Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

14.05.2018:  Guvernarea PCRM — doar fapte. Raionul Glodeni
Fiecare raion are o listă a realizărilor obținute în perioada guvernării PCRM. Dar nu fiecare reprezentant al actualelor administrații raionale este dispus s-o facă publică

În anii în care la conducerea țării s-a aflat PCRM, starea de lucruri din întreaga Moldovă se schimba vertiginos spre bine. S-a îmbunătățit infrastructura fiecărei localități, indiferent de numărul de locuitori care trăia în ea. Erau soluționate probleme care s-au acumulat în toții anii trecuți de la destrămarea Uniunii Sovietice. În general, probleme nesoluționate existau multe, și PCRM, venind la guvernarea țării, pas cu pas a început să-și traducă în viață programul său electoral.

În anii 2001- 2008, printre deputații Parlamentului s-a aflat și un băștinaș din raionul Glodeni — Boris Ștepa. Și anume el a conturat schimbările pozitive care s-au produs în raionul Glodeni în cadrul realizării diferitelor programe și proiecte. Iată-le:

— A fost trasă conductă de gaze de înaltă presiune cu o lungime de peste 60 de kilometri, în acest scop fiind cheltuite 60 milioane de lei. Iată care au fost traseele ei: Bălți — Sturzovca; Glodeni — Dușmani — Cajba; Glodeni — Hîjdieni; Dușmani — Ciuciulea; Glodeni — Petrunea — Limbenii Noi — Limbenii Vechi; Fundurii Vechi — Fundurii Noi; Iablona — Nicolaevca.

— La Glodeni și în satul Danu au fost gazificate 85 % din casele de locuit. În satele Dușmani și Hîjdieni, mai mult de 40 % din casele particulare s-au conectat la conducta de gaz. A început gazificarea sectorului locativ privat în satele Sturzovca și Iablona.

— În celelalte sate, au fost conectate la conducta de gaz obiectele de menire socială și culturală. Pînă în 2001, toate clasele din școli erau încălzite făcîndu-se foc în sobe. Începînd cu anul 2001, a fost instalată încălzire autonomă în toate cele trei licee din orașul Glodeni și în școala primară, în liceele și gimnaziile din satele Danu și Iablona, în instituțiile școlare din Sturzovca, Hîjdieni și Dușmani. Pe parcursul a 8 ani, doar la Glodeni au fost trecute la încălzire cu gaze grădinițele nr. 4 și nr. 5, policlinica, spitalul raional — secțiile chirurgie, pediatrică, cardiologie, terapie, stomatologică și de boli infecțioase, de asemenea și clădirile Poliției, ale Stației Epidemiologice, edificiul Primăriei orășenești, în care mai activează școala de muzică, Comisariatul Militar, secția Cultură, secția raională Educație. Au mai fost trecute la înălzire cu gaze RBU-17, Casa de creație a copiilor și încă patru blocuri locative cu multe etaje. În satele Danu și Hîjdieni sînt încălzite cu gaze grădinițele, centrul medicinii primare, clădirile în care se află primăriile și școala de muzică, iar în satul Dușmani — grădinița și primăria. La gimnaziile din satele Viișoara și Fundurii Vechi au fost instalate sisteme de încălzire germane, care funcționează în bază de deșeuri, transformîndu-le pe acestea în bioenergie pentru încălzirea tuturor claselor.

— În cei opt ani de guvernare a PCRM, a fost reparată capital fosta școală medie nr. 3 de la Glodeni și cea din satul Danu, precum și clădirile în care se află liceele teoretice din satele Sturzovca, Iablona, Clococenii Vechi, Fundurii Vechi, Limbenii Noi, Ustia, Dușmani și Camenca — pentru aceste lucrări capitale s-au cheltuit mai mult de 16 milioane de lei. Iar în satul Ciuciulea, după 16 ani, a fost reparat capital blocul central de studii al școlii, instalate uși, geamuri, pardosele, de asemenea a fost achiziționată și mobilă nouă pentru clase. Și toate acestea pe mijloacele financiare alocate de FISM. De asemenea reparație capitală s-a făcut la gimnaziul și la grădinița de copii din satul Viișoara.

— În această perioadă s-a mai făcut reparație capitală la grădinița nr. 5 din orașul Glodeni, la grădinițele din satele Limbenii Vechi, Limbenii Noi, Cuhnești, Hîjdieni, Ustia, Sturzovca, Fundurii Noi, Balatina, Clococenii Vechi și Viișoara, pentru acestea cheltuindu-se mai mult de 5 milioane de lei.

— Au fost efectuate lucrări de reparație capitală a apeductelor din satele Fundurii Vechi, Limbenii Noi, în 2009 din bugetul de stat mai fiind alocate 2 milioane 200 mii de lei pentru reparația capitală a rețelei de alimentare cu apă din orașul Glodeni.

— Au fost reparate capital și blocurile în care se află spitalul raional, pentru aceste lucrări fiind cheltuite 22 milioane de lei. A fost reparat centrul de medicină primară din satul Danu — cu cheltuieli de 1 milion 127 mii lei; a fost reparat capital centrul medical din satul Iablona — cu cheltuieli de 1,5 milioane de lei; a fost modernizat și înzestrat cu noi mașini moderne serviciul de asistență medicală urgentă.

— Pentru reparația capitală a taberei de vară de odihnă «Andrieș» s-au cheltuit 450 mii de lei. În Casa de creație a copiilor a fost așezată o pardoseală de scîndură în sala de festivități, costul lucrărilor fiind de 200 mii de lei, de asemenea a fost reparat acoperișul clădirii și instalat un sistem de încălzire cu gaze, în acest scop fiind cheltuite 68 mii de lei.

— Pe parcursul a 8 ani, Guvernul a alocat pentru reparația curentă a drumurilor naționale, raionale și sătești din raionul Glodeni suma de 25 milioane de lei, iar în 2009 — încă 8,5 milioane de lei, inclusiv 500 de mii pentru drumul din satul Danu.

— Din 2003 pînă în 2008, în dezvoltarea economiei din raion au fost atrase investiții în sumă de 34 de milioane de lei, fiind create și 3500 locuri noi de muncă. Au fost deschise două întreprinderi de confecționare a îmbrăcămintei, în care lucrează 200 de femei din raionul Glodeni. A fost reparat oficiul Casei teritoriale de asigurare socială, monumentul ostașilor căzuți în lupte — cu cheltuieli în sumă de 700 mii de lei, precum și stadionul din orașul Glodeni — cu cheltuieli în sumă de mai mult de 1 milion de lei.

— Către anul 2009, s-a ajuns la consolidarea a 84 la sută din cotele de pămînt din raion, au fost sădite 750 hectare de livadă tînără, iar după proiectul japonez 2KR au fost create 7 stații tehnologice de mașini în satele Sturzovca, Balatina, Cuhnești, Hîjdieni, Limbenii Vechi, Camenca, Limbenii Noi, proiectul solicitînd cheltuieli în sumă de 8 milioane de lei.

— Toate cele enumerate mai sus au contribuit la creșterea de 2,5 ori a bugetului raional, de la 35 milioane acesta ajungînd în 2008 la 98 milioane de lei.

* * *
Lista expusă mai sus conține date cu indiciul cheltuielilor de milioane, dar cîte alte lucruri au fost făcute cu cheltuieli de doar zeci și sute de mii, pe care nu le-am enumerat! Și fiecare raion are o listă a sa de realizări obținute în timpul guvernării PCRM. Dar nu fiecare reprezentant al actualelor administrații raionale este dispus să le facă publice.

Atunci s-au produs mari schimbări în dimensiunea întregii țări. În mod deosebit trebuie menționat faptul că pensiile erau anual majorate cu 17-23 %, că a fost achitată cea mai mare parte a datoriilor țării față de structurile internaționale (de la nivelul de 85 % din PIB, datoriile au fost reduse la doar 12,9 %). Au fost lichidate datoriile la salarii și la pensii pentru 6-8 luni. Sistemul financiar din țară a ajuns să fie apreciat de structurile financiare internaționale ca cel mai stabil din întreaga perioadă de independență a țării, la acest capitol plasat pe locul 5 în lume.

Așadar, în timpul celor 8 ani de aflare la guvernare a PCRM, raionului Glodeni i-au fost alocate din bugetul de stat, precum și pe linia FISM-ului, a altor proiecte, din bugetele raional și locale mai mult de 150 milioane de lei. În acest context, merită a fi menționat și faptul că a fost finanțată fiecare primărie, indiferent de viziunile politice ale primarilor și de apartenența lor de partid.


comunist.md
0 
| încă
înapoi »