Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

08.11.2017:  RIMATORI AI PILONULUI EXISTENTEI NATIUNII MOLDOVENESTI
În declaraţia de independenţă citim: „Reamintind că…prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind declararea limbii române ca limbă de stat din 31 august 1989…”…


Chiar şi membrii Academiei de Ştiinţe, chiar şi cei de la Curtea Constituţională (la 5 decembrie 2013) susţin că aceste rînduri din declaraţia de independenţă conţin supremul adevăr ştiinţific.

Dar ce a prevăzut Legea Sovietului Suprem (dar nu a Parlamentului) al RSS Moldoveneşti din 31 august 1989?

În Legea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 31 august 1989 se stipulează următoarele, mult iubite slugi ale poporului din actualul Parlament al Republicii Moldova:

„În scopul lichidării deformărilor în construcţia lingvistică din RSS Moldovenească, al luării sub protecţia statului a limbii moldoveneşti (sub. n.) – una din premizele fundamentale ale existenţei naţiunii moldoveneşti (sub. n.) în cadrul formaţiei sale naţional-statale suverane (sub. n.), al asigurării funcţionării ei în toate sferele pe teritoriul RSS Moldoveneşti şi al reglementării relaţiilor lingvo-naţionale în republică, Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti hotărăşte:

A completa Constituţia (Legea Fundamentală) a RSS Moldoveneşti cu articolul 701, avînd următorul conţinut:

Articolul 701. Limba de stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti este limba moldovenească (sub. n.). Limba de stat este folosită în viaţa politică, economică, socială şi culturală şi funcţionează pe baza grafiei latine”.

Acest adevăr istoric prevede Legea din 31 august 1989 a Sovietului Suprem (nu a Parlamentului!) al RSS Moldoveneşti sau cel din declaraţia de independenţă, românaşilor de la Curtea Constituţională, autori ai deciziei aiurite din 5 decembrie 2013?!

Numai un tîmpit desăvîrşit, mult iubite slugi ale poporului din actualul Parlament al Republicii Moldova, poate să nege adevărul expus în Legea din 31 august 1989!

Sau poate nu vă convine că Limba Moldovenească este „una dintre premizele fundamentale ale existenţei naţiunii moldoveneşti în cadrul formării sale naţional-statale suverane”?

Dumneavoastră, cei metamorfozaţi într-o majoritate parlamentară din interese meschine, puteţi să vă numiţi limba măcar şi „papuasă”, dar de ce atît de tîlhăreşte, între pereţii unui edificiu, fără a consulta poporul, să schimbaţi denumirea Limbii Moldoveneşti a alegătorilor moldoveni din interese politice, unioniste?!

Sau mizaţi în continuare pe siguranţa că şi o asemenea trădare a moldovenilor poate fi legitimată de o Curte Constituţională trădătoare?

______________
Tudor CHIFIAC
Moldova Suverana
0 
| încă
înapoi »