Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

10.01.2019:  Contestaţie PCRM la CEC
Către Comisia Electorală Centrală

Prin prezenta, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, concurent electoral la alegerile parlamentare din 29 februarie 2019 a stabilit urmăroarele:

- Candidat la funcţia de deputat în Parlamentul RM pe circumscripţia uninominală nr.25 mun. Chişinău Mîndru Victor la data de 26 decembrie 2018 ora 10.00 a înregistrat la Consiliul electoral de circumsripţia electorală uninominală nr.25 mun. Chişinău grupul de iniţiativă, ulterior - peste o oră şi jumătate - a ridicat listele de subscripţie şi deja la ora 16.00 aceeaşi zi a depus listele de subscripţie completate cu peste 500 de semnături.

Reiterăm, că fizic este imposibil de a colecta un număr de semnături în astfel de cantităţi într-o localitate cu blocurile locative cu multe etaje timp doar de 4 ore.

Este evident faptul că listele de subscripţie în susţinerea candidatului Victor Mîndru au fost falsificate. Sub aspect procedural menţionăm că pentru a verifica neautenticitate a semnăturilor este suficient de a examina cronologia şi persoanele semnatare pentru a stabili că acestea au fost colectate cu încălcări ale procedurii stabilite.

În partea ce ţine de preluarea spre completare a listelor de subscripţie, specificăm faptul că potrivit art.47 alin.(2) din Codul electoral, au dreptul de a colecta semnături candidaţi, inclusiv cei independenţi şi membrii grupului de iniţiativă care desemnează şi|sau susţin aceşti candidaţi la alegeri, persoanele împuternicite de aceştia, precum şi membrii grupului de iniţiativă.

La o simplă analiză a numărului de persoane împuternicite de Victor Mîndru în coraport cu numărul semnăturilor acumulate, este evident că semnăturile au fost colectate de alte persoane, prin ce se încalcă şi norma prevăzută de alin.(6) art. 47 Codului electoral.

Încălcarea normelor indicate în partea ce ţine de completarea listelor de subscripţie are ca efect declararea acestora nule şi neaventive, astfel cum prevede art. 48 alin. (4) lit.c) din Codul electoral.

Totodată, conform pct.41 din Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat de CEC, dacă la verificarea listelor de subscripţie se depistează semnături repetate în mai multe liste, persoane care nu au dreptul la vot, persoane fictive sau care nu au domiciliu pe teritoriul respectiv, semnăturile persoanelor menţionate se consideră nevalabile şi se exclud. Conform pct.42 este stabilit că listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de desemnare a candidaţilor (...), listele de subscripţie care nu au fost semnate de colectorul în modul stabilit la pct.25 din prezentul Regulament (...), se consideră nule şi neavenite.

În acest sens specificăm că pentru a evidenţia caracterul fraudulos al listelor de subscripţie completate manual de una şi aceeaşi persoană nu sînt necesare cunoştinţe speciale combinate cu proceduri tehnice, gen expertiza grafoscopică.

Astfel, solicităm respectuos examinarea informației cu constatarea ilegalităţii hotărîrii cu privire la înregistrarea Mîndru Victor în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic ”Partidul Democrat din Moldova”, în circumscripţia electorală uninominală nr.25 mun. Chişinău, preluarea de către CEC a integrului dosar depus de dl V.Mîndru, inclusiv a listelor de subscripţie prezentate cu reverificarea în totalitate a acestora.Cu respect,


Elena Bodnarenco,
Secretarul CC al PCRM
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania