Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

13.11.2017:  Strîmbăjustiția rămîne pe loc
De care lucru nu-i poți nicidecum învinui pe democrații moldoveni — e sîrguința cu care ei ne capturează statul. În privința aceasta, îi pot invidia chiar și cei mai harnici oameni. PDM abia a dovedit să pună mîna printr-o bravă șarjă de cavalerie pe primăria municipală, că imediat după asta a decis să se asigure cu niște garanții pentru cazul unor posibile dezbateri juridice.

Nu trebuie, sper, să explic faptul că strîmbăjustiția noastră demult se află la cheremul guvernării. Corpul judecătoresc credincios ei, în frunte cu judecătorii Curții Constituționale, întotdeauna este gata să execute orice comandă a juntei guvernante.

Dar uneori acest lucru este împiedicat de un document care se numește Constituție. Și nu pentru că ar tremura de frică în fața acestuia, ci pentru că nu prea știu cum ar putea să se îndreptățească în fața partenerilor europeni. Totuși, pînă la urmă au găsit o soluție lăturalnică: să modifice articolele ce nu le sunt pe plac din Legea Fundmantală. Ce-i drept, pînă nu demult, acest joc îi aparținea Curții Constituționale, dar judecătorii ei nu-s mai breji decît cei de la Ministerul Justiției. Probabil, anume așa a considerat șeful acestui departament — democratul Vladimir Cebotari. Și a dispus să fie elaborate ordinarele modificări ale Constituției, acestea referindu-se la cea mai nepărtinitoare justiție din lume — cea din Moldova.

Dacă cineva nu cunoaște, vă informez eu: acum judecătorii sunt numiți pentru o perioadă de cinci ani, iar mandatul lor poate fi prelungit doar în cazul în care acest judecător nu a comis în activitatea sa nici un fel de încălcări. Dar liderilor PDM această regulă le pare cam anevoioasă. Și atunci s-au gîndit: de ce judecătorii nu ar putea să fie numiți pe viață? Sau, cel puțin, pînă la atingerea vîrstei de pensionare? Și anume această propunere o face Ministerul Justiției.

Concomitent, poate fi înjosit încă o dată «alesul de către întregul popor». Deocamdată, acesta îi numește pe judecători, fie și cu hurta, nu așa cum vrea el, ci de comun acord cu regimul guvernant. Dar cei de la Ministerul Justiției consideră că nu trebuie să fie așa, că Temis trebuie să treacă la autodeservire. Și iată cum: judecătorii să fie desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii. Altfel spus, judecătorii se vor numi ei înșiși pe sine, își vor prelungi mandatul pînă la pensie, vor crea o castă separată intangibilă.

În acest fel la noi se renovează și se reformează justiția. Fără asta nu putem face nici un pas înainte, mai ales că și Bruxelles-ul de un amar de vreme le cere autorităților noastre o reformă a justiției. Reprezentanții Moldovei s-au jurat de atîtea ori în fața lor că o vor face, încît a venit timpul s-o facă de bună seamă. Și, după cum vedem, în sfîrșit, o fac! Să ne bucurăm noi?! Să se bucure Bruxelles-ul?!

__________
comunist.md
0 
| încă
înapoi »