Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

12.11.2017:  În agenda de importanță națională
Comunișii de la Sireți: «Oamenii nu mai așteaptă altceva de la guvernare decît demisia ei»

***

Adunarea de dare de seamă și alegeri, comuniștii din satul Sireți, raionul Strășeni au ținut-o în ajunul sărbătoririi Centenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Cu puțin înainte de începerea adunării, secretarul Vera Vrînceanu le-a înmînat comuniștilor din această organizație primară diplome de onoare comemorative și flori, spunîndu-le cuvinte de recunoștință pentru participarea lor activă la munca de partid. Cu această dispoziție pozitivă s-a și desfășurat adunarea. Au fost menționate succesele realizate de organizație, dar și unele goluri în activitatea ei, care, după cum au declarat comuniștii de la Sireți, pot fi depășite. Principalul e ca ei să nu-și piardă încrederea în forțele sale și să meargă înainte.

Să se întîlnească personal cu comuniștii din satul Sireți au venit Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, și prim-secretarul CR Strășeni al PCRM, Petru Filip.

În raportul său, secretara OPP de la Sireți, Vera Vrînceanu, a menționat cu regret că toate procesele negative care se produc în țară au repercusiuni directe și asupra vieții locuitorilor din Sireți. În școli, copiilor li se bagă în cap cu de-a sila proiectul «unirea», bătrînii supraviețuiesc cu mare greu cu pensiile mizere pe care le au, iar medicamentele se scumpesc aproape în fiecare zi. În pofida promisiunilor guvernării, salariile pedagogilor și medicilor rămîn să fie mai mici de minimumul de existență. Însăși secretara OPP de la Sireți lucrează în calitate de director al grădiniței de copii din localitate, este membru activ al Consiliului Republican al Femeilor și nu din auzite cunoaște problemele cu care se confruntă astăzi, practic, fiecare familie din Moldova.

Condițiile grele de viață se reflectă asupra capacității scăzute de cumpărare a sătenilor. După cum spun comuniștii din satul Sireți, dacă mai înainte oamenii puteau să cumpere pentru familie mai mulți saci de cartofi pentru lunile de iarnă, acum își pot permite să cumpere doar la kilogram. Și asta în localitate sătească, unde oamenii, spre deosebire de locuitorii de la orașe, întotdeauna aveau multe produse alimentare din propria lor gospodărie, își puteau asigura familia cu fructe și legume. Despre calitatea serviciilor medicale aici se vorbește cu multă amărăciune. Bătrînii, îndeosebi cei grav bolnavi, dacă nu au careva rude alături de dînșii, practic, sunt privați de posibilitatea de a beneficia de un tratament adecvat.

Tineretul pleacă din sat, respectivul fenomen de acum a ajuns la proporții amenințătoare. Și totuși, chiar și în aceste condiții de criză, comuniștii de la CR Strășeni al PCRM și cei din Sireți continuă să muncească activ, atrăgînd în rîndurile partidului noi forțe.

Doar în OPP Sireți, în timpul adunării de dare de seamă și alegeri, în rîndurile partidului au fost primiți trei oameni. Carnetele de partid le-au fost înmînate acestor noi comuniști de către liderul PCRM, Vladimir Voronin.

Răspunzînd la întrebările adresate de comuniști, Vladimir Voronin a subliniat importanța activității organizațiilor primare ale partidului, remarcînd munca bine organizată și planificată a OPP de la Sireți. E o laudă binemeritată: aici de bună seamă e și o bună disciplină, și cotizațiile sunt achitate la timp, și însărcinările de partid sunt îndeplinite cu toată responsabilitatea.

«Se fac încercări de a înmormînta Partidul Comuniștilor. De a crea impresia că noi, comuniștii, de acum am plecat în istorie. Dar noi, împreună cu dumneavoastră, în ciuda tuturor presiunilor și a manipulărilor din partea posturilor de televiziune afiliate puterii, nu stăm pe loc, lucrăm cu toții împreună. Așa că nu vă lăsați influențați de fel de fel de provocații. Trebuie să mergem în mijlocul oamenilor și să le explicăm într-un limbaj simplu în ce transformă țara noastră actuala putere banditească», a declarat Vladimir Voronin.

El de asemenea a explicat pericolul ce vine asupra societății ca rezultat al activității actualei componente a judecătorilor Curții Constituționale. La sfîrșitul lui octombrie, ei au adoptat încă o hotărîre anticonstituțională, care va permite să fie introduse modificări în articiolul din Constituție privind denumirea limbii de stat, denumirea fiind schimbată din «limba moldovenească» în «limba română». În opinia dumnealui, respectiva situație nu poate fi calificată altfel decît un atentat obraznic asupra suveranității Moldovei. Liderul PCRM a adus drept exemplu un șir de țări care au fost distruse nu fără contribuția elitelor occidentale, și în cazul acestora chestiunea privind identitatea, apartenența națională se afla printre primele.

«Noi în nici un caz nu trebuie să admitem lichidarea Moldovei ca stat. Cu regret, acțiunile autorităților doar confirmă acest fapt. Odată și odată trebuie să se trezească și să înțeleagă că Moldova noastră poate să nu mai aibă ziua sa de «mîine». De buna organizare a muncii noastre depind multe lucruri. Am în vedere nu numai viața internă de partid, ci și rolul PCRM în agenda de importanță națională», a concluzionat Președintele PCRM, Vladimir Voronin.


__________
comunist.md
0 
| încă
înapoi »