Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

22.04.2019:  Ideile leniniste nu se învechesc
Ziua de 22 aprilie este una neobișnuită, deoarece anume în această zi s-a născut „unul din cei mai mari oameni care au trăit cîndva pe Pămînt” – Lenin.

Cei ranchiunoși pot să se bată cu capetele de perete, să arunce în jurul lor pietre și murdărie, dar cauza lui Lenin totuna continuă să trăiască. Și ea învinge.

Din ziua nașterii lui Vladimir Ilici s-au perindat 149 de ani, dar poporul căruia el și-a consacrat viața îl ține minte și îl cinstește pe omul sub a cărui conducere a fost săvîrșită Revoluția Socialistă din Octombrie și care a fost întemeietorul primului stat al oamenilor muncii din lume.

Sub conducerea lui Lenin, iar după aceea a lui I.V. Stalin, Țara Sovietelor, doar în cîteva decenii, s-a transformat într-un stat puternic. Noi eram invidiați, de la noi învățau alții, de la noi luau exemplu alte popoare și țări. Lenin scria: „Noi suntem în drept să ne mîndrim cu faptul că anume nouă ne-a fost dat să punem temelia statului sovietic și prin asta să începem o nouă eră în istoria mondială…”.

Perindarea vertiginoasă a timpului scoate la suprafața discuțiilor publice unele date și nume. Numărul evenimentelor ce se produc astăzi este nemaipomenit de mare, la fel de mari sunt și valurile informaționale ce vin zilnic peste noi. Și totuși, printre miile de nume și milioanele de informații care aglomerează în prezent eterul global există nume și date față de care trebuie să ne comportăm cu luare aminte. Și nu pur și simplu cu luare aminte, dar, totodată, și cu acea măsură de respect care determină responsabilitatea oamenilor liber cugetători și demni, precum și atitudinea lor față de trecutul mai apropiat și mai îndepărtat.

De ziua nașterii lui Lenin, comuniștii moldoveni în mod tradițional se adună la monumentul conducătorului proletariatului mondial, care acum se află la intrarea în „Moldexpo”. Printre ei sunt comuniști de la comitetele raionale ale partidului din capitală, colaboratorii aparatului CC în frunte cu președintele PCRM, Vladimir Voronin, precum și veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei și ai muncii, comsomoliști, membri ai unor organizații nonguvernamentale, dar și cetățeni fără de partid.

Tot aici se înmînează carnete de partid tovarășilor care au intrat recent în rîndurile PCRM – și asta de asemenea a devenit o tradiție.

În luările lor de cuvînt, participanții la miting remarcă măreția lui Lenin, importanța învățăturii lui, care a săvîrșit o cotitură în procesul de dezvoltare a întregii omeniri, subliniind necesitatea de a-i studia lucrările și astăzi, în condițiile actualelor perturbări globale.

Acum, în epoca capitalismului sălbatic, mulți oameni își dau seama că în lumea de astăzi ceva nu e în ordine, ceva merge cu totul în altă direcție. Oamenii caută răspunsuri la cele ce se întîmplă în jurul lor și, pînă la urmă, ajung las aceleași idei ale socialismului și comunismului. Altfel spus, ajung la ideile leniniste, chiar dacă ei înșiși nu-și dau seama de asta și fiecare le califică în felul lui. Asta se întîmplă pentru că aceste idei sunt comune tuturor oamenilor. Și pentru că ele sunt veșnice.

COMUNIST.MD
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania