Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

12.02.2019:  Conferință de presă susținută de Vladimir Voronin din 12 februarie 2019
Stimați reprezentanți ai mass-media!

Întîlnirea noastră de astăzi este consacrată temei apropiatelor alegeri parlamentare și referendumului consultativ.

Mai întîi, să vorbim despre alegeri.

În primul rînd, aș vrea să-i prezint pe candidații din partea Partidului Comuniștilor, apoi și prioritățile noastre.

Toți cei 54 de candidați sunt membri ai Partidului Comuniștilor. Dintre aceștia, 41 sunt membri ai CC, 37 – secretari ai comitetelor de partid, iar 10 – conducători ai unor organizații obștești. 40 de procente din candidați sunt femei. Vîrsta medie a candidaților e de 55 de ani. Din componența candidaților fac parte 13 ingineri, 11 juriști, 11 economiști, 9 politologi, 7 pedagogi, 2 lucrători medicali. În total – 16 specialități. 16 candidați locuiesc la Chișinău, iar 38 – în raioane și sate. Unul dintre candidați e o persoană cu dezabilități, iar încă unul a indicat că deține 2 cetățenii.

Partidul Comuniștilor întotdeauna a manifestat o atitudine deosebit de responsabilă față de selectarea candidaților. Cu toate acestea, după alegerile din 2014 ne-am confruntat cu trădare din partea unora din dînșii. Nu am reușit să observăm cum în rîndurile noastre s-au băgat conjuncturiști, oameni lacomi, care au folosit încrederea partidului și a poporului în scopuri personale. Care s-au speriat de lupta în opoziție. Și care, în loc de această luptă, au ales o odihnă confortabilă în fotoliile parlamentare timp de patru ani. Ei nu au putut rezista nici în fața șantajului, nici în fața turtei dulci în formă de mită.

Îi am în vedere pe cei 14 trădători care au ajutat guvernarea mafiotă oligarhică să se consolideze definitiv ca dictatură pentru a captura statul moldovenesc. La aceștia, avem temei să-i alăturăm pe Dodon, pe Greceanîi și pe alții care, fiind obișnuiți să se folosească de bunurile nomenclaturii, așa și n-au găsit în sine puteri să rămînă oameni cumsecade.

Şi noi avem pentru ce ne face reproșuri. Noi am scăpat momentul cînd în partid în esența sa revoluționar, a apărut acest putregai, această tumoare. Pentru Partidul Comuniștilor, apariția unor „prințișori roșii” este un nonsens. Și totuși, ei au apărut. Și au apărut doar pentru a-și schimba mai tîrziu culoarea și a deveni „baroni trandafirii” și „prințișori albaștri”.

Noi în repetate rînduri am condamnat fapta acestor trădători. Dar nu e atît de ușor să pătrunzi în sufletul unui nemernic. E greu să observi un potențial trădător, un Iuda în omul care e alături de tine și lucrează cot la cot cu tine mulți ani la rînd, care a dat jurămînt și în fața tovarășilor, și în fața alegătorilor săi.

Dar eu sunt contra obiceiului de a te uita mereu îndărăt, de a răscoli trecutul și a te căi. Trădătorii și-au făcut alegerea: au primit cei „treizeci de arginți” ai săi și o bucățică de putere temporară, în care să-și facă trebușoarele lor. Cineva nu a putut rezista și, nemaiputînd de bucurie, chiar a doua zi după fapta lor trădătoare și-au cumpărat automobile, apartamente, și-au creat firme. Dar timpul trece. Totul se învechește și nu mai poate fi folosit. Iar această pată rușinoasă – ştampila de trădător – o so poarte întreaga viață. Și chiar le va rămîne în moștenire copiilor și nepoților lor.

Partidul Comuniștilor își continuă activitatea, lupta și istoria sa. Cei care astăzi constituie fundamentul listei noastre electorale sunt oameni care au putut rezista și au rezistat în fața tuturor greutăților din cei 10 ani de opoziție. Au rezistat în fața șantajului și amenințărilor, în fața ispitei de a lua banii care li se dădeau și de a accepta funcțiile care li se propuneau. Ei au fost alungați de la locurile de lucru, lăsați fără mijloace de existență. Ei au fost intimidați. Împotriva lor au fost pornite acțiuni penale. Cu toate acestea, n-au fost învinși, n-au trădat partidul. Ei și-au demonstrat devotamentul și față de principiile de partid, și față de datoria lor civică. Prin toate acestea, ei și-au cucerit dreptul de a se afla astăzi în echipa noastră în cadrul apropiatelor alegeri parlamentare.

Pentru țara noastră, în care, colaborînd timp de zece ani cu regimul, foarte și foarte mulți oameni și-au pătat conștiința și onoarea, cei care și-au păstrat conștiința curată, nu au trădat și nici nu s-au vîndut merită cele mai frumoase cuvinte de prețuire, admirație și recunoștință.

Am vrea să sperăm că acest lucru îl vor aprecia și alegătorii. La apropiatele alegeri, noi contăm anume pe o asemenea înțelegere și pe un asemenea sprijin din partea alegătorilor.

La aceste alegeri, Partidul Comuniștilor își pune în față sarcini ambițioase. Noi pornim de la o logică foarte simplă.

Din momentul plecării comuniștilor în opoziție au trecut 10 ani. Pe parcursul lor, societatea moldovenească a trecut prin diferite variante de configurație a puterii.

Noi am avut și alianțe din mai multe partide, și un guvern al minorității, și o majoritate monopartinică coruptă. Rezultatul acestora îl cunoaștem.

În timpul acestor zece ani, a degradat în mod dramatic sfera socială a țării. În timpul acestor zece ani, s-a prăbușit economia ei. În acești ani a fost furat miliardul, iar corupția a pătruns în toate sferele societății și în toate structurile puterii.

Migrația populației apte de muncă astăzi poate fi comparată cu o evadare de pe un vas care se scufundă. Incapacitatea și îndărătnicia manifestată de așa-numita guvernare în căutarea unui alt vector de dezvoltare a țării a transformat dezbinarea societății într-o problemă foarte complicată și îngrijorătoare.

Tot mai evident se conturează semnele unei dictaturi politice. Sută la sută s-a îndreptățit diagnoza pe care noi, comuniștii, i-am pus-o regimului în anul 2012 – „Moldova – stat capturat”. Capturate sunt toate componentele puterii de stat: Parlamentul și Guvernul, care uimesc prin incompetența lor; de asemenea procuratura și judecătoriile, care intentează dosare, condamnă și grațiază în exclusivitate la ordinul care le este dat din oficiul Partidului Democrat, cel care a uzurpat puterea în țară; Curtea Constituțională, care a transformat ordinea de drept din Republica Moldova într-o „lafa” pentru politicieni; precum și toate această e din departamente, agenții și întreprinderi de stat, care au devenit pentru ei nu pur și simplu o sursă de îmbogățire, ci i-a făcut să fie și niște apărători înverșunați ai regimului.

În acești zece ani, această bandă a reușit să discrediteze pînă și ideea integrării europene, pe care ea a trîmbițat-o din toată puterea. În timpul guvernării comuniștilor, ratingul de popularitate a modernizării europene a țării era peste 70 de procente, iar astăzi alcătuiește nu mai mult de 30 procente.

Iar cît privește însăși democrația, nici n-avem ce vorbi. Și asta datorită celor care se numesc pe sine „democrați” și care au profanat total această noțiune. De facto, a fost monopolizată piața mass-media electronică, au fost luate decizii revoltătoare cu privire la anulare rezultatelor alegerilor, în mod criminal și voluntar a fost modificat sistemul electoral, în pofida recomandațiilor insistente ale instituțiilor europene, a fost interzis accesul la informații prin intermediul canalelor ruse, a fost pornită o isterică „vînătoare de vrăjitoare” la anumite adrese, o ponegrire a oponenților și o reprimare a altui mod de gîndire.

Oare la asta visau acei tineri care, prin înșelăciune, au fost scoși la demersul anticomunist din 7 aprilie, 2009? Astăzi, la mine vin mulți din cei care au participat la acele manifestații și sincer recunosc că regretă pentru ceea ce au făcut atunci. Știți de ce? Pentru că în timpul guvernării comuniștilor progresau nu numai indicii social-economici, creștea nu numai nivelul de trai și calitatea vieții oamenilor, nu numai se consolida statalitatea Republicii Moldova. Pe lîngă acestea, pentru întîia oară în Moldova independentă, s-a format un mediu social și juridic sănătos, care excludea fărădelegea, orice acțiuni anticonstituționale, care a creat condiții pentru dezvoltarea unei adevărate democrații.

Da, noi le dădeam ripostă numeroșilor noștri oponenți, dar o făceam în mod deschis și civilizat. Era vorba, întîi de toate, de o concurență de idei și nu de niște combinații ieftine sau de folosirea structurilor de stat independente, nici de careva mecanisme de corupție, prin care să ne atingem scopurile.

Cu atît mai mult că cetățenii țării nici n-ar fi înțeles care sunt aceste scopuri. Și atunci apare întrebarea: la ce bun lupți pentru putere, dacă, prin capacitățile pe care le ai, nu poți face nimic de folos pentru țară și pentru oameni? Ca pur și simplu să te desfeți avînd această putere, privind indiferent de la o parte cum sărăcește poporul, cum din cauza plecării masive a oamenilor peste hotare mor sate întregi, cum Moldova își pierde vertiginos populația? De ce guvernanții se comportă într-un asemenea mod? Pentru că ei sunt total lipsiți de o gîndire de stat. Aceștia-s niște afaceriști, niște neprofesioniști care au adus Moldova pînă la marginea prăpastiei, pînă la pericolul pierderii statalității.

Noi, comuniștii și adepții noștri, putem oare să urmărim indiferent această stare de lucruri? Bineînțeles că NU! Bineînțeles că acest proces distructiv trebuie oprit. Și cine o va face, dacă nu noi, comuniștii? În acest context, noi avem tot temeiul să declarăm că suntem gata să ne asumăm din nou responsabilitatea pentru soarta țării noastre.

Amintiți-vă! În anul 2001, situația era la fel de deplorabilă. Dar, avînd încrederea totală a cetățenilor și creînd o echipă din profesioniști, nu din politicieni, am reușit să nimicim criminalitatea, să lichidăm majoritatea schemelor de corupere și, principalul, să le întoarcem cetățenilor încrederea că guvernarea pe care au ales-o îi apără și activează în numele așteptărilor lor. Perioada anilor 2001-2009, ani de schimbări radicale a situației din țară, a pus o temelie trainică pentru dezvoltarea de mai departe a țării, pentru creșterea autorității ei pe arena internațională și pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor.

În anul 2009, noi am lăsat noii guvernări o țară puternică, cu instituții de stat și democratice care activau eficient, cu un sistem bancar de nădejde, care a rezistat în fața loviturilor crizei financiare mondiale, țară cu o dinamică demografică pozitivă și cu o politică externă normală și echilibrată. Timp de zece ani, acești „noi democrați”, care, de fapt, sunt oameni corupți și capturatori, au furat și au vîndut totul. Iar asta înseamnă că din nou Vine Timpul Nostru. Timp în care Moldova trebuie salvată de consecințele procesului distructiv de pe parcursul ultimului deceniu.

În documentul nostru de bază, pe care l-am prezentat poporului, sunt indicate toate direcțiile prioritare: Eliberarea de uzurpatori a Moldovei și a tuturor instituțiilor de stat. Război oamenilor corupți, revenirea la politica socială agresivă, eliberarea businessului de presiunea funcționarilor și de racketul statului, crearea unor noi locuri de muncă, revenirea la politica externă bazată pe interesele Republicii Moldova, reluarea politicii de restabilire a solidarității civice și a integrității teritoriale a țării.

Voi repeta: pentru noi, în toate acestea nu există nimic nou. Noi știm cum putem să le realizăm în termene scurte.

Despre poziția Partidului Comuniștilor referitor la referendumul consultativ.

Decizia de a organiza acest referendum în aceeași zi cu alegerile este neconstituțională. Ceea ce demonstrează și decizia din anul 2014 a Curții Constituționale.

Cît ne privește, considerăm că acest proiect al autorităților noastre a fost pornit cu scopul să-i mai înșele o dată pe alegători. Ele contează pe faptul că întrebările referendumului le vor plăcea atît de mult alegătorilor, încît ei își vor da voturile pentru cei care l-au propus. Adică, pentru Partidul Democrat. Și noi vedem aievea cum guvernarea folosește campania privind referendumul în scopurile sale.

Faptul că un referendum cu asemenea întrebări a fost propus anume de democrați este culmea cinismului.

Mai întîi, ei au discreditat corpul de deputați, au transformat Parlamentul într-o răsadniță de corupție, reducînd statutul de ales al poporului pînă la cel de obiect de vînzare-cumpărare, iar astăzi, în felul acesta, încearcă să-i folosească pe alegători pentru a-și realiza scopurile sale.

Și asta în pofida faptului că multe țări cu același număr de populație ca în Moldova sau cu un număr și mai mic nu au nici una mai puțin de o sută de deputați. Aceasta e o idee populistă, nesistemică. Comparați: Consiliul Municiupal are 51 de deputați, iar Parlamentul va avea 61. Ceea ce poate fi interpretat ca o teamă a celor care timp de zece ani jefuiesc poporul și distrug țara nu cumva să-și piardă puterea, de aceea ei se străduiesc în fel și chip să se mențină și în continuare la putere cu ajutorul a diferite scheme, ca să nu răspundă pentru toate nelegiuirile săvîrșite de dînșii în acești ani.

De aceea, la toate întîlnirile cu alegătorii, noi le propunem să nu participe la acest „joc” al democraților. Să nu ia buletinele pentru referendum. Altfel spus, să ignore referendumul. Și asta deoarece, luînd buletinele, chiar dacă alegătorii vor vota „împotrivă”, asta va însemna că ei totuna au participat la acest referendum inventat.


12 februarie 2019


0 
| încă
înapoi »