Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

22.03.2019:  O etapă importantă
La comitetele raionale ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova se țin plenare la care se fac totalurile perioadei electorale

Conform graficului stabilit de Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM, de la 10 martie, 2019, comitetele raionale și municipal al partidului organizează plenare la care se fac totalurile privind munca de mobilizare a comuniștilor la pregătirea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie, 2019.

Pînă la 19 martie, 2019, au avut loc 13 plenare ale comitetelor raionale ale partidului: în raioanele Soroca, Dondușeni, Basarabeasca, Dubăsari, Ștefan-Vodă, Cahul, Călărași, Comrat, Leova, Nisporeni, Orhei, Fălești și Cimișlia. De asemenea, a avut loc și plenara comitetului municipal Bălți al PCRM, precum și cea a activului de partid a comitetelor raionale ale partidului din municipiul Chișinău.

La lucrările plenarei activului de partid din Chișinău și ale plenarei comitetului raional Călărași al partidului a participat Președintele PCRM, Vladimir Voronin. La lucrările celorlalte plenare au luat parte tovarășii E. V. Bodnarenco, C. G. Starîș, O. M. Reidman, I. F. Șupac, M. S. Postoico, A. C. Mironic, V. A. Nigai — membri ai Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM.

Plenarele au fost ținute în format lărgit, cu invitarea tuturor comuniștilor care au dorit să participe la lucrările lor. În cadrul plenarelor s-au făcut totalurile activității comitetelor de partid și a organizațiilor primare ale partidului, fiind descoperite lipsuri serioase în activitatea privind mobilizarea organizațiilor partidului, precum și a fiecărui comunist în parte la o muncă activă și sistematică în mijlocul alegătorilor. În baza discuțiilor purtate, a fost apreciată activitatea comitetului municipal și cea a comitetelor raionale ale PCRM, totodată, fiind trasate sarcini concrete în vederea mobilizării eforturilor la întărirea disciplinei de partid, la verificarea reală a comuniștilor și de pregătire pentru viitoarele alegeri locale.

Organizarea plenarelor de către comitetele raionale de partid se va fi finaliza la 31 martie, 2019, după care, ținîndu-se cont de propunerile și observațiile comuniștilor, totalurile pregătirii și desfășurării alegerilor parlamentare vor fi făcute la plenara CC al PCRM.

SECȚIA ORGANIZATORICĂ A CC AL PCRM
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania