Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

20.07.2018:  Nu vom permite ca Moldova să fie distrusă! Comuniștii de la Leova: «Alegătorii încep să înțeleagă ce greșeală au săvîrșit la precedentele alegeri parlamentare»
Migrația în masă a populației din țară, degradarea economică, lipsa din partea autorităților a inițiativelor sociale pe fundalul blocării artificiale a proiectelor de legi direcționate spre îmbunătățirea nivelului de trai al poporului, care sînt propuse de PCRM, — acestea și multe alte probleme importante au fost luate în dezbatere, la 15 iulie, de către comuniștii de la Leova în cadrul plenarei CR al PCRM. La lucrările ei a participat și Vladimir Voronin, lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

În luarea sa de cuvînt în fața comuniștilor de la Leova, Vladimir Voronin a menționat că, în prezent, conform unui grafic, toți deputații din fracțiunea PCRM au întîlniri cu comuniștii din toate raioanele țării, explicîndu-le activitatea fracțiunii în Parlament, inițiativele elaborate de către deputații noștri, răspunzînd la toate întrebările actuale referitoare la situația politică și social-economică din Moldova.

În general, situația în țară este proastă în toate privințele. Acum oamenii din Guvern nu știu cu ce să înceapă lucrul lor și ce să facă. Guvernul a fost format urmărindu-se anume acest scop: ca oamenii incluși în componența lui să nu fie din rîndul profesioniștilor, ci să fie niște administratori care vor face tot ce le va dicta majoritatea guvernantă. În baza aceluiași principiu, prin mituire și șantajare, a fost creată însăși majoritatea guvernantă.

Ideile, obiectivele, scopurile pe care și le trasează astăzi atît majoritatea guvernantă, cît și puterea executivă sînt primitive, lipsite de orice constructivism, perspectivă și dezvoltare. De la 2009 încoace, Moldova nu a făcut nici un pas înainte nici într-o direcție. În fiecare zi, la toate posturile de televiziune afiliate puterii noi auzim vehicularea aceleiași noțiuni — «reforma». Adică, în țară se fac reforme. Dar în spatele acestor așa-numite reforme se află hoția, corupția în proporții statale, degradarea sectorului agrar, a sistemului educațional, a medicinii. Timp de nouă ani, s-a putut face ceva cît de cît pozitiv pentru Moldova? Pentru oameni, pentru popor?

Reforma sistemului de pensionare, despre care trîmbițează cu atîta mîndrie autoritățile noastre, s-a dovedit a fi, practic, o adevărată batjocorire a pensionarilor. Indexarea este mizeră, iar majorarea pensiei, de facto, pentru majoritatea pensionarilor nu e altceva decît o ficțiune. Mai mult decît atît, după așa-numita majorare, mulți dintre dînșii primesc o pensie și mai mică decît cea de pînă la reformă.

În timpul guvernării PCRM, indexarea pensiei se făcea de două ori pe an, și această indexare în nici un fel nici nu putea fi pusă la îndoială. Cînd posibilitățile bugetului ne permiteau, pensia era majorată cu tendința ca majorarea, în aspect procentual, să corespundă cu indicele minimului de existență și cu nivelul inflației.

Un alt cuvînt preferat în lexiconul cabinetului de miniștri și cel al majorității parlamentare este cuvîntul «credit». Ei au făcut datorii în întreaga lume și acum se roagă să le se mai dea, tot cer și cer noi credite. Și acești bani luați în credit sînt cheltuiți pentru întreținere, o parte din ei se fură, iar de întors celor de la care au fost luați va trebui să-i întoarcem cu toții împreună. Dacă noi, comuniștii, nu ne-am fi aflat la guvernarea țării timp de opt ani, poate n-am fi reacționat în mod atît de critic la tot ceea ce face actualul regim. Dar comuniștii soluționau problemele create de către democrații anilor 90 în mod chibzuit și, principalul, profesional.

După cum a remarcat liderul PCRM, venind la guvernare, comuniștii au preluat o țară pustiită, jefuită, cu o colosală datorie atît internă, cît și externă. Oamenii nu primiseră salarii și pensii timp de șapte luni. Și asta a devenit una din prioritățile primordiale pentru PCRM — în primul rînd, să stingă datoriile față de populație, apoi, în etape, să majoreze salariul bugetarilor, indemnizațiile invalizilor, orfanilor și pensiile bătrînilor.

Datoriile externe. După ce la conducerea țării au venit comuniștii, creditorii din Occident au părăsit Moldova, prezentîndu-i pentru achitare o notă de plată colosală, acumulată de precedenții ei pseudo-reformatori. Comuniștii au făcut față acestei provocări. Au redus pînă la minimum procentul datoriilor externe în structura PIB-ului. Economia a început să se dezvolte, au fost introduse înlesniri pentru mediul de afaceri, în timpul comuniștilor, în Moldova a început să se formeze clasa medie. Astăzi societatea este divizată în mod cardinal — în nu pur și simplu săraci, ci în foarte săraci, și aceștia constituie majoritatea, și în bogați.

Dacă în timpul comuniștilor pensia acoperea (în afara altor înlesniri, pe care actuala guvernare le-a anulat) mai mult de 70 la sută din minimul de existență, astăzi, mărimea pensiei nu-i permite bătrînului nici măcar să se alimenteze în mod normal, nemaivorbind de tratament în caz de boală și de alte necesități.

Sfera medicinii a fost transformată în business: dacă te-ai îmbolnăvit și n-ai cu ce plăti tratamentul — n-ai decît să mori.

În opinia lui Vladimir Voronin, cea mai îngrozitoare crimă pe care actualul regim o săvîrșește în ochii întregului popor al Moldovei este trădarea intereselor de stat ale țării. Însăși statalitatea Moldovei a devenit ostatic în mîinile unui grup de aventurieri politici de la guvernare, care, scoțînd în vînzare interesele țării, obțin în schimbul ei dividende politice și personale.
Regimul are de gînd să jefuiască și în continuare țara. În acest scop, este permanent încălcată Constituția. În acest scop, în mod grosolan a fost încălcată legislația electorală. Majoritatea guvernantă a făcut-o fără a ține cont de opinia Comisiei de la Veneția, de cea a Consiliului Europei și, în ultimă instanță, a scuipat pe lipsa de consens în interiorul țării cu privire la respectiva problemă, la numeroasele aprecieri critice exprimate de politologi și experți, inclusiv de cei de nivel internațional.

Alegătorii au fost de acum înșelați în repetate rînduri. Ei l-au crezut pe așa-numitul președinte neconstituțional Dodon, care le-a promis o viață ca în rai. Și ce a făcut el pentru asta? Vizite, selfy, odihnă, iar selfy. Mai mult nimic. Oare oamenii au uitat datorită cui actualul regim se menține la putere? Le voi aminti: datorită trădării lui Dodon și a PSRM. Socialiștii conlucrează la toate nivelurile cu democrații de fiecare dată cînd aceștia au nevoie de sprijinul lor. Atunci ei imediat le aleargă în ajutor.

Nepedepsirea lor pentru toate cîte le fac le permite să facă noi crime, și doar oamenii de rînd, adică alegătorii, pot pune capăt fărădelegilor.

În condiții de luptă

În cadrul plenarei a fost audiat raportul prezentat de Valentin Belcev, președinte al fracțiunii în consiliul raional Leova, privind munca efectuată.

În consiliul raional Leova intră 4 consilieri din partea PCRM. Potrivit lui Valentin Belcev, ei, de fapt, au drept sarcină soluționarea acelorași probleme cu care, din cauza așa-numitelor reforme promovate de actuala guvernare, se confruntă, practic, toate localitățile din Moldova. Și, pentru a le soluționa, se cere să insiști, să demonstrezi necesitatea, să depui toate eforturile pentru a-ți atinge scopul. În linii generale, s-ar putea spune că ei activează ca și în condiții de luptă.

De exemplu, a fost închisă școala-internat, iar localurile ei — transmise la balanța puterii locale, care, de fapt, nu dispune de posibilitățile necesare pentru a întreține acest mare complex în starea cuvenită. O soluție în situația creată ar fi fost crearea în baza internatului a unei școli primare pentru clasele 1-4. Dar cei din consiliul raional, inclusiv consilierii din partea Partidului Democrat și a socialiștilor, s-au pronunțat împotriva acestei inițiative. Ea este blocată chiar la stadiul includerii pe agenda de lucru a unei ședințe a consiliului raional. Dar comuniștii nu lasă mîinile în jos și intenționează să obțină adoptarea respectivei inițiative, ca să nu se întîmple ceea ce s-a întîmplat cu fostul centru agricol de instruire din comuna Sărata Nouă, care, după ce a fost închis, nu a fost folosit în nici un alt scop și astăzi din clădirea lui nu a rămas, practic, nimic.

În pofida unei lupte politice dure, s-a reușit realizarea unui proiect de proporții în ceea ce privește construirea apeductului Leova-Iargara. Astfel, va apărea posibilitatea să fie conectați la conducta de alimentare cu apă potabilă încă 20 de mii de oameni. Proiectul se află, practic, la stadiul său final și în timpul apropiat urmează să fie dat în exploatare.

Și realizarea încă a unui mare proiect a devenit posibilă datorită activității comuniștilor din raion — construirea unui bloc locativ cu mai multe apartamente în cadrul programului de sprijinire a păturilor social vulnerabile ale populației, a familiilor cu mulți copii și a tinerilor specialiști din sfera bugetară. Anul acesta, el a fost dat în exploatare.

În raion există probleme în ceea ce privește amenajarea infrastructurii drumurilor. În timpul ploilor, pe unele drumuri nu mai poți merge nici pe jos, nici cu mașina. Mai există probleme și la capitolul asigurarea raionului cu anumite cadre de specialiști, bunăoară, cu medici. Autoritățile au închis maternitatea, argumentînd că a scăzut și natalitatea, și calitatea serviciilor prestate. Așa că iată cum se rezolvă problemele: în loc să fie îmbunătățită calitatea asistenței medicale, în loc să fie majorat salariul medicilor, autoritățile pur și simplu au hotărît să închidă maternitatea. Acum viitoarele mame vor fi nevoite să plece să-și nască micuții în raionul vecin — cu mașina serviciului de medicină urgentă sau cu transport de ocazie.

Elena Screlea, președinte al fracțiunii PCRM în consiliul orășenesc Leova, de asemenea a menționat în luarea sa de cuvînt problemele de care se ciocnesc consilierii din partea PCRM. Dar dumneaei s-a concentrat asupra unor rezultate pozitive, care, deși cu mari dificultăți, totuși, sînt obținute datorită eforturilor și profesionalismului manifestat de comuniștii locali.

Consilierul din consiliul sătesc Borogani, Mihail Cacealapa, a atras atenția participanților la plenară asupra faptului că, în pofida tuturor greutăților, comuniștii din acest sat nu disperă, ei se străduiesc să rezolve probleme concrete pentru oameni, pentru localitatea lor. Potrivit spuselor lui, în sat activează 34 de agenți economici, 13 din ei fiind localnici, care chiar trăiesc în sat. Indicii unora dintre dînșii sînt mai buni, ai altora — mai puțin buni, însă toți depun eforturi și muncesc. Dar businessul o duce greu în sat, și asta din cauza presiunii asupra lui din partea autorităților.

Comuniștii de la Borogani au trecut și prin acte de trădare, însă asta nu i-a înfrînt. Ei continuă să ducă o muncă explicativă și de propagandă în mijlocul populației. Deși, după cum a menționat Mihail Cacealapa, oamenilor de acum nici nu mai este atît de mare nevoie să li se explice cît de serioase sînt promisiunile actualei guvernări, ei de acum percep corect lucrurile și fără explicații. Ei declară în mod deschis că așa-numitul președinte este capabil doar să împartă decorații, altceva nu poate face nimic.

El de asemenea a vorbit despre faptul cît de «economicos» realizează autoritățile proiectul prin care și-au făcut piar democrații — cel de reabilitare a drumurilor în toate localitățile Moldovei. Nu-i nevoie să fii specialist în domeniu ca să-ți dai seama că, la efectuarea lucrărilor, se face economie în toate — și la pietriș, și la asfalt. Asfaltul e turnat într-un strat subțire, care, la sigur, va începe «să plutească» de acum după prima ploaie.

În mod deosebit, Mihail Cacealapa a subliniat problema plecării pe scară largă peste hotare a populației. Pleacă din țară familii întregi — cu copiii, cu părinții bătrîni.

«Nu sîntem mulți, dar sîntem uniți»

Maria Cocervei, secretar al organizației de partid și președinte al Consiliului veteranilor din Iargara, și-a împărtășit bucuria de la faptul că, în sat, comuniștii se străduiesc să ajute celor nevoiași cu forțele lor proprii. Organizația de partid nu dispune de un local în care să țină adunări, dar în asemenea situații îi salvează localul bibliotecii locale. Comuniștii din Iargara colaborează activ cu organizația de veterani. Anual se organizează acțiuni de amenajare a mormintelor la cimitirul din localitate, în pragul zilei de 9 mai organizează manifestații comune cu primăria. Potrivit ei, actuala guvernare laudă Europa, dar Europa are ea însăși o mulțime de probleme. În această situație, oamenii judecă în felul următor: cineva trage foloase din această politică, dar majoritatea are de suferit în urma ei. Poporului trebuie să-i fie explicate detaliat toate aceste momente. «Așa că, la fel ca totdeauna, comuniștii noștri sînt dispuși să-și continue activitatea, a încheiat Maria Cocervei. Deși numărul nostru nu este mare, sîntem uniți, și în această unire e puterea noastră».

Guvernarea nu-și dă seama de ceea ce face?

La rîndul său, primarul din satul Colibabovca, tovarășul Gheorghi Șavriev, a enumerat cele mai stringente probleme ale satului. În primul rînd, s-a referit la reforma sistemului educațional, care a afectat școala locală și grădinița de copii. Apoi și la migrația în masă a populației. După cum a relatat dumnealui, acum autoritățile fac o propagandă masivă direcționată spre părinți. Chipurile, școala de la Colibabovca a nimerit în «lista neagră» și, pînă la urmă, totuna va fi închisă, prin asta împingîndu-i pe unii părinți să-și mute copiii lor în școlile din localitățile învecinate. Mai mult decît atît. Din sat pleacă tineretul. Dacă pînă nu demult ei îi lăsau în Moldova pe părinți, acum, plecînd, tinerii iau și părinții cu dînșii. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă o rupere totală a legăturilor cu baștina, asta înseamnă că familiile care pleacă nu planifică pentru viitoarea perspectivă întoarcerea lor în Moldova.

El a menționat și presiunea aplicată de autorități, care, sub diferite pretexte, încearcă să apese asupra comuniștilor locali. Cu toate acestea, ei au reușit să facă multe în sat. Totuși, o parte din proiectele ce țin de infrastructură rămîn deocamdată sub semnul întrebării, atitudinea față de acestea din partea autorităților centrale e următoarea: la ce bun să se construiască, să se dezvolte un domeniu sau altul, odată ce satele devin pustii?! Dar acesta e un paradox evident: mai întîi trebuie să fie impulsionată dezvoltarea, să se construiască, și atunci oamenii nici nu se vor gîndi să părăsească Moldova, ei vor prefera să trăiască și să muncească acasă la ei. Dar regimul guvernant sau nu-și dă seama ce face, sau, și mai rău, acesta e rezultatul unei politici trădătoare într-adevăr planificate cu bună știință.

* * *
În cadrul plenarei au răsunat multe luări de cuvînt, printre care și cea a lui Nicolai Vlah, consilier în consiliul orășenesc Leova, care este și președinte al Consiliului de Veterani din raion. El a menționat cele mai actuale probleme de pe agenda de lucru a comuniștilor și veteranilor din Leova. Ei lucrează în condiții dificile, însă de acum astăzi se fac pregătiri pentru viitoarele alegeri parlamentare, pentru a da o ripostă hotărîtă regimului, care a întrecut orice măsură.

Trebuie să lucrăm

Elena Parpolova, prim-secretar al CR Leova al PCRM, a prezentat la plenară un raport detaliat referitor la activitatea fracțiunii PCRM în actuala legislatură a Parlamentului țării. Ea a acordat o deosebită atenție anumitor inițiative legislative direcționate spre îmbunătățirea vieții social-economice a populației. Totodată, și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că majoritatea parlamentară a refuzat să examineze un șir de proiecte de legi elaborate de comuniști, utile pentru țară și popor. Ceea ce confirmă în mod elocvent că guvernarea nu este interesată de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor de rînd, că pe ea o preocupă doar satisfacerea intereselor sale înguste de partid și personale. Toate aceste lucruri trebuie subliniate în discuțiile cu oamenii de rînd. Alegătorii trebuie să cunoască ce se întîmplă în țară în urma activității actualului regim de guvernare și la ce rezultate poate conduce o asemenea politică antistatală.

În final, în mod unanim a fost adoptată o rezoluție a plenarei CR Leova al PCRM, în care, prin unul din punctele ei, consilierii locali de nivelul întîi și doi sînt însărcinați să continue în cadrul consiliilor munca de apărare a intereselor comunităților locale și să se poziționeze pe critica politicii antistatale și antipopulare a autorităților centrale și locale.

Pe lîngă asta, plenara a hotărît ca populația unor localități concrete să fie informată fără întîrziere despre toate hotărîrile luate de puterea locală, precum și despre promovarea inițiativelor consilierilor din partea PCRM, cu indicarea faptului cine și cum dintre oponenții politici au votat aceste inițiative.


comunist.md
0 
| încă
înapoi »