Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

17.05.2018:  Voievodul Ştefan cel Mare în arhivele secrete ale Vaticanului
Acum 542 de ani, Papa de la Roma Sixt al IV-lea adresa o scrisoare domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare, recunoscînd meritele voievodului Moldovei în oprirea ovensivei otomane și numindu-l "adevărat atlet al credinţei creştine". Pergamentul cu această extraordinară caracterizare se află în arhivele Vaticanului.

Iată ce scria papa de la Roma în scrisoarea adresată marelui Voievod:

„Iubite fiu, mîntuire. Am primit scrisoarea Domniei Tale şi pe iubiţii fii, Petru, laureat în legi, şi Cataneu genovezul, sfetnicii tăi, pe care i-ai trimis cu această scrisoare, i-am ascultat cu bunăvoinţă şi am cunoscut dorinţa ta privind acea numire la Biserica Moldovei, în fruntea căreia ceri să fie pus păstor acel Petru, pe care îl vom socoti cel mai ales alături de tine, bărbat de aleasă vrednicie şi cu merite preastrălucite faţă de Republica Creştină. De altminteri, preaiubite fiu, cu toate că, pentru lucrarea pe care ai săvîrşit-o şi o săvîrşeşti cu slavă şi cucernicie, ar trebui mai degrabă a ţi se mulţumi decît a te tulbura, fiindcă dorim să sporească gloria ta, dimpreună cu preţuirea tuturora, te îndemnăm să mergi neclintit din bine în mai bine, şi să nevoieşti cu toată suflarea spre oblăduirea şi creşterea religiei sfinte. Niciunde vrednicia şi măreţia inimii tale nu pot fi mai nimerit preţuite, nici unei lucrări nu poate a-i urma o mai adevărată şi veşnică glorie. Lucrarea ta asupra necredincioşilor turci, vrăjmaşi comuni, săvîrşită pînă acum cu înţelepciune şi bărbăţie au adaos atîta strălucire numelui tău, că eşti în gura tuturor şi eşti lăudat cu deosebire de toţi, în unire de simţiri. Fii fără istov, dară şi, oricum faci, caută izbînda pe care cerul ţi-a hărăzit-o, ca să primeşti răsplata veşnică de la Dumnezeu şi preţuirea acestui Sfînt Scaun Apostolic.

Dată la Roma, 20 martie 1476, anul 5 [al pontificatului nostru].

___________
moldovenii.md
0 
| încă
înapoi »