Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

25.05.2018:  Din partea tovarășilor. De la fidela echipă a părtașilor de idei. Felicitări adresate lui Vladimir Voronin cu ocazia zilei de naștere
Aparatul CC al PCRM: «Împreună cu poporul, noi sîntem o forță. Victoria va fi de partea noastră!»

Angajații aparatului CC aduc sincere felicitări Președintelui PCRM, tovarășului Vladimir Voronin cu ocazia zilei de naștere.

Mult stimate Vladimir Nicolaevici, Vă dorim sănătate de fier, fermitate și principialitate nesecate în lupta pentru Moldova și bunăstare în viață.

Experiența Dumneavoastră de viață, perseverența Dumneavoastră servesc comu¬niștilor drept exemplu, ne inspiră în lupta noastră comună pentru dreptate, renașterea și prosperarea Moldovei noastre.
Împreună cu poporul moldovenesc, noi sîntem o forță și Victoria va fi de partea noastră!CR al PCRM Dubăsari: «Tot așa înainte!»

Comuniștii din cadrul CR al PCRM Dubăsari exprimă sincere felicitări Președintelui Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cetățeanului de onoare al raionului Dubăsari — Vladimir Nicolaevici Voronin — cu ocazia zilei sale de naștere. Și-i urăm: «Voronin atît de tînăr! Octombrie ne așteaptă! Tot așa înainte!»


CR al PCRM Orhei: «Succes în toate!»

Vladimir Nicolaevici, din partea CR al PCRM Orhei, vă dorim o viață lungă să trăiți, cu multă demnitate, să aveți mereu doar bucurii și succes în toate! Norocul, fericirea să nu vă părăsească, iar dragostea și iubirea mereu să vă-nsoțească! Un sincer: «LA MULTI ANI!»CR al PCRM sectorul Rîșcani: «Fie ca recunoștința și succesul să vă însoțească în toate»

Mult stimate Vladimir Nicolaevici! Comuniștii CR al PCRM a sectorului Rîșcani din capitală, toți comuniștii organizației partinice raionale vă aduc sincere felicitări cu ocazia împlinirii celor 77 de ani și exprimă recunoștință profundă pentru acea contribuție pe care ați depus-o în dezvoltarea și prosperarea țării noastre, pentru abilitatea de a conduce țara și a avea grijă de oameni.

Ne exprimăm admirația și respectul pentru Dumneavoastră în calitate de conducător remarcabil, om plin de idei, energie și capacitate de muncă. Fiți sănătos, energic, iar sursa energiei Dumneavoastră să nu sece niciodată! Activitatea Dumneavoastră multilaterală, bazată de profesionalism înalt și în serviciul societății, a generat rezultate reale. Fie ca recunoștința și succesul să vă însoțească în toate! Să fiți mereu înconjurat de tovarăși siguri și credincioși!


CR al PCRM Dondușeni: «Noi idei, proiecte și realizări!»

Mult stimate Preşedinte al RM, Preşedinte al PCRM Vladimir Voronin!
Cu prilejul zilei de naştere, Comitetul Raional al PCRM Donduşeni vă adresează cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Această zi este un frumos prilej pentru a vă dori sănătate, să fiţi mereu şi pretutindeni sub lumina şi bucuria împlinirii celor mai nobile gînduri! Vă urăm nesecate forţe şi inspiraţie întru realizarea tuturor obiectivelor puse în faţa Dumneavoastră de spiritul vremii, cu competenţa, modestia şi perseverenţa ce vă caracterizează din plin. Multă sănătate, noi idei, proiecte şi realizări, fericire şi bunăstare!


CR al PCRM Șoldănești: «Alături de Voronin — în luptă și creare!»

Stimate tovarășe Preşedinte al PCRM! Ziua Dumneavoastră de naştere ne oferă fericitul prilej de a vă adresa cele mai calde şi mai sincere urări de sănătate, bucurie, prosperitate şi belşug din partea CR Șoldănești. Trebuie să vă păstraţi sănătatea şi puterea de muncă, pentru că trebuie să fiţi alături de noi, cei care vă iubim, şi să luptăm pentru a curăţa această minunată ţară de acei trădători de Neam şi Ţară. La Mulţi Ani fericiţi, alături de frumoasa Dumneavoastră familie!


CR al PCRM Drochia: «Victorie Mare în lupta pentru Republica Moldova»

Mult stimate Vladimir Nicolaevici! Din numele CR al PCRM Drochia, vă felicităm cu frumoasă vîrstă de 77 de ani. Noi vă dorim multă sănătate, tărie și consecvență în obținerea scopurilor și rezolvarea problemelor cu care se confruntă Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și multe succese în viitor. Noi vă dorim Dumneavoastră, precum și nouă tuturor victorii în următoarele bătălii politice și o Victorie Mare în lupta pentru Republica Moldova. Să fiți sănătos!


CR al PCRM Rîșcani: «Perseverență și fermitate în realizarea scopurilor propuse!»

Mult stimate Vladimir Nicolaevici! Comuniștii din cadrul Comitetului Raional al PCRM din Rîșcani vă aduc sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere! Vorbind în limbaj contemporan despre sănătate, vă dorim mulți ani de viață și viață anilor Dumneavoastră. Vă mai dorim să trăiți activ și productiv în beneficiul societății. Vă dorim perseverență și fermitate în realizarea scopurilor propuse, bucurii din partea rudelor și apropiaților. Fiți fericit!CR al PCRM sectorul Ciocana: «Succes în toate!»


Comuniștii CR al PCRM din sectorul Ciocana al capitalei aduc sincere felicitări tovarășului Vladimir Nicolaevici Voronin cu ocazia zilei sale de naștere! Vă dorim sănătate de fier și succes în toate!


CR al PCRM Rezina: «Dîrzenie și izbîndă în lupta pentru păstrarea și dezvoltarea Statului Republica Moldova!»

Stimate Vladimir Nicolaevici! Aniversarea zilei Dumneavoastră de naștere ne oferă plăcutul prilej de a vă trece imaginar pragul cu un buchet din alese flori de recunoștință și prețuire. Vă oferim în dar sincere cuvinte de felicitare, asigurîndu-vă de înalta noastră considerațiune. Vă apreciem munca, apreciind contribuția majoră pe care o aveți în păstrarea și perpetuarea adevăratelor valori ale unui stat suveran și independent. Vă dorim să aveți parte și în continuare de mulți ani frumoși, cu multă sănătate, prosperitate, cu realizări marcante, cu oameni de încredere alături, dîrzenie și izbîndă în lupta pentru păstrarea și dezvoltarea Statului Republica Moldova!


CR al PCRM Cimișlia: «Voronin este energia creativă în fapte concrete»

Mult stimate Vladimir Nicolaevici! Comitetul raional al PCRM din raionul Cimișlia, din numele tuturor comuniștilor din raion, vă aduce sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere!

Pe parcursul mai multor ani de zile, vă cunoaștem și respectăm ca pe un Președinte înțelept, un activist de stat și social-politic echitabil, conducător cu experiență, un om responsabil și muncitor. De-a lungul anilor, calitățile Dumneavoastră remarcabile de politician și energie creativă se reflectă proeminent în fapte concrete orientate spre dezvoltarea și prosperarea Republicii Moldova și bunăstării cetățenilor ei.

În această zi frumoasă de primăvară, vrem să vă urăm sănătate de fier, fericire, bună dispoziție și succes în activitate. Noi sîntem convinși că profesionalismul, competența, patriotismul, dragostea pentru Patria noastră, precum și cunoașterea profundă a problemelor cu care se confruntă țara și poporul nostru, vor contribui și în continuare la dezvoltarea și consolidarea Statului Republica Moldova. Vă dorim numai bine Dumneavoastră și celor apropiați!


CR al PCRM Telenești: «Credința și iubirea să vă însoțească pretutindeni!»

Mult stimate Vladimir Nicolaevici! Credința și iubirea să vă însoțească pretutindeni, iar împlinirea să o întîlniți la fiecare pas.

Steaua ocrotitoare să lumineze mereu asupra Dumneavoastră și a celor dragi! Noroc atunci cînd aveți nevoie de el, prieteni puțini dar adevărați! La Mulți Ani Fericiți!


CR al PCRM sectorul Centru: «Astăzi, mai mult ca niciodată, țara are nevoie de rezistența Dumneavoastră împotriva Ciumei criminale»


Comuniștii CR al PCRM din sectorul Centru al capitalei aduc sincere felicitări pentru Vladimir Nicolaevici Voronin cu ocazia zilei sale de naștere.

Sînteți o personalitate proeminentă și neordinară. Nici pentru o clipă nu ați încetat să vă gîndiți la mult iubita noastră țară, la integritatea ei, la păstrarea și dezvoltarea obiceiurilor și tradițiilor moldovenești. Lista contribuției Dumneavoastră în istoria țării noastre este imensă și nu poate fi redată într-un scurt mesaj de felicitare. Astăzi, mai mult ca niciodată, țara are nevoie de acțiunile Dumneavoastră active de rezistență împotriva acestei ciume criminale, care distruge tot ce este sănătos, tot ce este uman!

Vă dorim sănătate de fier, ani mulți și frumoși, fericire, pace și bunăstare, răbdare, forțe și Victorii curînde!CR al PCRM sectorul Buiucani: «Un conducător talentat, un politician perspicace»

Comuniștii CR al PCRM din sectorul Buiucani al capitalei îl felicită din tot sufletul cu ocazia zilei de naștere pe tovarășul Vladimir Voronin, Președinte al Partidului Comuniștilor.

Stimate tovarășe Voronin! Fiind un conducător talentat, Dumneavoastră posedați alese calități de lider, intuiție politică, o extrem de bogată experiență legislativă, perspicacitate, tărie de caracter și o carismă de lider. Datorită tuturor acestor calități, reușiți să cuceriți inimile și cugetele compatrioților, să-i motivați și să-i atrageți după sine. Profesionalismul de cel mai înalt grad și nesecata energie vă ajută să ieșiți învingător în toate încercările la care vă supune profesia și viața.

Vă dorim sănătate, bunăstare și realizarea tuturor planurilor trasate! Să aveți dispoziție minunată, tărie sufletească și optimism!


CR al PCRM Căușeni: «Succese mari!»

CR al PCRM Căușeni, toți comuniștii din raion îl felicită fierbinte pe Președintele partidului, tovarășul Vladimir Voronin, cu ocazia zilei sale de naștere. Vă dorim viață lungă, multă sănătate și mari succese în activitatea politică!
CR al PCRM sectorul Botanica: «Vă dorim tot ce e mai bun și luminos în viață!»


Comuniștii de la CR al PCRM din sectorul Botanica al capitalei și Comsomolul din acest sector îl felicită cu ocazia zilei de naștere pe al treilea Președinte al Republicii Moldova, Președintele PCRM, Vladimir Voronin. Vă dorim, tovarășe Voronin, multă sănătate, succese în activitatea Dumneavoastră, bunăstare familială și tot ce e mai bun și mai luminos în viața omului!


CR al PCRM Briceni: «O nemărginită forță a spiritului, energie și optimism!»

Stimate tovarășe Vladimir Voronin! Primiți din partea noastră cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere.

Profesionalismul pe care-l posedați, devotamentul față de datoria de cetățean și față de cauză, activitatea de făurire și colosalul sentiment de responsabilitate față de societate sînt un strălucit exemplu de slujire impecabilă poporului și partidului. Pe parcursul multor ani, calea Dumneavoastră de viață este indisolubil legată de PCRM. Și în tot răstimpul acesta, aflîndu-vă în responsabila funcție de Președinte al partidului, aduceți o colosală contribuție la existența lui în continuare și la buna dezvoltare a țării.

Vă dorim multă sănătate și ani mulți de viață, bunăstare, tărie nemărginită de spirit, energie și optimism! Prețioasa Dumneavoastră experiență, profesionalismul, perseverența și bărbăția să vă ajute și în continuare să mergeți doar înainte! Încrederea colegilor și sprijinul oamenilor apropiați și al prietenilor să vă adauge puteri în ulterioara activitate întru binele Moldovei! Pace, tot binele și fericire!


CR al PCRM Anenii Noi: «Voronin — Conducător cu literă mare»

Stimate tovarășe Voronin! Din tot sufletul vă felicităm cu ocazia zilei de naștere! Datorită talentului de Conducător cu literă mare, Dumneavoastră ați educat o întreagă pleiadă de politicieni și profesioniști. Viața Dumneavoastră și lupta pentru idealurile noastre este un exemplu pentru mulți patrioți ai Moldovei. Vă dorim să rămîneți și în continuare la fel de perseverent, plin de viață, binevoitor, capabil să prevedeți o situație cu cîțiva pași înainte. Multă sănătate!


CR al PCRM Ungheni: «Mari perspective pentru viitor!»

Stimate tovarășe Vladimir Voronin! Cu ocazia zilei de naștere, Comitetul Raional Ungheni al PCRM vă urează cu respect «La Mulți Ani!» alături de multă sănătate și de toate cele bune! Vă dorim ca toate lucrurile minunate care au împlinit viaţa Dumneavoastră să cunoască o continuitate frumoasă, oferindu-vă mari perspective pentru viitor!


CR al PCRM Călărași: «Exemplu de rezistență și perseverență!»

Stimate tovarășe Vladimir Voronin! Primiți cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere de la Comitetul Raional Călărași al partidului și de la toți comuniștii din organizația raională a PCRM!

Îndelungata Dumneavoastră experiență de politician și de conducător de țară, tendința de a face Patria noastră comună — Moldova — un stat prosper și independent servesc drept exemplu de rezistență și perseverență în realizarea scopurilor și obiectivelor noastre comune.

Vă dorim multă sănătate, viață lungă, tot ce e mai bun și mai frumos în viața omului — Dumneavoastră și familiei Dumneavoastră!


CC al UCTM: «Elan comsomolist și energie nesecată!»

Comitetul Central al Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova, în numele tuturor comsomoliștilor din republică, din tot sufletul îl felicită pe Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, cu ocazia zilei sale de naștere.

În această minunată zi, vă dorim, Vladimir Nicolaevici, multă sănătate, mulți ani de viață, elan comsomolist și energie nesecată în cauza dreaptă de luptă pentru independență și suveranitate, pentru prosperarea țării noastre și pentru bunăstarea cetățenilor ei!

Noi — Comsomolul Moldovei — vă vom urma exemplul de statornicie ideologică și principialitate în lupta noastră comună pentru Moldova. Vă dorim bucurii de la oamenii dragi, de la apropiați și prieteni! Noi sîntem alături de Dumneavoastră, alături de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova!


CR al PCRM Soroca: «Unui om unic, om ferm, care nu se oprește la jumătate de drum…»

Stimate tovarășe Vladimir Voronin! Există o spusă populară: «Omul trebuie să construiască o casă, să sădească un copac și să crească un fiu». Dumneavoastră ați făcut nu doar aceste trei lucruri, ci v-ați și asumat responsabilitatea pentru destinele și pentru sufletele unui stat întreg. Dumneavoastră ne-ați întors speranța, încrederea în țara noastră și în viitorul ei — oare asta nu e cea mai demnă misiune pentru o personalitate care a făurit și continuă să făurească istoria? Datorită insistenței Dumneavoastră, la noi a fost readus la viață sectorul agrar, au fost construite grădinițe de copii și școli, deschise case de cultură, restaurate mănăstiri, catedrale și biserici. Anume datorită Dumneavoastră Republica Moldova și-a amintit de știință, cultură, tradiții naționale. Diapazonul sufletului Dumneavoastră a ajuns nu doar pentru mii, ci pentru milioane de cetățeni. Și această colosală responsabilitate, după dimensiunile ei, este cea mai importantă în viața unui om.

Dacă nu ar fi fost principialitatea Dumneavoastră, voința nestrămutată și dorința de a schimba viața din țară spre bine, rar cine și-ar mai fi amintit de faptul că, în ziua de 30 aprilie 1945, de asupra reichstagului a fost arborat Drapelul Roșu. Și rar cine și-ar fi amintit de unde a început Moldova noastră și că noi sîntem moldoveni și vorbim limba moldovenească. Dumneavoastră sînteți un om dur, dar cu dreptate, un lider înțelept, dar, de rînd cu asta, noi simțim dragostea și respectul pe care le aveți față de noi.

Dumneavoastră, care sînteți un om unic, ferm, care nu se oprește la jumătate de cale și care privește în viitor, vă adresăm cele mai sincere felicitări. Noi, comuniștii din raionul Soroca, credem în victoria noastră. Vă dorim multă sănătate, mulți ani trăiți cu demnitate și consacrați dragii noastre Patrii — Republica Moldova!


0 
| încă
înapoi »