Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

15.04.2017:  Comuniștii din Drochia: «Comparația cursurilor de dezvoltare promovate de guvernarea comuniștilor și de guvernarea liberal-democratică venită în locul acesteia trebuie să devină principala armă de luptă împotriva regimului»
În conformitate cu graficul de ținere a plenarelor de către comitetele raionale ale PCRM, la care comuniștii supun discuției hotărîrile Plenarei a II-a a CC al PCRM, în ziua de 9 aprilie, la Drochia a avut loc Plenara a VI-a a comitetului raional Drochia al PCRM. La lucrările ei a participat și Elena Bodnarenco, secretar pentru munca organizatorică a CC al PCRM, deputat în Parlament.

Înainte de a începe lucrările plenarei, comuniștii, printr-un moment de reculegere, au cinstit memoria lui Vladislav Mostovoi, unul din întemeietorii organizației raionale a partidului.

Raportul de bază «Situația social-economică din țară și sarcinile PCRM în munca de explicare desfășurată în mijlocul populației în scopul de a le deschide ochii oamenilor asupra caracterului păgubitor al cursului de dezvoltare promovat de actuala guvernare» a fost prezentat de Ghenadie Morcov, prim-secretar al comitetului raional Drochia al PCRM.

— Treptat, spirala dezvoltării țării s-a transformat într-o spirală a degradării țării. Și asta s-a întîmplat sau în mod conștient, sau din cauza incompetenței. Locul unor asemenea politicieni cum sunt cei care în prezent se află la conducerea țării nu este în structurile puterii, a menționat Ghenadie Morcov. Misiunea noastră e să le spunem oamenilor adevărul despre situația din țară, inclusiv оn sfera social-economică. Оn dialogul lor cu cetățenii, comuniștii permanent trebuie să abordeze problema necesității de a-i schimba pe cei de la putere.

Raportorul a subliniat faptul că mass-media din Moldova, fiind afiliată puterii, nu mai contenește să trоmbițeze despre «istoria de succes», declarînd că, după semnarea Acordului de Asociere cu UE, în țara noastră a început epoca «prosperării și bunăstării». Pe cînd realitatea nu oferă oamenilor nici un temei pentru bucurii, acest lucru fiind subliniat în mod explicit și argumentat și în raportul prezentat la Plenara a II-a a CC al PCRM de către Oleg Reidman, secretar al CC al PCRM.

Ghenadie Morcov a adus exemple care ilustrează cît de bine și coordonat a făcut față echipa PCRM tuturor problemelor din perioada în care partidul s-a aflat la guvernarea țării, cît de stabil au crescut în acei ani indicii economici. PCRM a îmbunătățit nivelul de trai al cetățenilor, fără a intra în datorii externe, ci dimpotrivă, întorcînd datoriile acumulate de guvernarea precedentă.

Politica privind sporirea veniturilor populației constituia centrul întregii politici promovate de PCRM. În ultimii cinci ani de guvernare a comuniștilor, salariul lunar în țară a crescut de 3,2 ori mai rapid decît în aceeași perioadă a guvernării proeuropene. Totodată, numărul salariaților era atunci cu 80 mii de oameni mai mare decît cel de acum.

În ultimul timp, se înregistrează o scădere a veniturilor populației, protecția pieței interne a fost spartă de Acordul de Asociere cu UE, stimulente pentru atragerea investițiilor nu există. Ceea ce ne face să tragem concluzia că ne așteaptă o inevitabilă stagnare a economiei.

— Astăzi, tot mai des auzim spunîndu-se că perioada cînd la guvernarea țării s-a aflat PCRM a fost pentru Moldova cea mai rodnică, cea mai benefică din punct de vedere al organizării puterii și al mersului lucrurilor în toate sferele. Dar nu de flori de cuc trădătorii socialiști în frunte cu Igor Dodon și Zinaida Greceanîi încearcă astăzi să-și asume sie succesele obținute de guvernarea PCRM. De aceea datoria noastră este ca totdeauna și pretutindeni să demonstrăm că ei au fost doar funcționari ai guvernării comuniste și au îndeplinit în acei ani obiectivele programatice ale PCRM și, dacă nu ar fi îndeplinit aceste obiective, nu ar fi fost lăsați mai departe nici pentru un minut în funcțiile pe care le dețineau, a menționat tovarășul Morcov.

Prim-secretarul a mai atras atenție și asupra faptului că socialiștii sunt principalii noștri concurenți în cîmpul electoral. Totodată, PSRM, creat și condus de trădători cinici și mercantili, nu este capabil să formuleze un program politic și să exercite o practică politică în avantajul societății moldave. În acest sens, există dovezi ponderabile, care confirmă că PCRM pledează pentru respectarea intereselor Moldovei, iar oponenții lui politici — pentru sine înșiși în Moldova.

De aici și reies sarcinile organizațiilor primare și raionale de partid. În primul rînd, trebuie să însușim materialul comparativ, să găsim confirmarea lui prin exemple în sate și orașe, să-l adaptăm la localitatea în care activăm. În raioane să-i întîmpinăm pe reprezentanții puterii cu pichete, să-i atacăm cu întrebări incomode referitoare la viața din localitatea noastră, cum ar fi lipsa locurilor de muncă, salarii și pensii mizere etc.

— Astăzi Moldova este un stat capturat, în care Curtea Constituțională deservește interesele huntei de la guvernare, în aceeași direcție activează și Guvernul țării. În aceste condiții, inițiativa legislativă a PDM privind trecerea la sistemul electoral uninominal va conduce la uzurparea totală a puterii de către respectivul partid. Împarte și stăpînește — iată principiul de bază de care se țin democrații, a concluzionat Ghenadie Morcov.

***

Alegeri care vor diviza Moldova

Oamenii trebuie să cunoască adevărulÎn cadrul plenarei, Elena Bodnarenco a organizat o oră informativă cu tema modificării sistemului electoral din Moldova

Poporul încă n-a dovedit să se dumerească cu ce se va alege în urma reformei sistemului de pensionare și iată că pe capul lui vine inițiativa lui Vladimir Plahotniuc cu privire la modificarea sistemului electoral din Republica Moldova.

Inițiativa a fost propusă de un partid care se ocupă de corupție politică. Pînă în momentul cînd democrații nu s-au băgat în Parlament cu banii lor, nimeni nu se muta dintr-un partid în altul, deputații nu se vindeau cu hurta pentru bani. O asemenea situație niciodată nu a fost în Parlamentul Moldovei, dar nici într-un careva alt Parlament din lume.

Conform datelor ultimului recensămînt al populației noastre, în Moldova locuiesc un pic mai puțin de 3 milioane de oameni. Potrivit schemei electorale propuse de democrați, fiecare circumscripție va cuprinde 30 mii de alegători. Deocamdată nimeni nu știe în ce mod vor fi create aceste circumscripții. Dar de acum este clar că raioanele mai mici nu-și vor avea în Parlament deputații lor. Totodată, de acum se știe că harta Moldovei este schimbată într-un asemenea mod, ca raioanele care, tradițional, votează partidele de stînga, în particular, pe comuniști, să fie divizate.

De asemenea se presupune că Transnistria va trebui să fie reprezentată de 5-6 deputați. Luînd în considerare faptul că, ipotetic, secțiile de vot vor fi create nemijlocit în circumscripții, iar conducerea Transnistriei nu va permite acest lucru, putem considera că populația de pe malul stîng al Nistrului în mod automat este exclusă din procesul electoral, fapt pe care îl putem califica drept recunoaștere oficială a divizării țării.

Nu e clar nici cum diaspora moldovenească va împărți cele patru mandate de deputat care i-au fost repartizate și care în prealabil a fost împărțită în diaspora din est și diaspora din vest, dar și asta e o divizare intenționată a poporului moldovenesc. Rămîne deschisă și problema alegerii în Parlament a reprezentanților minorităților etnice. În Parlament nu vor fi reprezentate în modul cuvenit nici femeile. La toate acestea, e necesar să mai adăugăm și faptul că un singur deputat în mod de sine stătător nu va putea apăra în Parlament interesele circumscripției sale.

Partidul Democrat, care în prezent are un antirating de 98 %, înțelege că nici cu mituirea alegătorilor și nici cu falsificarea buletinelor de vot nu va putea obține cel puțin acele 19 mandate pe care a reușit să le obțină în 2014 sau în general nu va putea accede în Parlament. Anume de aceea a și inventat acest sistem electoral, a explicat Elena Bodnarenco.

În cadrul dezbaterilor, participanții la plenară și-au exprimat opinia că destul de mulți oameni simpli au priceput șiretlicul lui Plahorniuc, dar, totodată, tot la fel de mulți au înghițit nada. Dezinformarea totală a populației este cauzată și de faptul că PCRM suferă de o insuficiență de resurse informaționale, în particular, îi lipsește canalul televizat NIT, de aceea oamenii cad în capcana reclamei de pe canalele televizate ale lui Plahotniuc.

La plenară s-a vorbit și despre faptul că, «datorită» democraților, timp de 8 ani, în Moldova a crescut pînă la nivel critic venalitatea populației, adică omul a devenit marfă de vîndut și de cumpărat. Totodată, comuniștii și-au exprimat îngrijorarea că, în cazul în care inițiativa Partidului Democrat va trece, noi pentru totdeauna vom pierde Transnistria. Pe lîngă asta, și-au exprimat și opinia cu privire la posibilul boicot al alegerilor, dacă acestea vor fi organizate conform principiului de circumscripții uninominale.

* * *

În rezoluția sa, Plenara a VI-a a CR Drochia al PCRM și-a expus acordul cu concluziile Plenarei a II-a a CC al PCRM, îndeosebi cu cea referitoare la faptul că situația social-economică din țară degradează.

De asemenea, plenara i-a însărcinat pe toți comuniștii din raion ca în permanență să dezmintă miturile răspîndite de guvernare privind succesele ei pe calea dezvoltării sociale și economice a țării.

Organizațiile primare de partid au primit misiunea să organizeze studierea datelor și a informației din raportul prezentat la Plenara a II-a a CC al PCRM în scopul ca, ulterior, acestea să fie folosite de comuniști în munca lor de agitație și propagandă.

Tuturor comuniștilor din raion li s-a recomandat să înceteze orice interacțiuni cu reprezentanții Partidului Socialiștilor, să explice populației că planul Partidului Democrat urmărește scopul de a nimici statalitatea moldovenească, de a captura puterea și a o concentra în unele și aceleași mîini.

Ana Vetrova
Sursa: http://comunist.md/index.php?newsid=2794
0 
| încă
înapoi »