Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

10.11.2017:  Slavă Marelui Octombrie!
Din luările de cuvînt la mitingul festiv consacrat Centenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

***
______
Ludmila Borgula, membru al CC al PCRM:

Slavă Marelui Octombrie!«...Și, desigur, nu se știe cît timp ar fi trebuit să așteptăm și cînd omenirea ar fi aflat că asta e posibil, — e posibil să cucerești acea viață la care popoarele au visat de-a lungul mileniilor, — dacă Rusia nu ar fi dăruit omenirii un mare om, un geniu — Vladimir Ilici Lenin.

Vladimir Ilici a reușit nu numai să dezvolte situația în concordanță cu timpul. El a reușit să argumenteze, el a reușit să organizeze și, principalul, el a reușit să creeze marele partid al bolșevicilor. Da, Rusia s-a dovedit a fi cea mai slabă verigă în lanțul mondial al lumii capitaliste. Acest lucru se explică prin mai multe cauze, însă astăzi nu vom vorbi despre ele. Dar dacă nu ar fi fost marele Lenin și tovarășii lui devotați, dîrjii părtași de idei, bolșevicii, comuniștii, această Mare Revoluție nu s-ar fi produs.

Anume atunci lumea a fost zguduită. Nu pur și simplu așa s-a spus: 10 zile care au zguduit lumea. Pentru că acestea nu sunt niște cuvinte goale. În istorie a început o nouă eră. S-au dărîmat ultimele imperii, s-a prăbușit rușinosul sistem colonial. A început eliberarea popoarelor, eliberarea țărilor în întreaga lume. Atît de colosală era nemaipomenita cucerire pe care a reușit s-o realizeze poporul sovietic, noua republică tînără, înconjurată de dușmani atît interni, cît și externi. O colosală revoluție în toate sferele — economică, socială, culturală, științifică. Comunitatea mondială a dușmanilor noștri capitaliști era într-atît de speriată, încît, sub presiunea popoarelor, a fost nevoită să accepte concesii și sociale, și politice, doar ca, nu dea Domnul, să nu se întîmple și la ei ceea ce s-a întîmplat în Rusia. Și anume — revoluția. […]

Noi suntem mîndri, noi suntem obligați să ne mîndrim de faptul că suntem succesorii acelui mare partid al bolșevicilor condus de Vladimir Ilici Lenin. Că partidul nostru, — Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, — în pofida situației precare din republică, a reușit să demonstreze de ce sunt capabili comuniștii, a căror scop este să promoveze o politică socială orientată la fiecare om, la îmbunătățirea bunăstării tuturor cetățenilor și a viitorului țării noastre.

Dragi tovarăși, vreau să vă felicit cu ocazia acestei mari sărbători. Fie ca ea să dăinuiască secole de-a rîndul!».
______

Anton Miron, membru al CC al PCRM, unul din întemeietorii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova:

Slavă Marelui Octombrie!«Dragi tovarăși, eu vă felicit cordial, sincer, concret și categoric cu prilejul sărbătorii Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a adus libertate întregului popor.
Indiscutabil, Revoluția din Octombrie a răsturnat mersul lucrurilor în întreaga lume. Marele Octombrie a demonstrat continuarea Marii Comune din Paris: Libertate, Egalitate, Fraternitate. Doar Marele Octombrie a realizat și a demonstrat asta. A creat primul în lume stat socialist al muncitorilor și țăranilor.

Eu întru totul îi susțin pe tovarășii care astăzi au luat cuvîntul, dar vreau să mă opresc și la altceva. La faptul că, în practica mondială, mulți răuvoitori declară, — și nu o dată, ci tot timpul, — că doctrina lui Octombrie, doctrina dreptății și egalității, a dispărut. Că ea nu există nicăieri pe globul pămîntesc. Dar asta nu înseamnă că ea a dispărut definitiv, că ea nu e vie, că nu va reveni, nu se va întoarce printre noi. Ea se va întoarce.

În ultimul timp, în întreaga lume se conturează tot mai mult procesul de subjugare a omului. Popoarele sărăcesc, crește decalajul între cei bogați și cei săraci. Să ne închipuim: circa 18 oameni dețin atîtea bogății cîte deține o treime a populației de pe pămînt. Imaginați-vă diferența! Chiar și în atît de prosperele State Unite ale Americii trăiesc 40 milioane de oameni săraci!

În Moldova, peste pragul sărăciei se află 70 la sută din cetățenii ei. Ce e de făcut într-o asemenea situație? Noi acum vorbim că în toată lumea se constituie ori s-a constituit de acum o situație revoluționară. Dar marele Lenin scria că nu oricare situație revoluționară poate conduce la revoluție. Mulți cunosc cele trei momente ale unei asemenea situații revoluționare. Deci, trebuie să existe condiții obiective. Dar un factor extrem de important este acela că trebuie să existe și condiții subiective. Iar condiții subiective înseamnă existența unor organizații social-politice și a unui partid. Există astăzi în lume un asemenea partid?..

Dar va veni timpul și el va apare. De aceea eu vă îndemn la răbdare, luptă, echitate. Cauza noastră e dreaptă și noi vom învinge! Felicitări cu prilejul sărbătorii, dragi tovarăși!».

_____

Iuri Zabunov, membru al CC al PCRM:

Slavă Marelui Octombrie!«Aș fi vrut să menționez cîțiva factori ai logicii dezvoltării istorice. Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, urmările ei, înseamnă nu numai mărețul nostru trecut, ci și prezentul, și viitorul nostru măreț. Aș vrea să spun cîte ceva referitor la viitor. Există cîțiva factori importanți ce caracterizează epoca noastră.

Roata istoriei se învîrtește tot mai repede și mai repede. E un lucru care demult a fost observat. […] Concomitent cu accelerarea istoriei, concomitent cu creșterea populației, crește și progresul tehnico-științific. Dezvoltarea în continuare a omenirii pune chestiunea în mod categoric: pentru cine va lucra acest progres tehnico-științific? Astăzi s-a vorbit aici că un număr mic de suprabogați deține a treia parte sau poate chiar o jumătate din bogățiile lumii. Asta nu înseamnă că această treime sau jumătate din bogății a fost creată de acești cîțiva oameni. E clar că a fost creată de întreaga omenire. Deci, în lume are loc procesul de acaparare a unor bunuri străine.

Din alt punct de vedere, dacă e să medităm asupra respectivului fapt, reiese că acum omenirea nu are nici jumătate din acele bogății care le aparțin doar la cîțiva oameni suprabogați. Și aici se iscă întrebarea: revoluția tehnico-științifică, realizările tehnico-științifice, eliberarea de muncă — cine va beneficia de acestea? Capitaliștii? Iar ceilalți, devenind șomeri și fără surse de existență, ce să facă, încotro s-o apuce? Sau, dimpotrivă, de toate realizările progresului tehnico-științific va beneficia întreaga omenire? Iată întrebarea la care oamenii trebuie să-și răspundă ei înșiși. […]

Marea moștenire a lui Marx și Engels le oferă oamenilor posibilitatea de a percepe și a prevedea viitorul lor. Dacă oamenii vor ignora acest lucru, logica dezvoltării istorice totuna va funcționa, însă legile dezvoltării istorice vor acționa într-o formulă perversă. Și atunci poate să apară pericolul pierderii statelor, a pierderii popoarelor.

De aceea noi, comuniștii, avem pe seama noastră o mare responsabilitate. Și noi trebuie să spargem acea blocadă informațională de care suntem înconjurați acum și să le dăm oamenilor acele cunoștințe care îi vor ajuta să găsească calea spre un viitor luminos. Ca să nu ajungem la situația că de acești oameni nimeni nu va avea nevoie, că lumea va stagna în dezvoltarea sa și va începe degradarea ei».
_______

Igor Grițco, membru al CC al PCRM, prim-secretar al comitetului raional al partidului din sectorul Ciocana al capitalei:

Slavă Marelui Octombrie!«Vă felicit, stimați tovarăși, cu prilejul sărbătorii, — Centenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, — cel mai remarcabil eveniment din secolul XX, care a schimbat și va schimba încă nu o dată destinul întregii omeniri! E un eveniment datorită căruia a fost posibilă formarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — Patria în care m-am născut eu. Acea măreață Patrie a noastră, care a salvat omenirea de ciuma fascistă a secolului XX. De ciuma fascistă răspîndită de statele occidentale, care și acum încearcă să șteargă din memoria omenirii fapta eroică a marelui popor sovietic prin finanțarea unor organizații fasciste, prin editarea unor manuale de istorie în care diminuează, iar uneori chiar exclud din istorie fapta eroică a bunicilor și străbunilor noștri.

Trăsătura caracteristică a unor asemenea regimuri este lupta împotriva trecutului sovietic prin nimicirea monumentelor care sunt înălțate în cinstea lui Vladimir Ilici Lenin și prin așa-numita desovietizare. Un exemplu convingător al acestui gen de activitate sunt regimurile care funcționează în multe din fostele republici sovietice. Iar cel mai elocvent exemplu îl avem chiar în cea mai apropiată țară vecină a noastră, — Ucraina, — care există pînă astăzi datorită anume Uniunii Sovietice. Ei în fel și chip încearcă să șteargă din istorie meritele poporului sovietic, căruia îi datorează însăși nașterea sa și parte a căruia au fost și ucrainenii.

Nu sunt departe de ei nici așa-numiții politicieni de la noi, care periodic întreprind atacuri împotriva trecutului nostru sovietic. Iar unii dintre cei mai înrăiți dușmani ai acestui frumos trecut încearcă să dărîme monumentele lui Vladimir Ilici Lenin, inclusiv cel lîngă care ne-am adunat noi astăzi, dar și alte monumente din acea perioadă instalate în teritoriul Republicii Moldova.

De aceea, stimați tovarăși, noi, cei care suntem urmașii lui Ilici și moștenitorii lui Octombrie, în pofida tuturor prigonirilor, trebuie să păstrăm această moștenire în inimile noastre, în cugetele noastre și în faptele noastre. Și să o ducem în mijlocul maselor. Pentru ca să nu le lăsăm acestor dușmani nici o șansă ca să șteargă din istorie ori, cel puțin, să scadă importanța Marii Revoluții Socialiste din Octombrie».
_______

Tatiana Bujoreanu, membru al CC al PCRM, președinte al Uniunii Femeilor din Republica Moldova:

Slavă Marelui Octombrie!«În concepția clasică a revoluției ruse, principalul loc îl ocupă bărbații, și acest loc li se asigură anume lor: lui Lenin, Troțki, Stalin. Și asta pentru că politica, revoluția, războiul erau considerate drept preocupări pur bărbătești. Dar care e rolul femeii în revoluția socialistă?

În opinia mea, acest rol este pe nedrept diminuat. În multe surse găsim indicat faptul că, în perioada Revoluției din Octombrie, femeile stăteau la o parte de evenimente. Pe cînd în realitate nu a fost așa. Da, pe atunci încă nu exista o mișcare feministă activă. Da, nu femeile au aprins scînteia Revoluției din Octombrie. Dar ele au fost o activă forță motrice a acesteia. În multe regiuni ale Rusiei revoluționare, femeile erau mult mai active decît bărbații din punct de vedere politic. Curajul femeilor, fermitatea și metodele de activitate pe care le alegeau demonstrează că ele vedeau foarte clar care și unde este rădăcina problemelor care bîntuiau în societatea din acele timpuri.

Și astăzi aș vrea să ne amintim despre acele femei activiste care au fost luptătoare dîrze pentru cauza Revoluției: Nadejda Krupskaia, Inesa Armand, Ludmila Stali, Alexandra Kolontai, Ana Elizarova, Prascovia Kudeli, Konkordia Samoilova și alte muncitoare de la Petrograd. Ele organizau adunări și, de regulă, își concentrau activitatea la dezvoltarea procesului revoluționar. Și noi, femeile de astăzi, — moștenitoare ale Marelui Octombrie, — de asemenea luptăm pentru întoarcerea țării pe calea dezvoltării sociale. Și eu sunt sigură că tînăra generație, care își va construi viitorul său, va prelua tot ceea ce este mai bun în tradițiile și realizările generației mai în vîrstă».

___________
COMUNIST.MD
0 
| încă
înapoi »