Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

24.11.2018:  Unindu-ne eforturile
La Bălți a avut loc întrunirea zonală a Uniunii Femeilor din Moldova

Această întrunire, organizată de Uniunea Femeilor, a fost consacrată problemelor sociale. Una asemănătoare, care anterior a avut loc la Soroca, a demonstrat că tema protecției sociale devine din ce în ce mai actuală, ceea ce denotă faptul că în statul nostru nu toate lucrurile merg atît de bine precum le prezintă societății majoritatea guvernantă.

Diferitele chipuri ale femeilor

La respectivul for au participat activistele organizației teritoriale de femei din Bălți, reprezentante ale organizațiilor din Ocnița, Fălești, Rezina, Orhei, Telenești, Ialoveni, precum și o femeie oaspete din Transnistria, din raionul Rîbnița.

Președintele Uniunii Femeilor din Moldova, Tatiana Bujoreanu, a povestit participantelor despre activitatea acestei organizații de femei. Ea a pus accent asupra faptului că UFM este o organizație obștească și scopul ei este să atragă în rîndurile sale femei care sînt departe de politică și care pur și simplu doresc să soluționeze problemele de care se ciocnește astăzi familia și copiii din Moldova.

Președintele uniunii a constatat că, astăzi, țara noastră s-a împotmolit în reformele de optimizare, sînt închise școlile din sate, de asemenea sînt închise școlile-internat, copiii din aceste școli fiind aruncați în stradă, părinții pleacă în alte țări în căutare de cîștig, lăsîndu-și copiii în grija bunicilor, care, în virtutea vîrstei pe care o au, nu le pot acorda acestora atenția cuvenită. Astfel, copiii rămîn, cum se spune, de capul lor. De aici pornește infracțiunea infantilă și crește criminalitatea printre copii.

— Noi, femeile, considerăm că la ziua de astăzi este necesar să-i unim pe copii în organizații pentru copii, de exemplu, să readucem la viață pionieria, pentru ca ei, copiii și nepoții noștri, să nu rămînă de unii singuri față în față cu problemele lor, ci să aibă un îndrumător mai în vîrstă, care să-i ajute să se orienteze în complicata pentru copii viață pe care o trăiește în prezent societatea noastră. Pentru ca acești îndrumători să le explice acestor copii cele mai elementare lucruri, chiar și ce e rău și ce e bine în lumea asta, să propage printre dînșii sentimentul de tovărășie, să-i deprindă să trăiască în colectiv, să le educe respectul față de oamenii mai în vîrstă, față de veterani, precum și față de istoria pămîntului pe care s-au născut și trăiesc ei, a concretizat Tatiana Bujoreanu.

Ea a subliniat faptul că este complicat să-i educi pe copii într-un stat în care sînt dărîmate monumentele, demolate instituțiile sociale, culturale și de agrement. La Chișinău, de exemplu, a fost demolată o casă de cultură care se numea Palatul Sindicatelor. În acesta, au activat zeci de cercuri pentru copii, au fost prezentate sute de concerte ale colectivelor de artiști amatori copii, a funcționat un studiou de circ. De asemenea a fost făcut una cu pămîntul cunoscutul cinematograf «Gaudeamus», în care în mod frecvent erau demonstrate filme pentru copii. Aceeași soartă a avut-o și cafeneaua «Guguță», unde familiile veneau împreună cu copii lor pentru a-și petrece plăcut timpul lor liber. Într-un cuvînt, este distrus tot ceea ce împiedică procesul de îmbogățire.

Dumneaei a concretizat că organizația femeilor consideră drept un rol al său ca, împreună cu deputații în Parlament din fracțiunea Partidului Comuniștilor, să le ajute pe femei, îndeosebi pe cele din localitățile rurale, să-și perfecteze cererile adresate instituțiilor de stat pentru a li se oferi ajutor material și pentru a obține acces la servicii calificate sociale calitative.

De asemenea, Tatiana Bujoreanu a pus accent pe faptul că rolul femeii în societate continuă să crească și că femeile noastre sînt sigure pe sine, independente, bine instruite, talentate și frumoase și că ele sînt preocupate nu doar de muncă obștească, ci, pe lîngă asta, reușesc să facă față cum nu se poate mai bine obligațiilor sale de femei și de mame. De aceea promovarea femeilor în funcții de conducere înseamnă pași concreți făcuți spre ridicarea nivelului de trai al oamenilor din țara noastră. Doar numai femeile sînt capabile să înțeleagă în deplină măsură problemele femeilor. Președintele UFM le-a îndemnat pe participantele la for să manifeste o poziție activă și în timpul viitoarelor alegeri parlamentare din anul 2019.

A face bine

Președintele organizației de femei din orașul Bălți, Liubovi Firsova, i-a mulțumit Tatianei Bujoreanu pentru organizarea acestei întruniri necesare și importante și a povestit despre activitatea organizației de femei din oraș. În particular, despre faptul că, în ultimii ani, din motive obiective, rîndurile organizației s-au micșorat întrucîtva, la fel și numărul sponsorilor.

La ziua de astăzi, organizația de femei din Bălți are în componența sa 120 de membri, care, avînd mijloace modeste, îndeplinesc un impunător volum de muncă. Femeile acordă ajutor familiilor cu mulți copii, precum și familiilor nevoiașe. În zona atenției organizației bălțene se află nu numai femeile și copiii, ci și bărbații care au nimerit în situații complicate de viață.

Se apropie sărbătorile de Anul Nou și femeile din nou caută sponsori cu ajutorul cărora ar putea să-i felicite cu prilejul acestei sărbători pe copiii de la orfelinat, dar și pe oamenii de vîrstă înaintată de la Casa Veteranilor.

Despre probleme cu caracter social

În legi, în particular în cele ce se referă la politica socială, pe care guvernarea le ticluiește și le modifică într-un asemenea mod, încît ele sînt în detrimentul intereselor cetățenilor Moldovei, este dificil să te dumirești. Înșiși legiuitorii deseori se rătăcesc în labirinturile proiectelor sale de legi. La compartimentul sfera socială, și-a împărtășit cunoștințele sale cu participantele la for Ludmila Boiadji, colaborator al casei teritoriale de asigurări sociale din sectorul Centru al capitalei.

În linii mari, omul care îndeplinește formalitățile legale privind o indemnizație, un ajutor material, alte plăți sociale sau pensia, nimerește în circuitul coridoarelor funcționărești și, fără să-și dea seama, deseori este înșelat. Asta se întîmplă din cauza că el nu deține informația necesară și, în virtutea acestui fapt, nu-și poate apăra drepturile sale sociale, care, de fapt, nici nu sînt atît de multe.

După cum a explicat Ludmila Boiadji, sistemul de asigurări sociale cuprinde în sine un colosal număr de aspecte, acestea aflîndu-se în supravegherea unei mulțimi de secții. De aceea pentru cetățeni este foarte complicat să se orienteze în schema generală a sistemului de protecție socială, cu atît mai mult în condițiile unor reînnoiri permanente și a actelor legislative ce reglementează activitatea respectivului sistem. Totodată, e de menționat și faptul că inovațiile neîntemeiate, de regulă, contribuie la distrugerea sistemului.

În sistemul de protecție socială totul se află în interconexiune. Nu există în mod separat calcularea pensiilor, a indemnizațiilor pentru sarcină și lehuzie, a plăților pentru certificatele medicale și ale altor plăți — toate se află într-un sistem unic.

Casa Națională de Asigurări Sociale este o instituție de stat care, după reforma din 1999 a sistemului de pensionare, a suferit unele schimbări. Atunci ea a fost creată în baza a patru organizații: Fondul social, Centrul de calcul, Departamentul pentru pensii și comisiile de expertiză a capacității de muncă, ulterior aceste comisii trecînd în subordinea sistemului sănătății. Donatori nemijlociți ai Casei Naționale sînt cetățenii Republicii Moldova, care lucrează și defalcă lunar cotizații, precum și patronii lor, care de asemenea participă la crearea bugetului pentru asigurări sociale. Respectiv, plățile sociale ale cetățenilor în mod direct depind de contribuția lor. În ansamblu, schema pare a fi pe deplin echitabilă, însă în ea se ascund o mulțime de nuanțe, care nu sînt în avantajul cetățenilor.

Ludmila Boiadji a povestit ce plăți vor fi defalcate de la 1 octombrie în bugetul social conform noii legi și cum se va reflecta aceasta asupra însuși bugetului. Ea a explicat de ce persoanele care încă n-au ieșit la pensie trebuie să ceară de la Casa Națională de Asigurări Sociale contul personal — ca pe viitor să fie evitate erorile în calcularea pensiilor, și conform cărei formule este calculată acum mărimea pensiei.

De asemenea, ea a atenționat asupra faptului că unele familii, în particular din cele trăitoare în localități sătești, sînt prost informate, de aceea nu cunosc că indemnizația la nașterea copilului o poate primi și tatăl noului-născut. Pentru asta, pe parcursul a 56 de zile din momentul nașterii copilului, tatăl își poate lua de la locul de lucru de bază un concediu suplimentar plătit de 2 săptămîni. Această plată este calculată de casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai. Pe numele tatălui poate fi eliberat și certificatul medical pentru nașterea copilului. Ea a mai explicat că mărimea indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului de asemenea depinde de mărimea salariului tatălui și al mamei copilului. La întrunire s-a mai vorbit despre indexarea pensiilor și despre majorarea lor prin valorizarea venitului. După cum s-a dovedit, au fost majorate nici pe departe pensiile tuturor, iar categoria celor mai vîrstnici pensionari, care s-au pensionat pînă în anul 1999, în general au rămas uitați.

Ludmila Boiadji a abordat multe teme legate de sfera socială și a răspuns la numeroasele întrebări ale participantelor la întrunire. Dar lista acestor întrebări rămîne interminabilă.

* * *
Această întrunire zonală a fost foarte plină de conținut și informativă. Participantele la ea au tras concluzia că astfel de acțiuni trebuie să fie organizate mai des. De asemenea, ele au supus discuției posibilele teme pentru viitoarele întruniri. În particular, au găsit interesantă tema legată de violența asupra copiilor prin intermediul rețelelor de socializare.


Natalia Ustiugova

comunist.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania