Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

07.12.2018:  Despărțire de cartea muncii voastre
La sfîrșitul acestui an, nu uitați să vă luați carnetul dumneavoastră de muncă.

Conform unei decizii a Guvernului, aprobată de Parlament, din 1 ianuarie, 2019, carnetele de muncă vor fi anulate. Pînă la 28 decembrie, 2018, toți patronii vor trebui să le înmîneze lucrătorilor sau reprezentanților acestora, desigur, cu semnătura lor. Dar nu s-au prea grăbit oare deputații noștri democrați cu adoptarea acestei decizii?

Gastarbaiterii au fost uitați și de data asta

Pe parcursul cîtorva decenii, carnetele de muncă prezentau prin sine un document foarte important, în care se nota calea de muncă a fiecărui om. Pentru întîia oară, ele au apărut în anul 1918 ca urmare a hotărîrii Codului de Legi al Republicii Federative Socialiste Ruse, după care fiecare cetățean al URSS era obligat să dețină respectivul document. La începutul anului 1939, a fost introdus un model unic de carnet de muncă, acesta urmînd să fie folosit pe întreg teritoriul Uniunii Sovietice. În anul 1975, apare și carnetul de muncă al colhoznicului, în care este notată calea de muncă a cetățenilor ce activează în domeniul agriculturii.

Raționalitatea carnetelor de muncă în varianta de hîrtie a fost supusă discuțiilor timp de cîțiva ani, fiind recunoscută și necesitatea lor, însă anul trecut, Parlamentul totuși a aprobat hotărîrea Guvernului privind anularea acestora din 1 ianuarie, 2019. Dar, cu toate acestea, cetățenii care au o vechime de muncă de pînă la 1 ianuarie, 1999, la primirea pensiei, vor trebui să-și confirme în mod documentar stagiul de asigurare pentru întreaga lor activitate de muncă, pentru care fapt este necesar să prezinte carnetul de muncă și copia acestuia.

Din 15 mai, 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale a început scanarea datelor din carnetele de muncă pentru a completa conturile personale de asigurare socială cu informația privind vechimea în muncă de pînă la 1 ianuarie, 1999. Dar în primele luni ale acestei acțiuni patronii care să fi adus carnetele de muncă ale lucrătorilor săi nu prea au asaltat ușa instituției. De fapt, și pînă la momentul de față, în capitală, de exemplu, nu au fost scanate circa o treime din carnetele de muncă, iar anul de acum se apropie de sfîrșit.

Respectiva decizie a autorităților se bazează pe faptul că în țară a fost introdus sistemul electronic de evidență a activității de muncă, iar toată informația despre lucrători se transmite în baza de date electronică. Guvernul a luat decizia, dar cum să fie îndeplinită aceasta, la fel ca întotdeauna, nu s-a chibzuit îndeajuns.

În primul rînd, colaboratorii Casei Naționale de Asigurări Sociale fizic nu sînt în stare să facă față unui asemenea volum de muncă. Pe lîngă asta, nici pe departe nu toți patronii consideră că trebuie să prezinte pentru scanare carnetele de muncă ale lucrătorilor săi. Dar mai există și cetățeni care în prezent nu au un loc de muncă sau lucrează peste hotarele Moldovei, și aceștia idee n-au despre faptul că varianta de hîrtie a carnetelor de muncă de acum a fost anulată. În acest caz, cine și cînd va introduce în Registrul evidenței individuale a cotizațiilor datele cu privire la activitatea lor de muncă?

Crede, totuși, verifică

Funcționarii publici consideră că, în secolul tehnologiilor informaționale, carnetul de muncă de hîrtie este doar un rudiment din timpurile URSS. Despre trecerea carnetelor de muncă la varianta electronică se discută și în alte foste republici unionale. De exemplu, în Rusia. Dar guvernul rus studiază respectiva reformă în mod mult mai temeinic. Reprezentanții Ministerului Protecției Sociale din Federația Rusă au declarat că transferarea rapidă a tuturor informațiilor necesare în format electronic e prea puțin probabil să fie posibilă, iar în bazele de date de acum existente se descoperă numeroase greșeli. Altfel spus, factorul uman nu a fost anulat de nimeni. De aceea experții ruși consideră că, un careva timp, vor exista împreună și noile documente electronice, și cele de hîrtie.

Dar asta în Rusia. La noi însă toate se fac mult mai rapid și, reieșind din multe situații, nu totdeauna calitativ. Executorii nu totdeauna pot descifra scrisul și denumirea întreprinderilor la care a lucrat un cetățean sau altul. Sînt posibile și greșeli tehnice. Astfel, în registrul electronic se pot forma lacune despre care cetățeanul e posibil să afle doar atunci cînd va îndeplini formalitățile necesare pentru pensionarea sa. Anume din aceste considerente specialiștii în mod insistent recomandă să fie păstrate carnetele de muncă. Pe lîngă asta, se recomandă să fie verificată informația privind salariul și defalcările în bugetul social, care poate fi obținută la secția teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale de la locul de trai sau în oricare altă secție a respectivului departament. Datele de pe contul personal se eliberează cetățenilor gratuit, fiind necesar doar ca ei să prezinte buletinul de identitate. În orice caz, acum această informație se oferă fără plată, dar se prea poate că pe viitor, pentru a obține, va fi necesară achitarea unei careva plăți. Doar noi plătim pentru obținerea altor certificate, necesare nouă sau nu prea, pe care le solicităm la ÎC Centrul de Stat al Resurselor Informaționale «Registru».

De fapt, anularea carnetelor de muncă este avantajoasă doar pentru stat. Pensiile sînt calculate în baza cotizațiilor de asigurare, pe care cetățeanul le defalcă în fondul social. Și pentru stat chiar va fi un avantaj ca din registrul electronic să dispară o parte a vechimii de muncă sau o careva sumă a contribuțiilor pentru asigurări sociale.

«O mîță în sac» angajată la lucru

Lipsa carnetului de muncă în varianta de hîrtie nu e un lucru comod nici pentru patronii care primesc în serviciu noi lucrători. În carnetele de muncă erau introduse informații privind lucrul ca atare, funcția, vechimea de muncă, studiile și specificul activității fiecărui lucrător. În mod obligatoriu mai erau înscrise mustrările oficiale, premiile, mulțumirile primite de lucrător pentru munca lui deosebit de conștiincioasă și cauzele concedierii, inclusiv cele ce se făceau conform unui anumit articol din Codul Muncii. Iar concedierile frecvente din cauza indisciplinei de muncă pot servi drept un anumit semnal. Cu alte cuvinte, carnetele de muncă erau un fel de caracteristică a potențialului lucrător, reflectarea activității lui de muncă, cea mai sigură sursă de informații despre dînsul. Pe cînd acum, primind la lucru un specialist, patronul, putem spune, angajează «o mîță în sac». Adică, un om fără un vizibil trecut de muncă, posibil, chiar și fără vreo vechime de muncă.

Desigur, la dorință, patronul poate obține o careva informație despre lucrător. Însă doar referitor la locul lui de lucru și perioada cît a lucrat la acest loc, iar pe lîngă asta, și mărimea salariului. Dar, pentru a le obține, el va avea nevoie de timp suplimentar și, posibil, încă și de bani. Nu-i exclus că asemenea informații se vor oferi de asemenea pentru o anumită plată. Pe de altă parte, este oare corect ca fiecare patron potențial să aibă acces la informații personale despre un cetățean sau altul? Nu fiecare om este de acord ca informația despre veniturile lui să fie deconspirată.

Și încă ceva. Statul afirmă că toate bazele electronice sînt securizate în modul cel mai sigur și că accesul la aceste baze electronice este strict limitat. Dar se poate oare afirma cu o încredere de sută la sută că respectivele baze de bună seamă vor fi protejate de eventualele spargeri ale unor răufăcători? Doar, o știm cu toții, sînt sparte pînă și bazele de date ale unor guverne întregi! Acum crește o generație de wunderkinzi, capabili să pătrunde în orice servere. Deci, nu-i exclus că pentru dînșii nu va fi o problemă să modifice informația electronică din Registrul de stat al evidenței individuale a cotizațiilor de asigurare. Într-un asemenea caz, însuși statul se poate pomeni în postura de păgubaș, fiind nevoit să plătească pensii conform unor cotizații de asigurare inexistente.

Ce concluzii pot fi trase din cele expuse mai sus? Păstrați carnetele dumneavoastră de muncă, faceți copii ale contractelor de muncă și, periodic, mai faceți și extrase din contul personal. La perfectarea pensiei sau a altor plăți de asigurare, asta vă va ajuta să evitați posibilele încurcături.


NATALIA USTIUGOVA

comunist.md


0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania