care strigă despre asta la fiecare colț de stradă, ci acei care îi promovează pe unioniști și urmăresc de la o parte acțiunile pe care le întreprind aceștia. Anume pe o asemenea poziție de observator s-a plasat acum Partidul Democrat.

Anume democrații au numit-o pe liberala Corina Fusu în funcția de ministru al Educației, anume ei, la timpul lor, i-au oferit postul de ministru al Apărării liberalului Anatol Șalaru. Dacă Partidul Democrat ar fi dorit, liberalii ar fi înaintat la aceste posturi oameni mai adecvați. PCRM și-a exprimat față de Corina Fusu votul său de neîncredere, însă el n-a fost susținut de majoritatea parlamentară.

* * *

Plenara comitetului raional Hîncești al PCRM și-a exprimat sprijinul său față de hotărîrile Plenarei a II-a a CC al PCRM. La plenară s-au făcut și schimbări de cadre în conducerea comitetului raional. În funcția de secretar pentru munca organizatorică a CR Hîncești, în mod unanim a fost ales secretarul organizației primare de partid din localitatea Sărata Galbenă, Serghei Moraru.

Natalia Lujina
Sursa: http://comunist.md/index.php?newsid=2757
0 
| încă
înapoi »