Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

09.03.2018:  Politica războiului — este, întotdeauna, sortită eșecului
Chișinău-Ialta: Prin acțiunile sale, actuala guvernare din Moldova încalcă grav principiile coexistenței pașnice atît în interiorul, cît și în afara țării

Pe 5 martie, la Palatul Livadia din Ialta, Uniunea Internațională «Urmașii Victoriei» a desfășurat a III-a Conferință Video Internațională a Tineretului — «Coexistența pașnică a statelor în condițiile lumii multipolare». Evenimentul a fost dedicat împlinirii celor 73 de ani de la Conferința puterilor aliate de la Ialta.

În rîndul participanților forumului video internațional a tineretului s-au numărat pedagogi, aspiranți, studenți, elevi, reprezentanți ai Agenției Federale pentru Comunitatea Statelor Independente, compatrioții din străinătate și cooperarea internațională umanitară (Rossotrudnichestvo), tineri din regiunile Rusiei și un șir de state din Europa, Asia, America Latină. Republica Moldova a fost reprezentată la forum de către secretarul UTCM, Diana Caraman și președintele Consiliului Veteranilor din municipiul Chișinău, Iuri Eriomin.

Actualitatea unei asemenea reuniuni este dictată de situația curentă din lume la capitolul colaborare internațională. Așa cum au remarcat organizatorii conferinței video, astăzi, colaborarea internațională s-a pomenit într-o criză profundă, iar pe ordinea de zi se află problema creării unui nou model de securitate în Europa și în lume. Iar constituirea unui nou sistem de securitate colectivă în secolul XXI este pusă pe umerii tinerei generații. Participanții la conferința video, bazîndu-se pe experiența colaborării internaționale elaborate în cadrul Conferinței de la Ialta a puterilor aliate din anul 1945, au îndemnat la crearea unei foi de parcurs în colaborarea internaționala la masa negocierilor pentru păstrarea păcii pe Pămînt.

Balanța forțelor

În cadrul discursului său rostit la forum, prim-secretarul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, Diana Caraman a subliniat că înainte de a trece la subiectul «coexistenței pașnice a statelor în condițiile lumii multipolare», este necesar să fie identificate principalele aspecte.

Primul aspect — balanța forțelor pe dimensiunea relațiilor internaționale. Adică, distribuirea influenței mondiale între anumite forțe centrale — poluri. Care poate lua diferite configurații: bipolară, tripolară, multipolară ș. a. m. d. Așa cum a remarcat Diana Caraman, al doilea aspect important — principalul scop al balanței forțelor. Iar aceasta constă în prevenirea dominației unui stat sau grup de state în sistemul internațional, asigurarea și menținerea ordinii internaționale.

În calitate de exemplu, prim-secretarul UTCM a prezentat Conferința de la Ialta din 1945.

«Conferința de la Ialta, cu participarea conducătorilor URSS, SUA și Marea Britanie a avut o importanță istorică enormă. Aceasta a devenit una dintre cele mai mari ședințe internaționale pe timp de război, o etapă importantă de colaborare a puterilor coaliției antihitleriste în ceea ce privește desfășurarea războiului împotriva dușmanului comun. Deciziile coordonate adoptate în cadrul conferinței au demonstrat, din nou, posibilitatea colaborării statelor cu orînduire socială diferită», a subliniat Diana Caraman. Unul dintre documentele importante adoptate la Conferința de la Ialta a fost «Declarația cu privire la eliberarea Europei», care a determinat principiile politicii învingătorilor pe teritoriile recucerite de la inamic».

Declarația adoptată presupunea, în mod special, restabilirea drepturilor suverane ale popoarelor acestor teritorii, de asemenea, dreptul aliaților de a «ajuta» reciproc acestor popoare în vederea «îmbunătățirii condițiilor» pentru realizarea acestor drepturi. În declarație se mai menționa: «Restabilirea ordinii în Europa și reorganizarea vieții național-economice trebuie să se obțină pe o asemenea cale care să permită popoarelor eliberate să distrugă ultimele urme ale nazismului și fascismului și să creeze instituții democratice la propria lor alegere».

«Din păcate, ideea referitoare la ajutorul reciproc așa și nu a devenit realitate: fiecare putere-învingătoare avea putere doar în acele teritorii unde și-a dislocat trupele. În rezultat, fiecare fost aliat în război, la sfîrșitul acestuia, a început să susțină ferm aliații săi ideologici. În cîțiva ani, Europa a fost divizată în lagărul socialist și Europa Occidentală, unde Washingtonul, Londra și Paris încercau să reziste ideilor comuniste», a declarat în discursul său prim-secretarul UTCM.

Anume în timpul conferinței de la Ialta a fost începută realizarea ideii de creare a Ligii Națiunilor noi, care a stat la baza ideologiei Organizației Națiunilor Unite (ONU). ONU a devenit simbolul și garantul formal al orînduirii mondiale post-război, organizație cu autoritate și, uneori, destul de eficientă în soluționarea problemelor interstatale. Totodată, în continuare, țările învingătoare au preferat să-și soluționeze problemele serioase în relațiile cu alte state pe calea negocierilor bilaterale și nu în cadrul ONU. De asemenea, ONU nu a reușit să împiedice războaiele care au fost purtate, în ultimele decenii, de SUA și alte puteri mondiale.

Asigurarea păcii — principala chestiune pe agenda tuturor

Balanța forțelor și împărțirea Europei în Vest și Est realizate la Ialta, s-au păstrat mai bine de 40 de ani, pînă la sfîrșitul anilor 1980.

«Astăzi, reieșind din faptul că cel puțin 3 state dispun de potențial economic și militar aproximativ egal, orînduirea mondială este calificată drept multipolară. Deși acest sistem se consideră a fi un concept foarte complicat și instabil comparativ cu altele (conceptul unipolar sau bipolar), pe de altă parte, sistemul multipolar este cel mai stabil din toate celelalte existente și poate exista o perioadă nelimitată de timp. Totodată, exemplul Conferinței de la Ialta din 1945, demonstrează faptul că puterile mondiale pot și trebuie să se înțeleagă, iar acest lucru este posibil în condițiile în care problemele care stau pe ordinea de zi ale acestor puteri trebuie să se intersecteze. În legătură cu acest fapt, în opinia noastră, în toate timpurile și în orice circumstanțe, problema asigurării păcii, ordinii internaționale — întotdeauna trebuie să fie prioritară și actuală pe agenda tuturor puterilor mondiale. Pentru că numai așa pot fi păstrate toate condițiile pentru coexistența pașnică a statelor în condițiile lumii multipolare», a concluzionat Diana Caraman.

Guvernarea Moldovei a trădat propriul popor

În cadrul conferinței video a ținut un discurs în fața participanților și președintele Consiliului Veteranilor din municipiul Chișinău Iuri Eriomin.

«Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, corupți de oligarhii locului, nu doresc să învețe lecțiile din evenimentele Marelui Război pentru Apărarea Patriei și Conferinței de la Ialta din 1945. Prin acțiunile lor, autoritățile moldovenești încalcă grosolan principiile coexistenței pașnice a statelor în condițiile lumii multipolare», a declarat Iuri Eriomin.

El a subliniat că actuala guvernare a Moldovei a intensificat colaborarea cu NATO, a deschis oficiul alianței militare ala Chișinău — «NATO continuă să construiască baza sa militară în România vecină. Iar Moldova, conform Constituției republicii este un stat neutru».

Autoritățile republicii au admis pe 2 martie anul curent, desfășurarea la Chișinău a conferinței anti-ruse a parlamentelor Moldovei, Ucrainei și Georgiei, în cadrul căreia, președinții Legislativelor vizate au semnat o declarație specială împotriva Rusiei. Iar Rusia, conform unui acord, este partener strategic al Moldovei.

Iuri Eriomin a atras atenția participanților conferinței asupra faptului că autoritățile Moldovei au transformat țara noastră într-un «stat capturat», care se guvernează de structurile europene ce dictează Moldovei reforme antipopulare.

«În caz contrar, ei nu oferă țării noastre granturi și credite. Și asta în loc să dezvolte economia Moldovei, să restabilească industria, complexul agroindustrial, să creeze noi locuri de muncă pentru tineret, care este obligat să plece peste hotare», a remarcat Iuri Eriomin.

Președintele Consiliului Veteranilor din municipiul Chișinău a enumerat problemele cu care se confruntă, astăzi, veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei din republică. Una dintre problemele dureroase, el a numit reforma sistemului de pensii pe care autoritățile o implementează și care a devenit o mare lovitură pentru pensionarii moldoveni.

«Reforma sistemului de pensii asigură creșterea pensiilor doar pentru cei care s-au pensionat după anul 2001. În acest fel, Parlamentul și Guvernul Moldovei a manifestat atitudine batjocoritoare pentru cea mai vulnerabilă categorie a populației — pensionarii, participanții la Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Pe cînd ei au salvat lumea de ciuma fascistă. Anume ei au restabilit economia republicii după război. Anume ei, reieșind din sănătatea și vîrsta lor au nevoie de ajutor sporit din partea statului, pentru că lor le-a rămas și mai puțin de trăit. Oare ei nu au meritat o bătrînețe demnă?», și-a exprimat indignarea Iuri Eriomin.

Potrivit lui, autoritățile admit tăcit eroizarea fasciștilor și contribuie la mișcarea fascistă «Unire»: «S-a ajuns pînă la aceea că străzile în municipiul Chișinău au fost numite în cinstea mareșalului Antonescu, un complice activ a lui Hitler. Iar reprezentantul consulatului României, precum și fostul președinte al acestei țări, Băsescu, se perindă liber prin Moldova și agită primarii satelor, îi corupe pentru ca ultimii să adopte declarații de unire a Moldovei cu România. Totodată, guvernarea, organele de drept ale țării tac. Toți cei implicați în aceste acțiuni — și reprezentanții României, și primarii care le sînt complici — trebuie să fie atrași la răspundere penală.

Pentru că este vorba despre încălcarea Constituției, o amenințare directă la adresa statalității Moldovei, suveranității și integrității sale teritoriale», a subliniat Iuri Eriomin.

Potrivit lui, prin toate aceste acțiuni, actuala guvernare din Moldova încalcă grosolan principiile coexistenței pașnice atît în interiorul, cît și în afara țării. «Veteranii pensionari și tinerii care au aderat la mișcarea «Moștenitorii Victoriei» nu vor tăcea nici în continuare. Vor aminti permanent majorității parlamentare și Guvernului despre acțiunile lor subversive împotriva lumii, împotriva propriului popor», a declarat Iuri Eriomin.

COMUNIST.MD
0 
| încă
înapoi »