Navigare

Căutarea pe saitul

 













Toate ştirile

09.05.2018:  Felicitări cu ocazia Zilei Victoriei! Felicitarea adresată de CC al PCRM în preajma Zilei Victoriei
Felicitarea adresată de CC al PCRM în preajma Zilei Victoriei



Tot mai mulți și mai mulți ani, tot mai multe decenii ne îndepărtează de victoriosul Mai, 1945. Astăzi, după ce s-au scurs 73 de ani, multe din cele ce păreau atunci veșnice și de neclintit, treptat pălesc, se șterg ori se schimbă în mod esențial.

Ceva se întîmplă cu memoria noastră istorică. În trainicul ei fundament a apărut o mică fisură, care, odată cu perindarea timpului, se mărește, amenințînd să devină un pericol primejdios pentru întreaga societate umană.

Pacea, în sensul ei direct, cea care în acel îngrozitor război a fost cucerită cu prețul unor jertfe colosale în mai, 1945, a încetat să mai prezinte pentru omenire o valoare atotcuprinzătoare. Și iată noi vedem cum ba într-un loc, ba în alt loc al globului pămîntesc se aprinde focul unor conflicte armate mai mici și mai mari. Noi cu îngrijorare auzim tot mai des și mai des vorbindu-se despre probabilitatea izbucnirii celui de-al treilea război global.

Noi simțim aievea cum viața omenească se devalorizează. Cum se transformă într-o ficțiune dreptul popoarelor la autodeterminare. Cum libertatea unor anumite personalități și independența unor state întregi devin neputincioase în fața presiunii unei noi ordini mondiale — o ordine dușmănoasă față de om.

Anume pentru ca aceasta să fie instaurată în lume, era nevoie să fie distrusă Marea Uniune Sovietică — statul care a învins fascismul, apoi să fie învrăjbite între ele popoarele care, împreună, unindu-se și sprijinindu-se, au și asigurat Victoria asupra fascismului.

Noi sîntem martorii faptului cum, folosind lozinca «luptei cu trecutul comunist totalitar», treptat este reabilitat fascismul și smintitele lui căpetenii.

Noi vedem cum, tot mai des și mai des, la conducerea țărilor eliberate de jugul nazismului vin regimuri în esența lor fasciste, orbite de ură națională și de rasă și obsedate de ideea exclusivismului și superiorității lor.

Noi cu groază urmărim faptul cum tot mai mulți și mai mulți oameni în mod benevol se încadrează în grupuri naziste și, cuprinși de instincte bestiale, urlă cu plăcere «Heil!» în toate limbile lumii. Inclusiv în limbile acelor țări care au jucat rolul decisiv în nimicirea nazismului.

Tot mai clar și mai clar se conturează figura unui stăpîn global, iar asta înseamnă că ideea dominației mondiale, care ne părea că a fost învinsă în anul 1945, din nou devine actuală. Și, tot mai des, această demențială idee se manifestă într-un dictat politic și ideologic, în tiranie, în înăbușirea a tot ceea ce e omenesc în noi.

Pacea, libertatea, valorile general umane — iată ce au primit în dar în mai, 1945 popoarele de pe planeta Pămînt. S-a dovedit că nu pentru totdeauna…

Și astăzi, sărbătorind această Mare Zi, noi nici pentru o secundă nu trebuie să uităm cît de fragile sînt cuceririle ei. Acestea sînt anume acele lecții ale Istoriei, pe care Omenirea trebuie să le învețe neîncetat zi de zi. Desigur, dacă vrea să fie și de acum înainte Omenire.

Felicitări cu ocazia Marii Victorii! Veșnică memorie celor căzuți în lupte! Tuturor — Pace, Libertate, Bunătate, Omenie!

0 
| încă
înapoi »