Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

15.02.2021:  COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021
Картинки по запросу "COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ"


COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare
a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia
naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne
a fi nefavorabilă.

În Republica Moldova, până la data de 14 februarie 2021 au fost înregistrate în
total 170 186 cazuri, dintre care 3 651 decese și 157 427 au fost vindecate, iar 9 108
rămân a fi cazuri active, 4 779 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament
la domiciliu, 3 146 persoane sunt spitalizate, dintre care 282 persane sunt în stare
extrem de gravă, 1 110 – în stare gravă și 1 594 – în stare medie.

Reieșind din cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate
publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungeşte până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg
teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin
Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de
sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia
situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

2. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19,
aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie
2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu modificările
ulterioare.

3. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la
traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform
Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare
de sănătate publică.

4. Se interzice desfășurarea activităților unităților comerciale/de deservire
pentru genurile de activitate incluse în codul CAEM 56.30 şi codul CAEM 93.29,
indiferent de denumirea de firmă a unităţii (ca exemplu: disco-bar, club de noapte,
karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

5. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de
alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor),
precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare
a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în
punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 -
07.00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet, prin unitățile de
alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora
în incinta/teritoriul unității.

6. Punctul 10 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2021 a
Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea
redacție:

„10. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile
de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de inivitați, cu
respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea
infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie
publică, conform Anexei nr. 1 a Hotărîrii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei
naţionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.”

7. Punctul 4.4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2021 a
Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea
redacție:

„4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic
raional și interraional – la 50% din capacitate, iar în transportul rutier în trafic local
și municipal – în limita a 50% din capacitatea de îmbarcare.”

8. Se sistează, începând cu 17 februarie 2021, activitatea centrelor
comerciale la nivel național în zilele de sâmbătă și duminică, cu asigurarea
funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și
a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

9. Se restricționează, în perioada 17 februarie 2021 - 1 martie 2021
inclusiv, activitatea piețelor comerciale, care se va desfășura doar în zilele de marți,
joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole.

10. Se stabilește pentru agenții economici care desfășoară activități de
comerț/prestări servicii în spații închise, admiterea concomitentă în spațiul
comercial/de deservire a unui număr limitat de clienți, reieșind din normativul de
1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă (suprafața fără echipamente
comerciale).

11. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în
incinta cinematografelor.

12. Se admite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor, în incinta
instituţiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură la capacitatea de 50% din
numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori pentru sălile cu o capacitate mai
mare de 500 locuri, cu respectarea prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de
prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea
evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatral-concertistice și a
caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei
naţionale extraordinare de sănătate publică.

13. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui
regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict
necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia
necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu
necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță. Pe
perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc
atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice
activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a
controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.
Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale
subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă
(autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate
și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul,
Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator)
vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00
și pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de
situația epidemiologică.

14. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue
supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de
prevenire şi control a infecției COVID-19.

15. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura
revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu
hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

16. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției
COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

17. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt
executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru
persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de
organizare.

18. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei
COVID-19.

19. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre
constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la
răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

20. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică
pe pagina oficială a Guvernului.


Președinte al Comisiei,
Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI

Vicepreședinte al Comisiei

Contrasemnează:
Secretar de stat
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC

Secretar al Comisiei,
Director interimar
al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania