Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

06.04.2018:  Comuniștii de la Fălești: Oamenii de rînd prețuiesc și păstrează acest dar — statalitatea, independența, suveranitatea
Poporul și-a spus cuvîntul

Pericol pentru statalitate — ca rezultat al guvernării actualei puteri. Degradare socială. Sărăcirea populației Moldovei și proporțiile catastrofale ale migrației din țară. Ce trebuie să se întreprindă pentru a salva Moldova, pe care guvernarea a adus-o nu doar la un impas, ci și la deraiere totală de la normalitate?

E
ste imposibil de a enumera toate punctele vulnerabile și problemele mult pătimitei noastre Patrii. Și totuși, ele trebuie soluționate una după alta, și asta trebuie să se facă cît mai grabnic. Despre aceasta s-a vorbit la întîlnirea cu activul de partid de la Fălești, la care a participat liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin.

Cînd la guvernare se află antistataliști

Prima regulă de importanță primordială pentru un om care se numește pe sine politician trebuie să fie slujirea binelui și slujirea întru binele statului și al poporului. Anume asemenea politicieni trebuie să vină la guvernare. Probleme întotdeauna au fost și vor fi multe. Dar nu există probleme de nerezolvat — există nedorința sau nepriceperea de a le rezolva.

După cum a remarcat Vladimir Voronin, cu regret, Moldova n-a avut noroc de două ori — în anul 2009, la guvernarea ei a venit un soi de politicieni care n-au idee ce înseamnă să aperi interesele statului, aspirațiile poporului. Mai mult decît atît, acești mizerabili conducători, care ocupă funcții de conducere pe întreaga verticală a puterii, nu sînt capabili s-o facă și nici nu doresc să soluționeze problemele vitale cu care se confruntă toți cetățenii Moldovei, toate sferele de activitate, toate direcțiile politicii interne și externe.

După opt ani de guvernare a țării de către așa-numiții integratori europeni, e complicat să le pui pe toate pe seama incompetenței, a lipsei de experiență și a neglijenței. Toate cele enumerate sînt trăsături inseparabile ale portretului conducerii oligarhice a țării. Și anume ele au permis să apară fenomenul statului capturat și corupția nestăvilită în toate structurile puterii legislative, executive și judiciare. «Partenerii de dezvoltare» din străinătate nu le-au dat peste mîini «eurointegratorilor» nici în prima etapă, nici acum. De ce nu au făcut-o? Pentru că acestor curatori externi le convine ca în Moldova să fie o asemenea stare de lucruri.

Potrivit liderului PCRM, Vladimir Voronin, timpul va arăta care e limita și cine se află după ultima linie — și asta o va face proiectul «unire», care tot mai insistent își croiește drum prin întreaga țară.

După ultima linie

«Ce se întîmplă? Se întîmplă românizarea artificială a populației unei țări suverane și independente. A unui subiect al dreptului internațional. Și asta se întîmplă în ochii întregii lumi civilizate. Răsună lozinci care îndeamnă la distrugerea statalității moldovenești, dar instigatorii acestora nu poartă nici o răspundere pentru asta. În pofida faptului că în Constituție este clar indicată responsabilitatea și pedeapsa pentru asemenea acțiuni», a menționat Vladimir Voronin. Guvernarea se comportă ca și cum în țară nu se întîmplă nimic, iar între timp forțele unioniste fac în casa noastră tot ce vor, impunînd locuitorilor Moldovei regulile lor.

Despre ce-i vorbește asta unui om cu judecată sănătoasă, cetățean al țării noastre? Despre faptul că regimul guvernant este de partea celor care luptă pentru ca Moldova să-și piardă statalitatea, să-și piardă dreptul de stat suveran, să-și piardă identitatea moldovenească. Nu se poate ca guvernarea să nu înțeleagă la ce consecințe grave poate conduce o asemenea politică antistatală.

În fiecare zi, noi aflăm că ba un sat, ba altul, ba un oraș, ba altul se ridică în apărarea Moldovei. Oamenii de rînd, — cei de la sapă, cum obișnuim să le spunem, — își amintesc toate «plăcerile» regimului român de ocupație, care a durat în teritoriul Basarabiei din 1918 pînă în 1940 și din 1941 pînă în 1944. Moldovenii mai țin în memorie și amintirile auzite de la rudele care au simțit pe spatele lor proprii cizma jandarmului român.

Oamenii de rînd prețuiesc și păstrează acest dar — statalitatea, suveranitatea, independența. Pe cînd politicienii irosesc acest dar de dragul unor interese egoiste de moment.

În acest context, răspunzînd la întrebările comuniștilor din Fălești, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a subliniat importanța creării comitetelor pentru apărarea statalității. Pînă astăzi, asemenea comitete au fost create în majoritatea raioanelor din țară. Din ele fac parte nu numai membri ai PCRM, în munca lor participă activ și societatea civică, și organizațiile obștești, și toți acei cetățeni ai țării, care doresc să opună rezistență în fața procesului de distrugere a țării.

* * *

E întîmplător sau nu, dar în ziua deplasării lui Vladimir Voronin la Fălești s-au suprapus întîlnirea lui cu activul PCRM și marea sărbătoare creștină Floriile. La întoarcerea sa de la Fălești, el a vizitat mănăstirea de bărbați «Adormirea Maicii Domnului», care se află în apropierea satului Țigănești din raionul Strășeni. Fără a se înțelege din timp, fără a preveni pe cineva. Acest locaș sfînt l-a atras ca și pe oricare alt om de bună credință.

Mănăstirea a fost întemeiată în anul 1725 de către boierul Lupu Dencă și răzeșii din comuna Cobîlca (astăzi Codreanca). Ei au construit prima biserică de lemn. Primul stareț al mănăstirii a fost ieromonahul Samuil.

În anul 1846, în locul bisericii de lemn cu hramul Adormirii Maicii Domnului, care de acum se învechise, a fost zidită o biserică de piatră. A doua biserică (de iarnă), în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae, a fost înălțată mai tîrziu, în anul 1868, în timpul egumenului Ghedeon.

De atunci încoace, mănăstirea a avut de trecut prin diferite vremuri, inclusiv tragice. Și totuși, a rezistat în fața tuturor acestora, ajungînd să funcționeze și în zilele de astăzi.

Pentru Vladimir Voronin, acesta e un loc deosebit. În anii cînd a fost Președinte al Moldovei, a făcut multe pentru restaurarea și dezvoltarea mănăstirii de la Țigănești.

Data trecută, el a fost pe aici cu cîțiva ani în urmă. La Floriile de anul acesta, călugării de la mănăstire l-au întîmpinat ca pe un om apropiat lor. Fără cuvinte de prisos, fără patos și fără trufie… Aici, tot ce se spune și ce se face e ca în palmă — simplu, fără minciună și fățărnicie.


______________
comunist.md
0 
| încă
înapoi »