Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

08.06.2019:  Cuib de viespi
Pe parcursul unui an și jumătate, din sectorul Ciocana la CC au parvenit informații false

De regulă, viespile își fac cuib sub acoperișul unei case trainice. Și sub acoperișul PCRM periodic apar asemenea cuiburi. Dar, pînă la urmă, «viespile» din acestea se dovedesc a fi niște indivizi ce se cred mari activiști de partid.

Drept exemplu voi aduce «Avizul preliminar» expediat la adresa Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM de către Igor Grițco, care se consideră pe sine prim-secretar al comitetului raional al partidului din sectorul Ciocana al capitalei.

Prin decizia Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM din 21 mai, 2019, a fost anunțată reînregistrarea comuniștilor din municipiul Chișinău, care, conform Statutului PCRM, prevede dizolvarea organizațiilor raionale ale partidului și a organelor executive ale acestora. Termenele stabilite pentru reînregistrare sunt de ajuns: 22 mai-20 iunie, 2019, ele fiind o excepție în istoria PCRM.

Crezîndu-se un jurist competent, domnul Grițco a transmis la adresa CC al PCRM acest «Aviz preliminar» ca un ultimatum. Referindu-se la articole din Statutul PCRM, el cere: «Hotărîrea Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM din 21.05.2019 cu privire la organizația municipală a partidului din Chișinău să fie anulată timp de 14 zile calendaristice de la primirea acestui aviz. CC al PCRM să stopeze reînregistrarea nelegitimă a comuniștilor din municipiul Chișinău. În caz contrar, Hotărîrea Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM din 21.05.2019 cu privire la organizația municipală a partidului din Chișinău va fi atacată în justiție conform Legii cu privire la partidele politice din RM și Statutului PCRM».

Domnul Grițco face trimitere la articole din Statutul PCRM, pe care el le-a văzut ori, pare-se, a auzit de la cineva despre ele. În articolul 23 din Statutul PCRM, la care se referă el, se spune: «Partidul se formează în baza principiului teritorial. Organizațiile primare ale partidului sunt create la locul de trai al comuniștilor și se întrunesc în organizații de partid municipale și raionale». Pe cînd în municipiul Chișinău nu există asemenea unități administrativ-teritoriale ca raioanele.

În articolul 9 al Statutului PCRM se spune: «PCRM își construiește relațiile interpartinice și activitatea bazîndu-se pe recunoașterea rolului maselor partidului și asigurarea puterii lor plenare în viața partidului, precum și pe respectarea principiului centralismului democratic, care, în mod organic, … presupune obligativitatea îndeplinirii necondiționate a deciziilor luate de organele superioare și inferioare ale partidului».

În articolul 11 al Statutului PCRM, la care de asemenea face trimitere domnul Grițco sau cei care i-au dictat «amenințătorul» aviz, se spune: «În cazul încălcării cerințelor Programului și Statutului PCRM, Comitetul Central poate lua decizia cu privire la reînregistrarea (dizolvarea) organizației partidului în care s-au făcut aceste încălcări». Tot aici se indică faptul că membrii PCRM au dreptul să-și noteze opinia pînă la luarea deciziilor. Dar partidul nu-i dă nimănui dreptul să prezinte organelor de conducere ultimatumuri în formă de «aviz».

În cazul organizațiilor de partid din municipiul Chișinău, îndeosebi al celor din sectoarele Ciocana și Rîșcani, s-au făcut multe încălcări. Este vorba mai ales despre lipsa evidenței cuvenite a comuniștilor și prezentarea la CC al PCRM a unor informații false. De exemplu, pe parcursul ultimului an și jumătate, CC a primit informații că în sectorul Ciocana la evidența de partid se află 190 de persoane. Lista secretarilor organizațiilor primare conține și oameni care nu sunt membri ai partidului. Ceea ce demonstrează că fostul prim-secretar eliberat al partidului din acest raion n-a avut dreptul să-și ridice salariul și, totuși, l-a primit. Pe lîngă asta, comitetul raional al partidului era mereu încuiat, fapt despre care în mod deschis ne vorbeau secretarii organizațiilor primare veniți să achite cotizațiile de membru al PCRM la Comitetul Central. Cu organizațiile primare ale partidului nu se lucra, în loc să desfășoare o activitate concretă, comitetul raional era cuprins de mania de a critica și preocupat de diferite reglări de conturi.

Spre deosebire de domnul Grițco, comuniștii din sectorul Ciocana cunosc Statutul PCRM și participă activ la reînregistrare, totodată menționînd că în sectorul lor nu există nici un comitet raional al PCRM și că o ieșire din situația în care comitetele raionale din Chișinău, îndeosebi cel din sectorul Ciocana, activează atît de prost ar fi crearea unui comitet municipal al partidului.

Amenințările domnului Grițco la adresa CC al PCRM vorbesc despre «competența» sa de jurist. PCRM este o organizație obștească, cu Statutul și Programul său, pe care domnul Grițco și cei din spatele lui ar trebui să le studieze mai bine. Reînregistrarea, excluderea sau primirea în partid sunt probleme interne ale partidului. Chiar și în țara noastră criminalizată, nici o judecătorie nu va cerceta acțiunea pe care ne amenință s-o pornească domnul Grițco și cei din spatele lui.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a existat, există și va exista. Și nici un Grițco sau alții de teapa lui nu-l vor împiedica să existe.


Oleg Mantorov
comunist.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania