Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

25.08.2017:  Pe 28 august, Muzeul Memorial din satul Malinovscoe al Statului Major celui de-al 2-lea Front Ucrainean va marca 40 de ani
După eliberarea Moldovei, iar, ulterior și Victoria definitivă asupra acaparatorilor fasciști, republica noastră și toată marea putere URSS, a purces pe drumul anevoios de restabilire a proprietății poporului. În primul deceniu de după război, inaugurarea muzeelor și monumentelor în cinstea Marii Victorii și eroilor căzuți, era o raritate.

În fața conducerii țării și poporului stăteau alte sarcini importante, țara trebuia ridicată din ruine. După asta a venit și timpul cinstirii memoriei.

În numele memoriei veșnice

Satul Malinovscoe din raionul Rîșcani, care cîndva se numea Balan, este bogat în locuri comemorative și care sînt sfinte pentru localnici. Una dintre aceste locații este monumentul ridicat în memoria locuitorilor satului și tuturor soldaților care nu s-au mai întors acasă de pe cîmpul de luptă. Monumentul a fost realizat în orașul-erou Odessa din banii colhozului și a fost inaugurat festiv pe 6 iunie 1971.

Acesta a fost un eveniment de neuitat. În centrul satului s-au adunat localnicii din satele Balan și Lupăria, care erau asociați în colhozul «Testamentul lui Lenin» («Заветы Ленина»). Din cele două sate au plecat pe front circa 300 de oameni. Înapoi acasă au revenit puțin peste 100 de soldați. În jurul monumentului sînt montate plăci pe care sînt inscripționate numele consătenilor căzuți. Aici, în fiecare an de Ziua Victoriei sînt depuse flori, iar de Paștele blajinilor vin rudele decedaților și împart colaci pentru pomenirea sufletelor lor. Acest loc a devenit unul sfînt în mod special pentru cei ale căror bunei și tați își dorm somnul de veci în pămîntul altor țări. Pînă nu demult, la sărbătorile dedicate Victoriei participau veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Ultimul veteran — Pasecinic Nicolai Iacovlevici a plecat în lumea celor drepți acum doi ani.

În fața locuitorilor satului niciodată nu a fost pusă problema: să existe sau nu monumentul. Cu siguranță — să existe! Veșnic! Pentru săteni, memoria celor căzuți în lupte este luminoasă și inepuizabilă!

Cu numele eroului

În satul Malinovscoe mai există o locație învăluită de istoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Este vorba despre Muzeul Memorial al Statului Major celui de-al 2-lea Front Ucrainean. Este clar că muzeul nu a fost edificat într-o singură zi. Acest lucru a fost precedat de multe evenimente și muncă minuțioasă.

Reieșind din faptul că în anul de război 1944 în satul Balan, mai bine de trei luni a activat Statul Major celui de-al 2-lea Front Ucrainean, comandantul căruia a fost Rodion Iacovlevici Malinovschi și în legătură cu meritele deosebite ale acestuia, în anul 1972, locuitorii satului Balan s-au adresat Consiliului de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu o scrisoare în care solicită ca satul să fie redenumit în cinstea mareșalului proeminent al URSS. Solicitarea a fost examinată și satisfăcută.

Pe 23 noiembrie 1973, ziarul «Moldova Sovietică» («Советская Молдавия») a publicat un document ce viza direct satul. Este vorba despre decretul Prezidiului Sovetului Suprem al RSSM cu privire la redenumirea satului Balan din raionul Rîșcani în satul Malinovscoe, iar consiliul sătesc Balan în consiliul sătesc Malinovscoe. Documentul a fost semnat de președintele Prezidiului Sovetului Suprem al RSSM, Chiril Iliașenco pe 21 noiembrie 1973. Din ziua respectivă, satul, care mulți ani la rînd a purtat numele moșierului Balan, s-a numit Malinovscoe și pînă acum poartă cu mîndrie numele eroului al Uniunii Sovietice, Rodion Iacovlevici Malinovschi.

Dificultățile drumului de căutări

Încă pînă la redenumirea satului, cercetașii sovietici au început căutările legate de prezența Statului Major al celui de-al 2-lea Front Ucrainean în sat în anul 1944 cu fondarea ulterioară a muzeului. A fost identificat și locul viitorului muzeu — casa în care cîndva a activat ștabul.

Munca cercetașilor a început de la zero la începutul anului 1971. S-a colectat informații despre participanții Marelui Război pentru Apărarea Patriei, organizației conspiraționiste a satului, despre primii pionieri și comsomoliști. Cercetașii sovietici au parcurs un drum dificil al căutărilor. Din școală plecau unii cercetași, iar locul lor era ocupat de alții. Dar ceea ce s-a gîndit s-a realizat. Inițiatorul fondării muzeului a fost pedagogul Olga Ivanovna Guțul. Anume grație ei, energiei interminabile și patriotismului nemărginit în sat a apărut acest muzeu cunoscut în multe colțuri ale Uniunii Sovietice.

Colaboratorii științifici ai Muzeului central al forțelor armate din URSS au oferit multe sfaturi. Au fost expediate o mulțime de scrisori veteranilor celui de-al 2-lea Front Ucrainean, participanților operațiunii Iași-Chișinău, tovarășilor eroului R. I. Malinovschi. S-a dus o corespondență activă cu familia lui Malinovschi, cu soția lui — Raisa Iacovlevna Malinovschi și soția fostului șef al Statului Major celui de-al 2-lea Front Ucrainean — Matvei Vasilevici Zaharov — Maria Bronislavovna. În adresa cercetașilor sovietici, în adresa viitorului muzeu au fost expediate fotografii, documente, lucruri personale ale veteranilor, amintirile lor. Fiecare veteran considera de datoria sa să contribuie la fondarea muzeului. Băieții se bucurau de fiecare scrisoare, de fiecare banderolă sau colet.

Raisa Iacovlevna, așa cum a și promis băieților în prima scrisoare, să-i ajute întotdeauna, nu a renunțat la promisiunea sa. Ea era foarte preocupată de activitatea cercetașilor sovietici. În anul 1976, Raisa Iacovlevna și Maria Bronislavovna vin în sat pentru a afla cum le merg treburile băieților. În clădirile reconstruite, din nou, pe banii colhozului, se lucra deja. Lucrările de construcție s-au desfășurat în perioada anilor 1974- 1975, în consecință a fost realizată copia exactă a casei din 1944. S-a făcut comandă și s-a realizat bustul lui R. I. Malinovschi, au fost aduse arme din anii de război. În jurul viitorului muzeu a fost amenajat un parc.

Data comemorabilă

Pe 28 august 1977, în viața locuitorilor satului s-a produs un eveniment festiv memorabil — inaugurarea Muzeului Memorial al Statului Major celui de-al 2-lea Front Ucrainean și bustului mareșalului Uniunii Sovietice — R. I. Malinovschi. A fost o adevărată sărbătoare nu doar pentru cei care locuiau în satul Malinovscoe. A fost un eveniment remarcabil în viața raionului dar și a întregii republici. Televiziunea centrală și ziarele au relatat în toată țara despre inaugurarea muzeului dintr-un sat îndepărtat din Moldova.

Mulți localnici țin minte acea zi, își aduc aminte de oaspeții veniți în satul lor, erau veteranii celui de-al 2-lea Front Ucrainean din multe republici sovietice, conducători de toate nivelurile. Cu mari emoții a luat cuvîntul Raisa Iacovlevna Malinovschi, care i-a numit sincer pe localnici «Dragii mei pămînteni».

...În muzeu sînt trei camere mici. Exponatele relatau despre calea vieții și cea de război a lui Rodion Malinovschi și Matvei Zaharov. A fost recreat cabinetul de lucru al comandantului frontului Malinovschi. În muzeu se păstrau sute de scrisori primite de la soldații și ofițerii care au eliberat Moldova. Fiecare dintre ele este pătrunsă de durerea pierderilor și bucuria Victoriei. Excursii prin sălile muzeului, în afară de directorul instituției Olga Ivanovna Guțul, erau organizate și de elevii școlii medii din Malinovscoe.

Pentru munca militar-patriotică muzeul a fost decorat cu două fanioane și două diplome de onoare de către Comitetul Sovietic al Veteranilor de război, cu medalie comemorativă în cinstea împlinirii a 40 de ani de la Marea Victorie. Muzeul a fost distins cu titlu de Muzeu al Poporului. Televiziunea moldovenească a turnat aici filmul documentar «În luptele pentru Moldova». Au fost făcute filmări pentru tot felul de alte emisiuni. În Malinovscoe s-a turnat filmul «Strategia Victoriei», premiera căruia a fost în cinstea împlinirii a 40 de ani de la Marea Victorie. Pe fundalul peisajelor sătești s-a filmat renumitul artist sovietic Mihail Gluzski.

În 1984, atunci cînd Moldova marca 40 de ani de la eliberarea de sub ocupația fascistă, la sărbătoarea din Malinovscoe au venit veteranii celui de-la 2-lea Front Ucrainean care au participat la Operațiunea Iași-Chișinău, au lucrat în Statul Major celui de-al 2-lea Front Ucrainean. Este vorba despre comandanții diviziei 50 — Nicolai Alexeevici Ruban, Alexandr Ivanovici Mișin, Vladimir Rostunov, Alexandr Mileavschi și alți participanți la acțiunile de luptă. Ei au găsit casele în care au lucrat, au vizitat locațiile comemorabile. Martorii și-au amintit că Rodion Iacovlevici niciodată nu înnopta de două ori la rînd în una și aceeași casă. Sătenii ajutau în fel și chip ostașii, însă, securitatea comandamentului frontului era mai presus de orice.

* * *
În perioada sovietică, la muzeu se organizau cîteva excursii pe săptămînă, iar în zilele de sărbătoare — cîteva pe zi. Aici veneau oameni de diferite vîrste pentru a percepe cu sufletul eroismul. Să se cufunde în căldura și durerea amintirilor.

Astăzi, muzeul nu mai arată așa ca în primul deceniu după inaugurarea sa. Bustul de piatră a lui Malinovschi a fost schimbat pe unul de bronz, iar pe ambele sale laturi au fost instalate busturile mareșalului Uniunii Sovietice, eroului al URSS — Ivan Stepanovici Conev și mareșalului Uniunii Sovietice, eroului URSS — Fiodor Ivanovici Tolbuhin. În parc a fost amenajată Aleea Eroilor. Pe plăcile din piatră au fost incrustate numele celor căzuți în timpul Operațiunii Iași-Chișinău. S-a schimbat și conținutul muzeului.

Însă, cel mai important lucru este faptul că muzeul există, este îngrijit și solicitat. Iar locuitorii satului speră că vor veni vremurile bune și în satul lor vor sosi, din nou, autobuze de excursii dacă nu chiar în toată ziua măcar de cîteva ori pe săptămînă.

Natalia Ustiugova
Sursa: http://comunist.md/index.php?newsid=3324
0 
| încă
înapoi »