Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

06.07.2018:  VIAțA DE PARTID. Rolul opoziției în statul capturat
Comuniștii din sectorul Buiucani: Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-ea face parte din numărul instituțiilor de stat capturate

***

Pe 4 iulie, a avut loc Plenara a II-a lărgită a CR Buiucani al PCRM. Pentru acest comitet raional, a devenit o bună tradiție ca la plenarele la care sînt supuse discuției probleme importante nu numai pentru PCRM, ci și pentru toți cetățenii Moldovei, să fie invitați secretarii OPP, activiștii Uniunii Veteranilor, ai Uniunii Veteranilor Forțelor Armate, ai Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova, care activează în teritoriul respectivului sector. În acest sens, nu a fost o excepție nici recenta plenară.

Un parlament cumpărat

După aprobarea agendei forului de partid, prim-secretarul CR al PCRM din sectorul Buiucani, Inna Șupac, a înmînat carnete de partid la doi membri noi ai Partidului Comuniștilor. Deci, plenara a început pe o notă pozitivă.

Primul punct al agendei s-a referit la activitatea fracțiunii PCRM în Parlamentul de legislatura a XX-ea, precum și la cea a consilierilor-comuniști locali în perioada actualului mandat. Despre activitatea deputaților-comuniști în mod detaliat a povestit într-un raport cuprinzător conducătorul fracțiunii PCRM, Inna Șupac, respectivul raport fiind prezentat anterior.

În discursul primului secretar, a trecut ca un fir roșu faptul că Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-ea face parte din numărul instituțiilor de stat capturate. Organul legislativ nu reprezintă acea voință a alegătorilor pe care ei și-au exprimat-o la ultimele alegeri parlamentare din anul 2014. Acesta e unicul exemplu de parlament din lume, cînd, pe parcursul unei legislaturi, o treime a deputaților — 38 din 101 — trec dintr-o fracțiune în alta. Prin corupere, astăzi fracțiunea Partidului Democrat numără oficial 42 de oameni, deși la alegeri acest partid a obținut mandate doar pentru 19 deputați.

Activitatea Parlamentului nu are un sistem și e haotică. Din momentul în care au fost aprobate mandatele deputaților din această legislatură și pînă astăzi au fost ținute doar 150 de ședințe în plen, în loc de cele 282 stabilite de Regulament. Altfel spus, Parlamentul lucrează doar pe jumătate, îndeplinind doar 53 la sută din volumul cuvenit de muncă.

Totodată, deputații fracțiunii PCRM din actuala legislatură au fost autorii a mai mult de 140 de inițiative legislative. Fracțiunea a adoptat și a publicat mai mult de o sută de declarații și adresări privind cele mai stringente probleme și chestiuni. Principalul efort al activității deputaților din fracțiunea PCRM a fost direcționat la proiecte importante din punct de vedere social. Ei au propus modalități de îmbunătățire a situației sociale a cetățenilor, în particular, a pensionarilor, invalizilor, copiilor și ale categoriei de cetățeni social vulnerabili, au criticat activ politica majorității parlamentare și a guvernului în ceea ce privește reforma sistemului de pensionare, politica bugetară, optimizarea instituțiilor școlare și medicale. Fracțiunea PCRM întotdeauna a fost de partea poporului atunci cînd s-au luat în dezbatere probleme referitoare la interesele vitale ale cetățenilor.

Principala luare de cuvînt a primului secretar a fost completată de consilierul local din comuna Ghidighici, Nicolai Anghelenici, care a povestit în ce condiții dificile sînt nevoiți să lucreze în teritoriu consilierii din partea PCRM, de asemenea și despre starea de spirit a electoratului înainte de viitoarele alegeri parlamentare.

Viabilitatea construcțiilor mitologice

Cît privește a doua chestiune de pe agendă — formele și metodele de informare a alegătorilor despre activitatea PCRM, participanților la plenară le-a vorbit secretarul CC al PCRM, Constantin Starîș. În particular, el a remarcat faptul că ne așteaptă o campanie electorală deloc simplă, posibil, cea mai complicată din întreaga istorie de pînă acum a partidului. PCRM va fi desconsiderat, în sondajele sociologice nu i se vor acorda punctele de trecere în Parlament, ceea ce s-a văzut și în timpul ultimelor două campanii electorale de la Chișinău și Bălți. Ne putem aștepta la o blocadă informațională organizată. Vom fi atacați și din stînga, și din dreapta. Dar Partidul Comuniștilor nu are pentru ce se îndreptăți, dimpotrivă, la învinuirile neîntemeiate, noi le putem prezenta oponenților politici numeroase contraargumente, iar pentru electorat partidul are suficiente fapte și argumente pentru a demonstra justețea politicii sale.

«După cum ne arată practica, cercul de teme care servesc drept subiecte de critică la adresa Partidului Comuniștilor s-a format, s-a statornicit și nu se schimbă cu anii. Acestea sînt niște construcții mitologice constante, care posedă o rezistență uimitoare. De aceea noi sîntem nevoiți să revenim la ele încă și încă o dată, pentru a le combate încă și încă o dată. Astăzi — de acum în contextul noilor condiții de luptă politică, cînd această mincinoasă mitologie este transmisă prin numeroasele canale de informare care le aparțin socialiștilor», a subliniat Constantin Starîș.

El a conturat cîteva curse informative întinse în fața Partidului Comuniștilor și pe seama lor a demonstrat că orice învinuire mincinoasă nu e greu să fie combătută.

Membrii CC al PCRM deseori se deplasează în diferite raioane ale republicii, unde sînt năpădiți cu diverse întrebări. Este vorba și despre învinuiri neîntemeiate la adresa partidului în legătură cu poziția lui în perioada evenimentelor din 7 aprilie, 2009, și despre poziția comuniștilor în raport cu PSRM și personal cu președintele nelegitim Dodon, și despre discuții privind ratinguri scăzute ale PCRM comandate, pe care le difuzează cu insistență mass-media controlată de putere. Asemenea întrebări nu trebuie să-i pună în încurcătură pe comuniști, dimpotrivă, cu ajutorul lor oponenții politici din partidele de la guvernare pot fi puși într-o situație incomodă. O parte indispensabilă a guvernării sînt socialiștii. Și acum ei prezintă cea mai slabă verigă din componența ei.

Cît privește ratingurile comandate, rezultatele acestora demult, cum se spune, trosnesc din toate încheieturile. O confirmare a acestui fapt sînt și recentele alegeri ale primarului municipal.

Tehnologiile guvernării

În cadrul dezbaterilor, primul a luat cuvîntul secretarul OPP nr. 1, Mihail Prosvirin, care a confirmat opinia generală că principalul obiectiv al comuniștilor la actualul moment este pregătirea pentru alegeri. El a atras atenție asupra faptului că se schimbă nu numai timpul, ci și însuși alegătorul. Prin urmare, este necesar de a perfecționa formele de muncă și agitație și de a schimba climatul politic.

După veteranul partidului, s-a inclus în dezbateri secretarul organizației raionale a UCTM din sectorul Buiucani, Vasile Mîndrescu. El și-a concentrat luarea sa de cuvînt la situația instabilă din Moldova, a caracterizat spiritul tinerilor în acest an electoral. În final, a concretizat că tinerilor trebuie să li se amintească faptul că, în anii cînd la guvernarea țării s-a aflat PCRM, tineretului, inclusiv celui studențesc, precum și întregului sistem educațional din Moldova i s-a acordat o atenție prioritară.

Secretara OPP nr. 39, trezoriera CR, Liubovi Grigorieva, a atenționat că temeliile democrației din Moldova, pe care le-a clădit cu atîta rîvnă PCRM în anii guvernării sale, acum sînt în mod criminal distruse. Iar la orizont se văd alegerile, cu alegerea deputaților pe circumscripții uninominale. După cum s-a remarcat, 51 de deputați — asta e 51 de plahotniuci.

La dezbateri a participat și membrul Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, membru al CR, deputat în Parlament, Oleg Reidman. El a povestit despre tehnologiile politice pe care le folosește puterea. În particular, despre faptul că de recentele alegeri ale primarului municipal au avut nevoie democrații, pentru a mobiliza verticala și resursa administrativă cu un an înainte de alegerile parlamentare. A atras atenție asupra faptului că, în legătură cu problema legitimității alegerilor, instanței judecătorești i s-au adresat anume socialiștii. La rugămintea participanților la plenară, el s-a oprit asupra personalității lui Vlad Plahotniuc, cel ce se joacă de-a politica datorită Partidului Democrat, pe care el l-a capturat cu succes. În perioada guvernării PCRM, cînd Plahotniuc era de acum un businessman cunoscut, nimeni nu-i permitea să se bage în politică.

De asemenea, Oleg Reidman a povestit despre activitatea nemijlocită a fracțiunii PCRM în Parlament, precum și în cadrul muncii care va fi efectuată înainte de alegeri. Misiunea comuniștilor e să nu-și plece capul în fața diferitelor învinuiri ce i le fac unii oameni rătăciți, dezorientați de informația mincinoasă despre Partidul Comuniștilor. O altă sarcină este de a aduce la cunoștința fiecărui alegător poziția partidului. Acum alegătorul începe să se dumirească în ceea ce privește socialiștii, dîndu-și seama că, în spatele flecărelii lor, nu există, de fapt, nici o idee.

La timpul său, și Partidul Comuniștilor s-a aflat la guvernare de unul singur, însă atunci nici vorbă nu putea fi despre faptul că Moldova e un stat capturat. PCRM întotdeauna a activat în baza legii, nu a încălcat legea și a muncit întru binele cetățenilor.
Agenda plenarei a fost atît de bogată în conținut și actuală, încît dezbaterile au ieșit din cadrul timpului planificat.

* * *

A treia chestiune de pe agendă a fost abonarea la Ziarul «Comunistul» pentru a doua jumătate a anului. Despre situația curentă, în ajunul alegerilor parlamentare, a relatat Gutiera Chilari.

În baza totalurilor Plenarei a II-a a CR al PCRM din sectorul Buiucani, a fost adoptată o rezoluție. În particular, în ea se recomandă de a folosi activ informația prezentată în cadrul plenarei în munca care va fi efectuată în mijlocul alegătorilor, îndeosebi în contextul viitoarelor alegeri parlamentare. Consilierii locali din suburbiile sectorului Buiucani trebuie să-și coordoneze cu Biroul CR al PCRM din sectorul Buiucani poziția lor în ceea ce privește agenda ședințelor consiliilor locale și să procedeze la munca de pregătire pentru alegerile locale din anul 2019.


comunist.md
0 
| încă
înapoi »