Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

12.11.2017:  Cu privire la desfășurarea campaniei de dare de seamă și alegeri în PCRM
Prima etapă a campaniei de dare de seamă și alegeri în rîndurile partidului, — adunările de dare de seamă în organizațiile primare de partid, — se apropie de final

Conform hotărîrii Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, adunările de dare de seamă și alegeri în organizațiile de secție și organizațiile primare ale partidului trebuie să fie ținute de la 1 octombrie pînă la 15 noiembrie, 2017. Majoritatea comitetelor raionale de partid îndeplinesc cu succes respectiva hotărîre.
A
dunările se desfășoară cu o bună prezență a comuniștilor și cu participarea lor activă la dezbateri. La lucrările adunărilor participă membri ai Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, membri ai CC, membri ai Comisiei Centrale de Revizie a PCRM, membri ai Comisiei de Partid de pe lîngă CC al PCRM. Comuniștii din majoritatea organizațiilor de partid manifestă o atitudine exigentă și responsabilă față de facerea totalurilor muncii lor în perioada de dare de seamă, pe parcursul adunărilor fac propuneri cu privire la îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, de asemenea și propuneri la adresa comitetelor raionale de partid și a CC al PCRM.
Pînă la 6 noiembrie, 2017, au ținut adunări de dare de seamă și alegeri comitetele raionale ale partidului din raioanele Dubăsari, Căușeni, Comrat, Nisporeni, Orhei, Telenești, Fălești, Ceadîr-Lunga, Ștefan-Vodă. Pe parcursul săptămînii curente, vor finaliza ținerea adunărilor majoritatea comitetelor raionale de partid.
În cadrul adunărilor de dare de seamă și alegeri desfășurate în perioada indicată au fost aleși 41 de noi secretari. Comuniștii aleg în funcția de secretari ai organizațiilor de partid oameni responsabili și cu autoritate. De asemenea, sunt aleși și delegați la conferințele municipală și raionale. Concomitent, sunt primiți în rîndurile partidului noi membri.
Înainte ne așteaptă o etapă nu mai puțin importantă a campaniei de dare de seamă și alegeri — conferințele de dare de seamă și alegeri și adunările generale ale comuniștilor, la care se vor face totalurile activității comitetelor municipal și raionale de partid în perioada de dare de seamă, vor fi alese comitetele municipal și raionale ale partidului, precum și comisiile de revizie.
A doua etapă a campaniei o va deschide organizația raională Ceadîr-Lunga a partidului, care va ține o conferință de dare de seamă și alegeri pe 18 noiembrie, 2017.

***

OLEG MANTOROV, președinte al Comisiei de Partid de pe lîngă CC al PCRM

__________
comunist.md
0 
| încă
înapoi »