Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

12.03.2019:  Clarificați-vă singuri
Practica privată a medicilor de familie presupune prăbușirea definitivă a medicinii primare

Conceptul «privat» se asociază, absolut justificat, cu conceptul «contra plată». Dacă vorbim despre medicii de familie privați, se presupune că, în timp, serviciile lor vor deveni cu plată. În acest caz, de ce achităm contribuții personale în bugetul Companiei naționale de Asigurări în Medicină? Pe cît de justificată este această reformă a sistemului medical primar pe care o implementează democrații? Și la ce pot duce toate aceste modificări în condițiile realităților moldovenești?

Practică privată din contul statului

Tot mai mulți medici de familie sînt gata să înceapă practica privată cu folosirea surselor statului. Acest lucru a devenit posibil după implementarea reformei sistemului ajutorului sanitar medical primar. La propunerea Ministerului Sănătății, Parlamentul a permis medicilor de familie să-și deschidă cabinete pentru practica particulară. Legea introduce noi forme de organizare a practicii private pentru medicii de familie: cabinet individual și centru al medicinii primare. Respectiva lege cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în unele acte legislative, care reglementează activitatea medicinii primare prin stabilirea «practicii private a medicului de familie», a fost aprobată încă pe 27 iulie trecut.

Legea, însă, conține foarte multe lacune, care, în consecință, poate reduce la zero tot sistemul medicinii primare. Către luna noiembrie anul trecut, circa 600 de medici de familie au declarat că planifică să practice activitatea privată, la sfîrșitul lunii ianuarie 2019, numărul acestora crescuse pînă la circa 1000. Mulți medici au fost încurajați să ia o atare decizie de asigurările oferite de Silvia Radu, care din septembrie conduce Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Aceasta spunea că medicii vor beneficia de salarii la nivel de 30 de mii de lei. În acest fel, în conformitate cu o decizie a Guvernului Filip, medicii de familie își vor gestiona individual bugetele care vor fi stabilite în funcție de numărul pacienților deserviți.

Precedenta ministră a Sănătății, Svetlana Cebotari a explicat că medicul de familie va încheia contract cu Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pentru fiecare pacient va primi din partea CNAM cîte 450 de lei per pacient. Numărul pacienților incluși în lista unui medic va constitui 1500– 1800 de persoane. Și dacă medicul va reuși să economisească surse, le va putea reorienta spre dezvoltarea bazei material-tehnice a cabinetului său.

Totodată, medicii de familie și așa vor fi nevoiți să-și echipeze corespunzător cabinetele. Trecerea la medicina privată înseamnă că statul nu se va mai interesa de situația materială a medicilor de familie și dotarea cabinetelor lor. În continuare, ei vor trebui să-și rezolve individual toate problemele. Se dau banii și, mai departe, fie ce o fi. Medicul trebuie să arendeze o încăpere, să doteze corespunzător cabinetul, inclusiv, pentru diagnosticare primară. Medicul va trebui să-și angajeze o asistentă medicală, contabil — pentru că va trebui să raporteze valorificarea banilor. Va trebui să facă rost de un mijloc de transport pe care va trebui să-l întrețină și, posibil, să angajeze un șofer. Sînt medici care știu să cheltuiască banii, dar sînt și dintre cei care vor cheltui sursele irațional, la fel cum cheltuiesc guvernatorii banii publici.

Medicină pentru medici

Poate că ar fi mai bine de oferit banii din fondul asigurărilor medicale medicilor decît să fie lăsați la îndemîna funcționarilor? Dar nu trebuie să uităm, aceștia sînt totuși banii poporului căruia nu-i este indiferent cum vor fi cheltuiți. Vorbind despre cît de bine le va fi medicilor, funcționarii din cadrul ministerului nu explică și pe cît de bine le va fi pacienților. Trebuie ei oare să mai achite ceva medicului de familie în cazul în care au poliță medicală și dacă da, pentru ce servicii? Va fi sau nu taxat pacientul pentru consultații suplimentare, solicitarea medicului la domiciliu, efectuarea analizelor, injecții și picurători? În cazul în care statul, în figura Guvernului, nu va clarifica în detalii toate aceste chestiuni, nu trebuie oare să înțelegem că statul scuipă pe toți pacienții? Și încă ceva, pe cît de bine dotate trebuie să fie cabinetele medicilor de familie? Trebuie oare medicul să procure un cardiograf performant, spre exemplu, or, toate problemele se vor soluționa cu ajutorul clismelor? În linii generale, întrebări sînt mai multe decît răspunsuri.

Experții în sfera ocrotirii sănătății ajung la concluzia că orientarea doar pe reforma organizată nu va oferi rezultatele scontate dacă nu se îndeplinesc și celelalte componente ale reformei. În mod special, trebuie să fie elaborate regulile în vederea asigurării serviciilor de calitate. Nimeni nu a văzut aceste reguli. De asemenea, nu există nici descrierea serviciilor medicilor de familie. În opinia experților, în cazul trecerii de la sistemul de stat la cel privat, cu decentralizarea lui ulterioară, este necesar de a reglementa foarte clar atribuțiile prestatorului de servicii, pentru ca de la el să se poată cere ajutor medical de calitate. Cu atît mai mult că în raioane lipsesc direcțiile de sănătate.

Alegere inechitabilă

Potrivit Silviei Radu, fiecare medic va trebui să deservească de la 1200 pînă la 2200 de pacienți. Aceasta va fi o luptă pentru pacienți, pentru că oamenii vor decide individual la ce medic să se adreseze. Însă, în realitate, oamenii ce locuiesc în localitățile rurale nu au această alegere. Dacă vor dori să-și aleagă medicul, oamenii vor fi nevoiți să parcurgă km întregi de drumuri sparte. Din același motiv, sătenii nu pot alege nici între medicina de familie de stat și privată. Dar anume pe medicina rurală pune, chipurile, accent Ministerul Sănătății, care, prin implementarea medicinii private de familie, intenționează să soluționeze problema asigurării localităților rurale cu cadre medicale.

De asemenea, nu se specifică numărul minim al cetățenilor deserviți. La sfîrșitul lui iulie trecut, fostul ministru Svetlana Cebotari vorbea despre un minim de 1500 de persoane, în caz contrar, Ministerul se va vedea nevoit să retragă permisul unui asemenea cabinet, să-l expună la concurs și să-l transmită unui alt medic. Silvia Radu vorbea, deja, despre un minim de 1200 de pacienți deserviți. Cu toate acestea, în orice caz, în cea mai proastă situație se vor pomeni anume medicii din localitățile rurale pe care se și pune miza.

Transferurile Companiei Naționale de Asigurări Medicale se vor baza pe numărul de facto al pacienților. Cu alte cuvinte, salariul medicului de familie va depinde de numărul pacienților deserviți. În condițiile în care satele moldovenești mor, ei vor trebui să deservească cel puțin 2-3 sate. Și dacă e să facă calitativ acest lucru, medicii de familie vor trebui să viziteze bolnavii și la domiciliu, ceea ce presupune și cheltuieli suplimentare. În afară de aceasta, potrivit noilor reguli, practica medicală a doctorului de familie va fi limitată de spațiu. Adică, va include în sine anumite localități, străzi, case în așa fel ca numărul pacienților să corespundă normelor legislative. În acest fel, reiese că medicii de familie de la sate vor împărți pacienții la sate asemănător cu felul în care au croit democrații Moldova după circumscripții electorale.

Nu este clar cum, în condițiile medicinii de familie private, se va efectua diagnosticarea inclusă în polița de asigurare medicală, dar și consultarea medicilor specialiști. Cei 450 de lei, care se vor aloca lunar pentru deservirea unui pacient, presupun doar serviciile medicului de familie, or, toate serviciile medicale incluse în poliță?

Din ce să achită impozite?

Dacă medicul de familie va deservi chiar și 1200 de pacienți pentru fiecare alocîndu-se cîte 450 de lei, lunar medicului i se va aloca cîte jumătate de milion de lei. Iar dacă numărul pacienților este mai mare, atunci și salariile ar putea să nu fie de 30 de mii așa cum a promis Silvia Radu, dar de cîteva ori mai mare. Medicul singur își gestionează sursele care i se alocă din fondul asigurărilor medicale. Dar, oferind libertatea gestionării surselor, statul nu au uitat nici despre faptul că medicii care face medicină privată trebuie să achite și impozite. Prin modificările și completările la Codul Fiscal se prevede impozitarea medicilor de familie care practică activitatea individuală analogic cu contribuabilii ce practică activitatea profesională în sfera jurisprudenței.

Reiese că medicul trebuie să achite impozitele din acei bani care i se vor aloca din fondul asigurărilor medicale. Acești bani, însă, ajung în bugetul fondului din buzunarele cetățenilor și trebuie să se cheltuiască DOAR PE SĂNĂTATE, nu pentru impozite. De altfel, ne-am putea pomeni în situația în care serviciile medicilor de familie, la fel ca și alte servicii medicale, să fie parțial cu plată. Și anume din această parte să fie achitate impozitele.

În linii generale, ideea medicinii de familie finanțate din bugetul asigurărilor medicale este destul de viabilă. Ea poate fi examinată. Însă, nu în actualele condiții de dezvoltare a țării și, în nici un caz, pe timpul actualei guvernări, care deja de zece ani, acționează împotriva poporului. Guvernarea încă mai stă să inventeze cum să tragă pe sfoară medicii de familie. Să mai așteptăm puțin…

Natalia Lujina


comunist.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania