Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

14.04.2017:  Şase partide de opoziție, parlamentară și extraparlamentară au semnat Declarația privind Consensul politic naţional în favoarea menţinerii sistemului electoral proporţional
Necesitatea edificarii unui front comun popular, antioligarhic este constientizată de tot mai multă lume din politica moldoveneasca, din societatea civilă și cel mai important, în randurile populației.

Dintre mijloacele consensului national politic și social sau formele lui de manifestare nu au cum sa lipsească scrisorile, comunicatele si chiar protestele de mare amploare organizate cu participarea întregii societăți, indiferent de opțiunile politice diferite ale anumitor segmente.

Şase partide de opoziție, parlamentară și extraparlamentară au semnat un act destinat opiniei publice naționale și internațională, inclusiv Comisiei de la Veneția, prin care își exprima opinia vizavi de Inițiativa manipulatoare a guvernării antipopulare de modificare a sistemului electoral, o găselniță salvatoare pentru hoții de miliarde.

Orice entitate politică sau civică este binevenită să-și exprime adeziunea la acest demers.

DECLARAŢIA privind Consensul politic naţional în favoarea menţinerii sistemului electoral proporţional

Noi, reprezentanţii partidelor politice şi reprezentanţii societăţii civile; fiind conştienţi de caracterul hazardat al tentativei de modificare a sistemului electoral care va avea consecinţe grave asupra democraţiei reprezentative din Republica Moldova; ţinînd cont de voinţa alegătorilor care într-o proporţie covîrşitoare, conform tuturor cercetărilor sociologice, au o atitudine politică negativă faţă de guvernarea actuală care a iniţiat aceste modificări; ţinînd cont de poziţia publică principială a reprezentanţilor Diasporei de respingere a sistemului uninominal sau mixt; fiind conştienţi de pericolul oligarhizării absolute a sistemului politic prin modificările propuse ale legislaţiei electorale şi înstăurării în Republica Moldova a dictaturii feroce prin uzurparea absolută a puterii; facem apel la cetăţenii Republicii Moldova de acasă şi din Diasporă, la Comisia de la Veneţia, la partenerii de dezvoltare, la organizaţiile internaţionale, la reprezentanţii corpului diplomatic acredidat la Chişinău, că noi, semnatarii acestei Declaraţii, solicităm retragerea imediată a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral din Parlament şi cerem organizarea următoarelor alegeri parlamentareîn baza sistemului actual proporţional pe liste de partid.

Intenţia de a modifica sistemul electoral, prin introducerea votului uninominal, reprezintă oîncercare evidentă de a lichida ultimele elemente ale democraţiei reprezentative în ţara noastră. Prin această iniţiativă nu se urmăreşte altceva decît crearea premiselor pentru principalul partid de la guvernare, PDM, de a rămîne în mod fraudulos şi prin manipulare la putere оn rezultatul alegerilor din 2018.

Schimbarea, aparent «democratică», dar în esenţă abuzivă a legislaţiei electorale de către o guvernare cu grave probleme de legitimitate, contestată de majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova care pledează pentru alternanţa la putere a forţelor politice de opoziţie, poate fi catalogată ca o tentativă directă de a masca uzurparea puterii în stat.

în rezultatul analizei iniţiativei de schimbare a sistemului actual proporţional pe liste de partid cu un sistem majoritar pe circumscripţii uninominale sau al unui sistem electoral mixt, luînd în calcul şi argumentele invocate în Opinia comună (nr. 749/2014) a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), a Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE/ODIHR cu privire la proiectul de lege privind amendarea legislaţiei electorale, publicată în data de 24 martie 2014, s-au constatat o serie de ameninţări, careîn caz de implementare, vor afecta grav mecanismele de bază ale pluralismului politic din Republica Moldova, care, în condiţiile unui stat capturat, şi aşa funcţionează cu multe carenţe.

Printre cele mai importante riscuri ce vor rezulta din modificările propuse se numără:

— crearea unor condiţii de inechitate electorală în care viitorul Parlament poate fi ales de către 10-20 % de alegători, care vor participa la votare, iar marea majoritatea cetăţenilor riscă să nu fie reprezentaţi în viitorul organ legislativ;
— distrugerea sistemului politic prin slăbirea rolului partidelor politice şi programelor lor de dezvoltarea naţională;
— pericolul sporit de corupere a alegătorilor la nivelul circumscripţiilor uninominale;
— pericolul manipulării voinţei alegătorilor prin utilizarea aşa-zişilor «candidaţi independenţi» care vor tranzacţiona în viitorul Parlament mandatul lor, în acest fel viciind votul popular;
— pericolul utilizării resurselor administrative ale puterii actuale la nivel local pentru a avantaja candidaţii guvernării în circumscripţii uninominale;
— pericolul de a manipula şi influenţa rezultatul votului în cadrul circumscripţiilor uninominale de către anumite cercuri de afaceri şi grupuri locale de intereseîn favoarea propriilor candidaţi;
— pericolul de utilizare a şantajului din partea instituţiilor de forţă faţă de candidaţii partidelor de opoziţie în cadrul circumscripţiilor uninominale оn vederea descurajării participării lor la alegeri;
— pericolul revenirii la practica a mandatului imperativ, în care alesul poporului devine un instrument în mîinele celor care deţin controlul asupra puterii politice, iar riscul revocării limitează independenţa mandatului de deputat;
— riscul constituirii arbitrare a circumscripţiilor electorale uninominale în baza unor criterii elaborate în avantajul puterii;
— dimunuarea drastică a rolului Diasporei în procesul electoral prin restrîngerea drepturilor electorale a sute de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi peste hotare;
— lipsa mecanismelor de asigurare a drepturilor electorale ale alegătorilor din stînga Nistrului, ceea ce reprezintă, de facto, excluderea lor din viaţa politică a Republicii Moldova.
— riscul de sub-reprezentare a femeilor in viitorul for legislativ.

În condiţiile оn care Republica Moldova traversează una dintre cele mai grave perioade de derapaj democratic dinîntreaga sa istorie, în condiţiile în care instituţiile statului sunt capturate, în situaţia în care puterea actuală exercită controlul total asupra mijloacelor de informare în masă, orice schimbare de sistem electoral în asemenea circumstanţe reprezintă un pericol real de deturnare a voinţei alegătorilor.

În lipsa unui consens naţional, în lipsaîncrederii dintre putere şi societate, o schimbare a sistemului electoral poate avea consecinţe politice grave şi va duce inevitabil la destabilizarea situaţiei din ţară.

În baza celor invocate mai sus, noi, reprezentanţii partidelor politice şi reprezentanţii societăţii civile, reafirmăm ataşamentul nostru pentru sistemul electoral proporţional actual, care reprezintă ultima garanţie pentru funcţionarea democraţiei reprezentativeîn condiţiile actuale a Republicii Moldova. Doar actualul sistem electoral proporţional poate asigura o reprezentare echitabilă a voinţei politice a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova exprimată în alegeri, oferind şanse egale partidelor politice de a concura în cadrul unui proces electoral.

În calitate de reprezentanţi ai partidelor politice şi a societăţii civile, în caz de neacceptare a solicitării de retragere a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral actual şi a continuării tentativelor de dinamitare a sistemului politic existent, vom organiza ample acţiuni în vederea neadmiterii modificării sistemului electoral actual.

Semnatari:
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova — Vladimir Voronin
Partidul Liberal Democrat din Moldova — Viorel Cibotaru
Partidul Acțiune și Solidaritate — Maia Sandu
Partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr — Andrei Năstase
Partidul Politic Partidul Nostru — Renato Usatîi

P. S. Încă un partid de opoziție a aderat la Declarația cu privire la consensul politic național în favoarea păstrării sistemului electoral proporțional — Partidul «Casa Noastră — Moldova» (blocul roșu), condus de Grigori Petrenco. Partidul Socialiștilor și așa-numitul președinte Igor Dodon au refuzat să subscrie la respectiva Declarație.

Sursa: http://comunist.md/index.php?newsid=2783
0 
| încă
înapoi »