Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

03.03.2018:  Vor tăcea oare studenții?
În organul legislativ al țării, doar Partidul Comuniștilor se ridică în apărarea tineretului studios

Actuala guvernare folosește tineretul din Moldova doar în scopuri egoiste. Cînd e nevoie ca în piață cineva să țipe în gura mare ori să desfășoare încă o acțiune aventuroasă. Iar cînd se ajunge la grija față de tineret, se descoperă că autoritățile nu au bani pentru asta. Ca o pomană, la burse se adaugă doar cîte vreo 20 de lei, sumă care e suficientă doar pentru un ceai.

Pomana este planificată

Despre faptul că bursele vor fi majorate doar cu 5 %, se știe demult. În septembrie anul trecut, potrivit informației prezentate de locals. md, un grup de deputați din Parlamentul Moldovei a înaintat o inițiativă legislativă, conform căreia Guvernului i se propunea să majoreze anual bursele studențești pînă la un nivel ce ar depăși minimumul de existență pe anul precedent. Autorii acestei inițiative nu au fost numiți, dar aceștia sînt deputați din fracțiunea PCRM, care de acum al doilea an încearcă să promoveze sus-numitul proiect de lege.

Răspunsul Guvernului era previzibil: propunerea făcută de către deputații comuniști nu este acceptată din motivul că nu a fost corelată cu legislația, și anume cu prevederea conform căreia minimumul de existență se aplică ținînd seama de posibilitățile financiare ale țării. În acest context, vom aminti că, paralel, același Guvern, Guvernul Moldovei, permanent susține că în țară avem o creștere economică nemaiauzită pînă acum.

De asemenea, Guvernul a indicat asupra faptului că în Pronosticul bugetar pentru o perioadă medie (2018- 2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 28 iulie 2017, mijloace financiare pentru acoperirea majorării propuse a burselor nu sînt prevăzute. Pentru anul 2018, respectivul document prevede mijloace financiare în sumă de 15,8 mln lei pentru o majorare a burselor studențești cu 5,9 % (prognoza nivelului inflației), iar pentru anii 2019- 2020 au fost planificate cheltuieli pentru majorarea burselor cu 5,3 % și, respectiv, cu 5 %, acestea constituind sumele de 15,1 mln lei și, respectiv, 15,0 mln lei.

În anii 2016- 2017, în instituțiile de învățămînt superior și medii speciale își făceau studiile mai mult de 120 mii de elevi și studenți. Suma totală oferită pentru o reușită academică înaltă, deci, pentru burse de diferite niveluri, depășea 267 mln lei anual.

Cît privește învățămîntul superior, conform datelor BNS, la începutul anului de studii 2017- 2018, numărul studenților era de 65,5 mii (cu excepția studenților străini), mai mic cu 9,2 mii, sau 12,3 %, în comparație cu anul de studii precedent.

Totodată, numărul de studenți în instituțiile de stat, timp de un an, a scăzut cu 6,8 mii tineri, sau cu 10,9 %. Acum să ne imaginăm că din acești studenți «de stat», cel puțin o jumătate primesc cele mai mici burse sociale de 400 de lei. Timp de 9 luni, economia făcută pe seama doar a unuia din acești studenți alcătuiește suma de 3600 de lei. Iar în total pe seama jumătății indicate — 12,24 mln lei. Altfel spus, dacă e să calculăm conform nivelului minim, reiese că, în urma reducerii numărului de studenți, statul economisește pe seama burselor mai mult de 12 mln lei. Această sumă, sau o altă sumă asemănătoare, este făcută publică undeva?

Încă o adresare a PCRM

Pe 22 februarie anul curent, înainte de a începe ședința în plen a Parlamentului, fracțiunea PCRM încă o dată a făcut propunerea ca în agenda ședinței să fie inclus proiectul de lege cu privire la introducerea unor amendamente la Codul Educației, acestea stipulînd majorarea burselor studențești. Deputații fracțiunii PCRM consideră că respectiva inițiativă trebuie să fie examinată de Parlament în ordine prioritară, deoarece, la ziua de astăzi, studenții din Moldova rămîn una din cele mai neprotejate categorii sociale. În acest context, inițiativa Guvernului, conform căreia bursele studenților vor fi majorate doar cu 5 procente, poate fi calificată drept o batjocură în toată regula. În opinia deputaților-comuniști, mărimea garantată a bursei minime trebuie să depășească minimumul de existență din anul precedent.

Conform Biroului Național de Statistică, minimumul de existență calculat pentru pensionari la începutul anului 2017 a alcătuit suma de 1566 de lei, pentru bărbații apți de muncă — 2144 lei, pentru femei — 1803 lei, iar pentru copii — 1782 lei. Așa că studenții noștri nu se pot compara nici cu pensionarii, nici cu copiii.

Iată de ce inițiativa deputaților PCRM este întemeiată, logică și pe deplin echitabilă, așa cum sînt și toate celelalte inițiative sociale ale comuniștilor. Conducătoarea fracțiunii PCRM, Ina Șupac, a declarat că necesitatea elaborării acestui proiect a fost dictată de nivelul extrem de scăzut al bursei studențești, care în prezent acoperă doar 35 la sută din minimumul de existență, precum și de caracterul haotic al stabilirii mărimii burselor.

Motivul prezentat de actuala guvernare pseudodemocratică, cea care a uzurpat puterea, este că bani pentru o majorare rațională și echitabilă a burselor, chipurile, nu sînt și că nu vor fi nici în viitorul apropiat, nu pot fi apreciate altfel decît ridicole și naive. Doar comuniștii, atunci cînd guvernau țara, găseau mijloace financiare pentru asta?!

În acest context, e suficient să spunem că, în anii guvernării PCRM, cheltuielile bugetare pentru burse au crescut de 7 ori! Totodată, în instituțiile de învățămînt superior a fost mărit de două ori și numărul locurilor achitate din buget. A crescut și numărul beneficiarilor de burse în instituțiile de învățămînt superior și mediu special — începînd cu 1 februarie, 2005, procentul bursierilor a fost majorat de la 40 la sută pînă la 70 la sută. De 7 ori s-au mărit cheltuielile statului pentru sfera educației, iar cele pentru știință și inovații — de 14 ori!

Anume de aceea e dureros să vezi cum actuala guvernare își bate joc de tineretul studios, propunîndu-i o majorare a burselor cu 20 de lei. Acest tineret al nostru îi va ierta guvernării noastre această umilire?

Asta a fost

Noii guvernanți din partea liberalilor și a democraților deseori îi învinuiesc de nostalgie pe oamenii care s-au născut în URSS și care își amintesc cu drag de belșugul și stabilitatea acelor timpuri. Actualii funcționari de stat, în majoritatea lor, au făcut și ei studii în Uniunea Sovietică, lucru cu care uneori chiar și se laudă.

Sute de mii de studenți, care au trecut prin instituțiile superioare de învățămînt, au beneficiat în acei ani de o bursă garantată. Pentru asta era necesar doar să însușească bine toate disciplinele și să susțină la timp examenele. Bineînțeles, bursa de 40 de ruble nu putea satisface toate necesitățile tînărului organism. Icre roșii studenții gustau rareori. Dar o dată în lună își puteau permite să ia masa la restaurant, deoarece asta costa doar de la 3 pînă la 5 ruble. Sumă impunătoare pentru studenți, însă ea alcătuia doar a opta parte din bursă.

Dar studenților li se ofereau și alte bunuri. De exemplu, cămine aproape gratuite. Locuind timp de un an în ele, trebuia să plătești pentru asta doar 20 de ruble. Studenții deosebit de sîrguincioși primeau o bursă lunară majorată — 50 de ruble și mai mult. Toți studenții puteau să-și întremeze în mod gratuit sănătatea în profilactorii, iar pentru o plată moderată — să se odihnească la bazele de odihnă de pe litoralul Mării Negre. Ei aveau la dispoziție complexe sportive. Țin minte cum studenții Universității de Stat făceau lecții de educație fizică pe Stadionul Republican.

Pentru a nu depinde de buzunarul părinților, studenții aveau posibilitate să-și găsească un loc temporar de lucru. Iar în timpul vacanțelor erau create detașamente studențești de muncă — ele atrăgeau prin romantică și printr-un cîștig bun, din care puteai să-ți cumperi hainele necesare pentru un an înainte.

Da la ei cum e?

Mărimea bursei este unul din factorii care-i îndeamnă pe tinerii noștri să plece la studii peste hotare. Dacă tînărul este un ins capabil, el poate primi o bursă solidă în comparație cu cea moldovenească în multe țări din lume. De regulă, tinerii care izbutesc să-și facă studiile într-o țară străină, după aceea rămîn tot acolo. Oameni bine instruiți, cu un înalt potențial intelectual, sînt solicitați pretutindeni.

Multe țări le propun tinerilor din Moldova locuri de studii achitate de bugetul respectivelor țări, astfel că băieți și fete de-ale noastre pleacă să învețe în Bulgaria, Ucraina, Germania, Turcia, China, Italia — geografia e întinsă. Conform unor calcule modeste, anual pleacă să-și facă studiile în baza unor cote pînă la 6 mii de studenți. Locuri bugetare de studii le oferă tinerilor noștri și Federația Rusă, absolvenții moldoveni fiind primiți acolo fără a se ține seama de apartenența lor națională, dar luîndu-se în seamă limba în care se fac studiile.

Cea mai apropiată țară europeană în care tind să plece tinerii noștri e România, acolo își fac studiile mulți absolvenți ai școlilor moldovenești. Cîțiva ani la rînd, cu o perseverență de invidiat, România permanent a propus Moldovei burse studențești — cote de la 3 pînă la 5 mii.

În SUA studii superioare gratuite, practic, nu există. În schimb, poți obține un grant sau o bursă care te va ajuta să acoperi parțial sau integral cheltuielile pentru studii. Iar în cazul în care studentul demonstrează rezultate bune într-o careva probă sportivă, el își poate face studiile în mod gratuit, apărînd onoarea instituției la competiții sportive, și, totodată, i se oferă și bursă. Scheme analogice există și în sistemul educației în multe țări din Uniunea Europeană.

În majoritatea țărilor europene, în particular în Germania și Franța, studiile, inclusiv cele superioare, sînt gratuite. Condiții importante pentru a avea bursă în Germania este reușita academică înaltă și motivația.

În Franța, studenții au oportunitatea de a alege una dintr-o mulțime de programe asigurate cu burse. În particular, studenții instituțiilor de stat pot beneficia de bursa guvernului, care e de 767 euro lunar. În plus, la dispoziția studenților francezi este pusă și oportunitatea de a deveni participantul unui program finanțat de companiile private.

În Dania, Cipru și Malta, primesc bursă de la stat toți studenții. În Marea Britanie (Anglia, Wells și Irlanda de Nord), Olanda, Norvegia, Finlanda și Suedia aproape toți studenții primesc bursă.

Putem să mai povestim cum și alte țări, inclusiv din cele ce nu fac parte din numărul celor dezvoltate, au grijă de potențialul lor intelectual. Se prea poate că nu în toate statele studenții nu-și bat capul cum să achite plata pentru studii, dar nicăieri ei n-au fost umiliți așa cum sînt umiliți astăzi studenții în Moldova.

___________
comunist.md
0 
| încă
înapoi »