Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

15.04.2017:  Comuniștii din Cimișlia: «E timpul de a-i readuce la guvernare pe cei care au slujit cu demnitate poporul!»
O plenară ordinară a avut loc sîmbăta trecută la comitetul raional Cimișlia al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. În cadrul acesteia, comuniștii au discutat hotărîrile Plenarei a II-a a CC al PCRM. La lucrările plenarei a participat și președintele PCRM, Vladimir Voronin.

Raportul despre situația social-economică din țară și sarcinile organizației raionale de partid privind demascarea politicii distructive a actualilor guvernanți a fost prezentat de Iosif Chetraru, prim-secretar al CR Cimișlia al PCRM.

Prioritățile guvernării nu sunt în folosul poporului

După cum a menționat raportorul, poporul Moldovei, în particular, locuitorii raionului Cimișlia, treptat încep să se deștepte. În discuțiile cu populația, a spus Iosif Chetraru, oamenii tot mai des au început să facă o comparație a realizărilor obținute de comuniști în timpul guvernării lor cu așa-numitele realizări ale actualei conduceri liberal-democrate.

«Astăzi trăim nu în anul 2010, cînd forțele de dreapta puteau liber să-i critice pe comuniști. Au trecut șapte ani, și acum oamenii au motive să compare rezultatele. În timpul guvernării comuniștilor, avea loc o dezvoltare intensă a economiei, pe cînd, оn timpul guvernării AIE, țara a ajuns la o stagnare totală. De ce tot mai des se vorbește despre datoria externă a Moldovei? În acest context, este important să ne dăm seama că Guvernul va da prioritate nu majorării salariilor și pensiilor, ci achitării acestor datorii externe. Afară de asta, Guvernul a lăsat să-i scape investiții în volum de jumătate de miliard de dolari, deci, nici economia, nici sferele agricole nu vor putea să se dezvolte», a argumentat primul secretar.

Satele noastre se află într-o situație dezastruoasă, a constatat Iosif Chetraru. El a menționat că scăderea bruscă în sate a procentului de utilizare a brațelor de muncă a condus la plecarea în masă a oamenilor din multe localități. Nu se face nimic, nu se construiește nimic, nu se investește nimic. La toate, se mai adaugă și așa-numita optimizare a instituțiilor de învățămînt.

În particular, în raionul Cimișlia au fost închise 7 licee, optimizate 11 gimnazii și 5 școli primare. Iosif Chetraru a mai spus că, la ședințele consiliului raional, consilierii din partea PCRM s-au pronunțat categoric împotriva închiderii acestor instituții de învățămînt. La ziua de astăzi, din satele în care școlile au fost închise, sunt transportați la studii în alte localități circa 660 de copii, care zilnic fac un drum cu depărtarea de la 5 pînă la 30 de kilometri. Primul secretar a comunicat că, de la 1 septembrie curent, vor fi închise și școlile primare din Albina, Topala, Coștangalia, în care astăzi învață cîte 10-14 elevi.

Îngrijorarea comuniștilor o trezește și altă problemă — problema națională. Anume din cauza încălcării de către actuala guvernare a intereselor naționale, în Moldova apar multe probleme legate de dezvoltarea economică a țării.

«În raion, tot mai des îi auzim pe oameni vorbind că perioada guvernării PCRM a fost pentru Moldova cea mai fructuoasă, cea mai benefică din punct de vedere al organizării tuturor sferelor de activitate. Suntem martori cum socialiștii deseori încearcă să tragă la turta lor ce au mai bun comuniștii. La nivel local, socialiștii l-au acaparat pe unul dintre foștii consilieri din partea PCRM. Astăzi acesta încearcă să desfășoare muncă «explicativă» printre tinerii membri ai PCRM, convingîndu-i să treacă în PSRM. Deși liderul lor se face luntre și punte să demonstreze oamenilor cît de buni sunt ei, în realitate, socialiștii nu au nimic sfînt. Iar cei de la putere promovează un curs de distrugere a țării. De aceea este necesar ca noi, comuniștii, să ne aflăm cît mai des printre oameni, să muncim în mijlocul lor, înarmîndu-ne cu presa — ziarul «Comunistul», principala noastră sursă de fapte și cifre veridice. Anume cu acestea trebuie să operăm în discuțiile cu populația. Ceea ce îi deosebește pe comuniști de alții este priceperea de a le prezenta în mod convingător oamenilor avantajele politicii și practicii PCRM. Anume asta e principala armă a organizației noastre», a încheiat primul secretar.

A determina precis punctele de orientare

În cadrul dezbaterilor, comuniștii din organizația raională de partid din Cimișlia și-au expus viziunea lor asupra actualei situații, îndemnîndu-i să lucreze mai activ în mijlocul populației și pe membrii comitetului raional, și pe tovarășii din teritoriu.

Secretarul CR Cimișlia al PCRM, Inga Sibova, a declarat că în ochii poporului se pierde țara, iar conducerea antipopulară face tot posibilul, ca partea conștientă a populației să plece de acasă.

«Tineretul pleacă, istoria se scrie pe nou, memoria oamenilor este ștearsă cu forța. Pentru ziua de 9 Mai, socialiștii de acum și-au rezervat piața din centrul Chișinăului și toate străzile lui, ei sunt dispuși să se veselească chiar și pe oseminte. Nimic sfînt, nimic pentru țară! Doar o vоnzoleală agitată a așa-numitului președinte. Noi, comuniștii, suntem datori să ne unim, să întărim și să înmulțim rîndurile noastre. Dacă actualei puteri i se va permite să distrugă și de azi înainte țara, Moldova poate dispărea de pe harta lumii. Noi trebuie să înțelegem cu cine luptăm. Electoratul de stînga există, el pur și simplu s-a dizolvat, fiind înșelat și reorientat», a subliniat secretara comitetului raional.

Nicolai Damaschin, veteran al PCRM din satul Mihailovca, l-e amintit celor prezenți că, în timpul guvernării lor, comuniștii au asigurat satul cu apă și gaze. «Poporul a văzut și a simțit fapte concrete. De aceea poporul are încredere în noi, comuniștii. Astăzi principala noastră sarcină e să muncim mai activ în mijlocul populației. Organizația de partid din Mihailovca e puternică și, sunt sigur, dacă vom activa așa cum se cuvine, îi vom readuce la putere pe cei care au slujit cu demnitate poporul. Pentru că anume comuniștii au demonstrat că ei sunt responsabili pentru destinul țării, al pămîntului nostru, al copiilor noștri», a spus tovarășilor săi acest veteran al PCRM.

Alexei Arnaut, comunist din satul Gura Galbenei, și-a exprimat nedumerirea și părerea de rău că în 2009, cînd poporul Moldovei a dat puterea în mоinile unor oameni cu careva idei noi, și-a ratat șansa de a avea un viitor stabil.

«Am acumulat un asemenea potențial, am făcut atîtea pentru binele țării… Iar după asta au venit vremuri grele, cu sărăcie și deznădejde… Acum, principala noastră sarcină e să-i unim pe oameni și să găsim împreună o ieșire din această situație», a menționat comunistul Alexei Arnaut, totodată subliniind și importanța includerii în acest proces a tineretului.

Necesitatea de a intensifica munca în mijlocul tineretului au subliniat-o și alți comuniști. În acest context, s-a constatat că tineretul astăzi se confruntă cu multe dificultăți legate de aranjarea la un serviciu, de loc de trai, de cîștig. La sate, situația e și mai catastrofală, de aceea nici nu-i de mirare că tinerii din localitățile rurale pleacă peste hotarele țării în căutarea unei vieți mai bune decît cea de la noi.

Veteranii PCRM spun că la inducerea în eroare a poporului într-o mare măsură contribuie și presa. Comuniştii consideră că multe din știrile transmise de posturile de radio și televiziune îi dezorientează pe oameni, le influențează psihicul, pe mulți îi fac să cadă în depresie, să nu mai spere la nimic.

Pe noi, comuniștii, ne îngrijorează foarte mult faptul că, la fel ca și mai înainte, cultura politică a populației continuă să se afle la un nivel scăzut. Trebuie să facem ceva pentru a schimba această stare de lucruri. Noi o putem face! Acum, guvernarea încearcă să ne impună sistemul electoral uninominal, chipurile, poporul își va avea în Parlament deputatul său, iar dacă el nu-i va apăra acolo interesele așa cum se cuvine, poporul îl va putea rechema. Asemenea precedente n-au fost și nici nu vor fi. Trebuie să le explicăm oamenilor că asta nu-i altceva decît o pură provocație. Trebuie să le amintim oamenilor cum au mers lucrurile în țară în timpul guvernării comuniștilor. Pentru că în acei ani comuniștii au făcut multe pentru binele oamenilor. Nu va fi ușor, dar trebuie s-o facem. Această muncă ne va ajuta și să întărim autoritatea partidului, au declarat participanţii la plenară.

Salvarea națională

În luarea sa de cuvînt, președintele PCRM, Vladimir Voronin, a remarcat spiritul activ demonstrat de comuniști pe parcursul lucrărilor plenarei comitetului raional și dispoziția lor de a se apuca serios de munca în mijlocul populației.

În mod tradițional, liderului comuniștilor moldoveni i-au fost adresate multe întrebări. Cea mai arzătoare dintre toate a fost cea referitoare la planificatele de guvernare modificări ale Codului Electoral, prin care se intenționează trecerea la sistemul electoral uninominal.

Vladimir Voronin a subliniat că actualul sistem electoral din Moldova nu este unul ideal. Dintre deficiențele lui, cele mai importante sunt două: falsificarea rezultatelor votării și coruperea alegătorilor. Guvernarea nu va renunța la asta nici acum. În situația dată, în opinia liderului PCRM, una din soluțiile posibile ar fi boicotul total al alegerilor, care de acum și-a demonstrat eficiența în timpul așa-numitelor alegeri prezidențiale. În acest context, Vladimir Voronin le-a amintit celor prezenți că, în primul tur al acestor alegeri, la urnele de vot nu s-au prezentat 50 la sută din numărul total al alegătorilor.

Situația critică din țară, a spus Vladimir Voronin, ne impune să facem pași extremi. Politicianul n-a exclus necesitatea convocării unei adunări de partid la nivel republican, și asta pentru a porni procedura de creare a comitetelor de salvare națională în fiecare raion, în fiecare sat. «Ce am mai putea întreprinde într-o asemenea situație? Doar n-o să lăsăm de izbeliște națiunea, poporul, tineretul?!», s-a adresat Vladimir Voronin membrilor CR Cimișlia al PCRM, îndemnоndu-i pe comuniști ca dorința lor de a schimba situația din țară s-o materializeze în muncă activă în mijlocul oamenilor.

***

În baza totalurilor lucrărilor plenarei ținute de CR Cimișlia al PCRM, a fost adoptată o rezoluție prin care comitetul raional al partidului i-a însărcinat pe comuniști să contribuie la abonarea la ziarul «Comunistul», iar pe membrii comitetului raional și pe secretarii OPP — să studieze minuțios materialele Plenarei a II-a a CC al PCRM și să folosească cît mai eficient în activitatea lor în mijlocul populației datele și informațiile din principalul raport prezentat la respectivul for de partid.

De asemenea, plenara comitetului raional Cimișlia al PCRM a ales un nou prim-secretar. Președintele PCRM, Vladimir Voronin, i-a mulțumit lui Iosif Chetraru pentru munca sa fructuoasă pe parcursul multor ani, pentru devotament și consecvență în activitatea sa în calitate de prim-secretar al comitetului raional din anul 1994 pînă acum, înmînîndu-i Diploma de Onoare a CC al PCRM. În fruntea comitetului raional Cimișlia a fost aleasă Inga Sibova.

Marina Țurcan
Sursa: http://comunist.md/index.php?newsid=2796
0 
| încă
înapoi »