Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

05.10.2018:  LA 100 DE ANI AI ULCT. Comsomolul din Moldova — merite și realizări.
Noi ne mîndrim de faptul că, împreună cu Comsomolul, am fost participanți la acele mari realizări.

Nu demult, mijloacele de informare în masă au povestit cititorilor cum a fost deschisă capsula ce conținea adresarea către viitoarele generații a comsomoliștilor din anii 60 ai secolului trecut. Adresarea conține cuvinte dintre cele mai luminoase, gînduri dintre cele mai curate și speranță. Speranța că viitoarele generații vor păstra și vor înmulți ceea ce a fost făurit prin munca comsomoliștilor și a tuturor cetățenilor URSS.

Puțin probabil ca cineva dintre tineri să se fi așteptat la faptul că tot ceea ce a fost construit cu eforturile cîtorva generații și cu participarea cea mai activă a tineretului țării nu va putea rezista în lupta concurențială și va cădea sub presiunea externă și sub greutatea problemelor interne nesoluționate.

Astăzi, o parte a societății, amețită de propaganda negativă, subapreciază istoria noastră comună din trecutul nu prea îndepărtat. În mass-media deseori prevalează estimările superficiale și banale ale diferiților «experți» și «analiști». Nu țin pică pe ei, deoarece nu-și dau seama ce fac și nu percep însăși esența temei pe care se apucă s-o judece.

* * *

Istoria vieții mele în Comsomol a început peste șase ani după ce a luat sfîrșit Marele Război pentru Apărarea Patriei. În luna mai a anului 1951, eu am fost primit în rîndurile ULCT. Pentru mine, acesta a constituit un eveniment important și impresionant. În acei ani, eram eminent la învățătură, participam activ la viața obștească, așa încît peste un an am fost ales secretar al organizației comsomoliste din școala noastră. Ulterior, pînă în anul 1967, m-am aflat în fruntea mai multor organizații comsomoliste și la locul de studii, și la locul de muncă. În perioada anilor 1967- 1990, am fost propagandist al vieții comsomoliste și membru al biroului comitetului comsomolist.

În tot timpul activității mele în rîndurile ULCT, această organizație a înscris multe pagini glorioase în istoria Uniunii Sovietice. Doar timp de zece ani de industrializare (1929- 1939), în țară au fost construite 5 500 de mari întreprinderi. În dezvoltarea lor, știința și tehnica au reușit să se plaseze pe poziții de frunte.

Comsomoliștii au luptat eroic pe fronturile celui de Al Doilea Război Mondial (1941- 1945). După încheierea acestuia, ei au participat la restabilirea orașelor, uzinelor și fabricilor distruse în timpul războiului.

Această epocă a fost a unor mari descoperiri și realizări, epocă a unui gigantic proces de construire. În acea perioadă, Uniunea Sovietică a devenit un suprastat, primul în lume a ieșit în spațiul cosmic și pentru multe state de pe glob a devenit un exemplu demn de urmat.

Anii 50-70 ai secolului trecut au fost plini de o muncă făuritoare de mari proporții, care a cuprins întregul teritoriu al marii noastre țări. În calitate de exemplu, îl voi aduce pe cel al uzinei de articole din beton armat, pe care am condus-o un timp destul de lung.

* * *

Astăzi este greu să-ți imaginezi că, nu chiar atît de demult, într-o destul de mică localitate provincială, îndepărtată de centrul republican, — am în vedere localitatea Șoldănești, cu o populație de 7 mii de locuitori, — funcționau cinci întreprinderi mari. Și cea mai mare din acestea era uzina de articole din beton armat, construită conform celor mai avansate tehnologii la sfîrșitul anilor 70, în baza uzinei de materiale de construcții

La respectiva întreprindere lucrau aproape o mie de oameni. Uzina funcționa în trei schimburi și pe parcursul unui an producea un volum de producție în suma de 50-60 milioane de ruble. Articolele uzinei noastre erau expediate în Rusia, Ucraina și Bielorusia. Tot cu articolele produse de uzina de la Șoldănești, în teritoriul RSS Moldovenești au fost construite sute de obiecte — blocuri locative, grădinițe de copii, biblioteci, case de cultură. Practic, noi lucram împreună cu colhozurile și sovhozurile din fiecare raion al Moldovei.

Uzina dispunea de o grădiniță de copii, o casă de deservire socială, un punct medical, un cabinet stomatologic, un magazin de produse alimentare, o secție de cofetărie și o gospodărie auxiliară. Echipa de fotbal a uzinei participa la competițiile raionale, zonale și republicane. Pe litoralul Mării Negre, la Zatoca, întreprinderea noastră avea cîteva case în care muncitorii se puteau odihni în mod gratuit. Pentru a lua cunoștință de tehnologiile avansate și de experiența noastră de muncă, la noi veneau delegații din Ucraina, Bielorusia, Republicile Baltice.

Organizația comsomolistă de la întreprindere era una dintre cele mai numeroase în raion, din componența ei făceau parte circa 100 de membri. În anul 1975, în organizație a avut loc procedura de schimbare a carnetelor comsomoliste…

* * *

Oamenii din acele timpuri erau siguri de ziua lor de mîine. Ei așteptau de la viață doar schimbări pozitive. Mi-e teamă că acest sentiment, pe care tineretul de astăzi nu-l cunoaște prin definiție, după 1991 a dispărut pentru totdeauna.

Pentru merite față de Comsomol și pentru munca de educație comunistă a tineretului, eu am fost menționat cu diplome ale CC al ULCTM și CC al Partidului Comunist al Moldovei. La 22 mai, 1981, mi s-a conferit titlul de onoare «Îndrumător Emerit al Tineretului din RSS Moldovenească».

Sînt convins că istoria trebuie cunoscută în deplinul ei volum, fără nici un fel de înfrumusețări, dar și fără o interpretare unilaterală. Asta se referă și la istoria ULCT.

Anii 60-70 ai secolului trecut au fost pentru Moldova o perioadă de ascensiune sub toate aspectele, îndeosebi în ceea ce privește dezvoltarea ei economică și culturală. Posibil, în comparație cu statele europene de frunte, viața noastră nu era atît de bogată, în schimb, trăiam în belșug, fără acea sălbatică diferențiere socială în care viețuim acum. Orice s-ar spune, pe atunci, nu existau vagabonzi și niciodată nu am văzut vreun om care să căute o coajă de pîine în lada de gunoi…

Mă mîndresc cu faptul că, împreună cu Comsomolul, am participat la acele mari realizări din respectiva perioadă a istoriei noastre.

Comsomolul a fost, este și va fi întotdeauna în inima mea.


DJUMBER TODUA

comunist.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania