Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

09.02.2018:  O adevărată eroină a Patriei sale
În al 87-lea an al vieții sale, ne-a părăsit Maria Ghimpu, Erou al Muncii Socialiste, cavaler al ordinelor Lenin, Gloria Muncii (Трудовая Слава), fost deputat în Sovietul Suprem al URSS și Sovietul Suprem al RSSM, Cetățean de Onoare al orașului Cahul.

Viața ei a fost un exemplu strălucit pentru toate generațiile. La timpul său, pe Maria Ghimpu o cunoștea întreaga țară, de la mic și pîn-la mare. Era oaspete de onoare la toate acțiunile importante desfășurate în oraș, în raion și în republică. În cinstea acestei harnice femei, Nadejda Cepraga a inclus în repertoriul său cîntecul lui Eugen Doga «Maria de la Moldova».

Fapta sa eroică de muncă Maria Ghimpu și-a început-o în pepiniera din orașul Cahul, la vîrsta de 18 ani, în calitate de altoitoare a butașilor de viță-de-vie. Timp de aproape 40 de ani, anume creșterea butașilor de viță-de-vie a constituit domeniul de bază al acestei întreprinderi agricole. Și în toți acești 40 de ani ai activității sale de muncă în pepinieră, Maria Ghimpu a fost preocupată nu numai de altoirea și de creșterea butașilor. Principalul ei merit constă în faptul că ea a inventat metoda sa de ascuțire și de păstrare a cuțitului de altoit, iar această nouă metodă i-a permis să aducă pînă la desăvîrșire procesul muncilor manuale din pepinieră și, cu ajutorul ei, timp de o zi să efectueze 2400 de altoiri, ceea ce rămîne a fi pînă astăzi un record al productivității muncii în domeniu. Pe lîngă asta, pentru altoitoare principalul în aprecierea muncii ei este nu atît numărul de altoiri, cît numărul de butași de primă calitate obținuți toamna. În acest sens, Maria Ghimpu a reușit să atingă nivelul de 70 % de butași sănătoși, ceea ce este un rezultat neîntrecut pînă la ziua de astăzi.

Maria Ghimpu a fost invitată la toate pepinierele din republică pentru a demonstra experiența și inovațiile sale în altoire, ea instruindu-le mai ales pe tinerele altoitoare.

În semn de recunoaștere a meritelor sale de muncă, i-a fost conferit titlul de Erou al Muncii Socialiste, pe lîngă asta fiind decorată și cu trei ordine Lenin. Ea a fost deținătoarea încă a multe ordine și medalii, inclusiv a Expoziției de Realizări a Economiei Naționale ((ВДНХ), precum și a mai multor diplome de onoare înmînate ei de Ministerul Agriculturii din țară.

În perioada de timp dintre anii 1974 și 1979, Maria Ghimpu a fost deputat în Sovietul Suprem al URSS, de asemenea, în repetate rînduri a fost aleasă deputat în Sovietul Raional Cahul. Pe parcursul a 5 ani, a avut calitatea de membru al Centrosoiuz-ului (Центросоюз) țării.

A rămas un om extraordinar de modest pînă la sfîrșitul vieții sale. S-a adresat foarte rar cu careva rugăminți la autoritățile orașului sau ale raionului, deși a avut tot dreptul s-o facă oricînd ar fi avut nevoie de vreun ajutor. S-a bucurat de respect și dragoste, a fost apreciată pentru cumsecădenie, principialitate, conștiinciozitate și hărnicie. A fost un om puternic și de o înaltă moralitate. Chiar și în ultimele zile ale vieții sale, nu și-a pierdut aceste prețioase calități.

Maria Ghimpu va rămîne în memoria noastră, a tuturor celor care au cunoscut-o, ca un adevărat erou al Patriei noastre.

__________
comunist.md
0 
| încă
înapoi »