Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

24.07.2020:  DREPTUL LA REPLICĂ // Igor Boțan: Cum Alexandru Tănase confundă orizontala cu verticala
DREPTUL LA REPLICĂ // Igor Boțan: Cum Alexandru Tănase confundă orizontala  cu verticala

Mă bucur de marele privilegiu ca despre persoana mea să vorbească însăși domnul Alexandru Tănase. Pietatea față de această somitate în domeniul dreptului constituțional mi s-a înrădăcinat după ce domnul Tănase în calitate de judecător al Curții Constituționale (CC) a introdus în circuit și a aplicat în practică așa-zisul bloc constituțional. De ce a fost nevoie de acea inovație? Probabil pentru manifestarea dragostei domnului Alexandru Tănase pentru limba română și românism. Nu e secret că românismul a devenit profesie pentru unii.

În ceea ce mă privește, am considerat și insist în continuare că limba română și-a restabilit rolul firesc în societate noastră, fără a avea nevoie de manipulări constituționale pentru a-i consolida pozițiile prin intermediul așa zisului bloc constituțional. Astfel, prin hotărârea CC din 5 decembrie 2013 s-a stabilit că Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate. În cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează. În așa mod, chipurile, menționarea limbii române în textul Declarației de independență anulează articolul 13 din Constituție.

În ce constă manipularea? În faptul că inventatorii autentici ai blocului de constituționalitate au elaborat principiile de bază pentru utilizarea acestui instrument. În blocul constituțional pot fi incluse doar acte care:

- au valoare universală pentru domeniile pe care le reglementează;
- se referă doar la domenii complementare, care nu se suprapun;
- nu există concurenţă între elementele blocului, altminteri ar fi necesară ierarhizarea a însăşi “blocului de constituţionalitate”, ceea ce ar fi absurd.

Acum să revenim la blocul constituțional de pe Bâc, cum îi place să zică domnului Tănase. Se vede cu ochiul liber că două din cele trei principii au fost încălcate brutal: (1) hotărârea CC include în blocul constituțional două acte care se referă la domeniul lingvistic; (2) hotărârea CC ierarhizează cele două documente, care sunt concurente în domeniul lingvistic, dând prioritate Declarației de independență. Adică, somitatea noastră constituțională, pur și simplu, a confundat orizontala cu verticala, delimitarea strictă între domeniile de reglementare cu suprapunerea acestora.

De ce a făcut-o? Evident, din profesionalism. Dar este mai important să vedem ce impact a avut blocul constituțional asupra realităților noastre. Despre asta putem judeca cel mai bine având în vederea că Parlamentul a încercat în octombrie 2019 să modifice articolul buclucaș din constituție pentru a substitui sintagma limba moldovenească cu limba română. Dacă CC a soluționat problema prin intermediul blocului constituțional, la ce bun să mai fie modificată constituția? Răspunsul e că instituții statului și demnitarii acestuia nu dau o ceapă degerată pe documentele manipulatorii. Păcat că Parlamentul nu a reușit să voteze amendamentele. Ar fi trimis frumos la lada de gunoi blocul constituțional, am fi avut în constituție denumirea firească a limbii oficiale, precum și clauza privind integrarea europeană a țării. Vorba e că statele europene, care și-au recăpătat recent independența nu au nevoie de blocuri constituționale, dacă au colaborat cu Comisia de la Veneția (CV) la elaborarea textelor constituționale. Comisia de la Veneția nu admite omisiuni, care să fie completate cu blocuri din afară.

Revenind la activitatea inovațională a domnul Alexandru Tănase, trebuie să menționăm că, de fapt, a implementat un proiect politic în calitatea sa de președinte al CC. Pentru a ne convinge de aceasta este suficient să recitim textul redacției noi, nevotate, a constituției din 2011, elaborat de comisia condusă de Mihai Ghimpu. Anume acolo găsim lucruri, precum: incorporarea Declarației de independență ca parte a textului legii supreme; alegerea directă a șefului statului și multe alte lucruri interesante. Problema e e ce instrumente a folosit și cum au fost realizate prevederile acelui proiect. De exemplu, domnia sa, în calitate de președinte al CC, a consacrat termenul de națiune civică, dându-i pondere constituțională, și tot el ia primul prăjina la condamnarea celor care îl folosesc. Iată citatul din faimoasa hotărâre a CC, semnată de Alexandru Tănase: „Constituţia este Legea Supremă. Sursa Constituţiei este comunitatea naţională, naţiunea civică însăşi”. Nu-i așa că dacă avem Constituție, atunci avem și națiune civică?

Dar să vedem și cine aduce prejudicii românismului. Cred că cei care mint și manipulează, inclusiv românii de profesie. Personal, am făcut delimitarea de rigoare între cei 30% de unioniști sinceri și unii dintre liderii lor profesioniști. Mi-am exprimat punctul de vedere că unirea poate avea loc în condiții circumstanțiale, așa cum a mai avut loc. Sunt convins că nu poți cere votul cetățenilor pentru realizarea unirii, iar după alegere să depui jurământul, cu o mână pe inimă și alta pe textul constituției, pronunțând solemn: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei”. Ori minți cetățenii, ori comiți sperjur. Sigur, soluția de compromis ar fi s-o faci pe șmecherul, ca în cazul blocului constituțional.

Am citat fidel din elaborarea domnului Tănase dintr-o hotărâre a CC: “Depunând jurământul, Preşedintele Republicii Moldova îşi asumă necondiţionat, în mod public şi solemn obligaţia de a acţiona exclusiv în spiritul loialităţii faţă de Constituţie şi de a nu încălca jurământul în nici o împrejurare... încălcarea jurământului este, pe de o parte, o încălcare gravă a Constituţiei, iar o încălcare gravă a Constituţiei este, pe de altă parte, o încălcare a jurământului. Gravitatea acestei încălcări poate ridica o problemă de incompatibilitate a Preşedintelui cu funcţia exercitată”.

Niciodată nu m-am referit la mandatul deputaților și depunerea de către aceștia a jurământului, așa că nu era nevoie ca domnul Tănase să bată câmpii despre mandatul deputaților și alte prevederi constituționale. Dacă i-a fost scopul să mă stigmatizeze, atunci îi sunt mulțumit că mi-a oferit ocazia să-mi precizez atitudinile și să-i răspund. Dar și domnia s-a trebuia să-și asume riscul de a auzi ceea ce poate să nu-i placă. A fost de două ori ministru al justiției și președinte al CC timp de șase ani în perioada când justiția în Republica Moldova a degradat lamentabil, de o manieră imposibil de imaginat. Pentru ceea ce a făcut în justiție merită să fie salutat: СЛАВА САША! A propos, anume pentru acesta s-a văzut nevoit să părăsească funcția de ministru al justiției.

Sursă: deschide.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania