Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

27.08.2021:  Cu privire la cei 30 de ani de independență a Republicii Moldova
День независимости Молдовы - Интересная Молдова


Se împlinesc 30 de ani de când pe harta lumii a apărut un nou stat independent cu numele Republica Moldova.

Acest eveniment nu a încununat o luptă îndelungată în numele unui scop clar determinat. Mai degrabă el poate fi calificat ca rezultat al unui concurs de împrejurări istorice.

Un mare stat, Uniunea Sovietică, care timp de decenii a devenit pentru Moldova casă natală, se prăbușea,  fiind trădat de propriii conducători. O parte a nomenclaturii de partid republicane încerca în grabă să se înscrie în noua realitate, alăturându-se mișcării stradale a naționaliștilor și unioniștilor.

Paradoxal, dar noua „elită” nu avea scopul să constituie un stat independent. Declarația de Independență scrisă la București nu declara suveranitatea în general, ci doar suveranitatea în raport cu URSS, din care atunci puțin ce mai rămăsese. Spațiul  rămas al respectivului document îl ocupau încercările șirete de a argumenta unirea Moldovei cu România. Altfel spus, Declarația de Independență urmărea un scop diametral opus – lichidarea independenței. Face oare să ne mirăm că țara nici până acum n-a reușit să-și vindece trauma pe care a suferit-o la nașterea sa? Când tu declari în mod deschis că intenția ta e să distrugi, oare are rost să te ocupi de făurirea unor lucruri în folosul țării?

Moldova a moștenit de la Uniunea Sovietică o industrie dezvoltată, inclusiv domenii bazate pe cele mai noi realizări ale științei, unul din cele mai bune complexe agroindustriale din lume, precum și sisteme dintre cele mai eficiente în învățământ și ocrotirea sănătății cetățenilor. Aici înflorea știința și cultura. Aici se dezvolta sportul – atât cel de masă, cât și cel specializat în obținerea unor rezultate performante. Principal însă era faptul că în Moldova, țară ce se întindea pe ambele maluri ale Nistrului și în care trăiau oameni harnici și cu sufletul deschis, viața se desfășura în mod normal și cetățenii ei aveau încredere că și viitorul lor va fi la fel.

Chiar în primii ani de independență această moștenire a fost nimicită în mod necruțător și barbar. Un război fratricid a  împărțit mica noastră republică în două părți diferite. Marile întreprinderi industriale, care  produceau o producție unică, au fost demontate și vândute ca fier uzat în România. Zeci de mii de oameni au rămas fără locuri de muncă. Intelectualitatea din domeniul tehnic s-a împrăștiat prin lume. În secțiile în care până la asta se produceau aparate de mare precizie s-au deschis piețe, ca și cum asta ar fi constituit limita năzuințelor noii clase politice a țării independente. Agricultura cu tehnologiile sale progresiste a fost ruptă în bucăți cu ajutorul programului american „Pământ”, pe care poporul l-a numit „Mormânt”. Înfumuratele declarații ale primilor „conducători” dezmățați, chipurile, noi vom îneca Europa cu roșiile noastre, așa au și rămas nerealizate. Și asta pentru că n-au avut roșiile necesare pentru a face un asemenea lucru.

Oamenii au sărăcit în mod îngrozitor. Au degradat toate și totul – de la economie până la sfera relațiilor sociale. În schimb, au înflorit în toată „frumusețea” banditismul și corupția politică. Pe fundalul sărăciei totale, bogăția elitei era – și este până acum –  bătătoare la ochi și obraznică.

Cu regret, independența a devenit pentru Moldova și cetățenii ei începutul catastrofei, punctul din care a pornit șirul nesfârșitelor nenorociri și cataclisme.

Da, pe parcursul celor 30 de ani a fost o scurtă perioadă de 8 ani, când țara a început să se ridice din genunchi și cu adevărat să se simtă independentă. Cu propriile sale interese naționale, cu conștientizarea necesității dezvoltării social-economice,  a renașterii conștiinței civice, dacă vreți – a spiritualității. Avem în vedere anii când țara a fost guvernată de Partidul Comuniștilor.

Dar cei care chiar de la începuturi au inclus în ideea independenței mecanismul autolichidării statului moldovenesc  nu s-au împăcat cu faptul că poporul moldovenesc a început să devină stăpân în propria casă.

Tragicele evenimente din 7 aprilie, 2009 au aruncat Moldova în teritoriul „câmpului sălbatic” al degradării, fărădelegii, administrării țării die forțe de peste hotare, al corupției și dictaturii. Din țara care, chipurile, a ales vectorul european de dezvoltare, au scos  miliarde de mijloace bugetare și au fugit toți care au putut să fugă.

DEZAMĂGIREA, DECEPȚIONAREA, PIERDEREA TUTUROR SPERANȚELOR – IATĂ CARE E TOTALUL CELOR TREIZECI DE ANI.

Astăzi Moldova a pășit într-o nouă fază a independenței sale, când de ea și de părerea poporului într-adevăr nu depinde nimic. Acoliții șmecheri ai hoților de ieri și ai oamenilor corupți au reușit să-i convingă pe cetățenii țării de faptul că ei sunt altfel decât cei de până la dânșii. Că sunt oameni noi, care nu au nimic comun cu ceea ce a fost în Moldova în trecut.

Dar de acum a devenit clar că ei sunt conduși de altcineva, că ei nu fac ceea ce fac în mod  de sine stătător, ceea ce înseamnă că, prin definiție, nu vor putea construi un stat independent.

A-ți începe activitatea de guvernare a țării cu fărădelege, prin recroirea legislației, acomodând-o la necesitățile de moment, supunerea oarbă față de păpușarii occidentali – oare în asta constă realizarea suveranității poporului Moldovei?

Anume cu o asemenea conducere – necompetentă, neputincioasă, care nu-și aparține sie însăși, – întâmpină Moldova aniversarea a 30-ea a independenței sale. Dezamăgirea în această guvernare crește.

Poporul moldovenesc a greșit nu o dată. Dar el posedă înțelepciunea necesară pentru a putea face deosebire între bine și rău. Pe lângă asta, el de bună seamă dorește și merită să construiască el însuși o țară independentă.

De aceea noi întâmpinăm această sărbătoare cu speranța că așa va fi.

Cu speranța că țara va izbuti să reziste în fața încercărilor. Că ea își va continua calea sa în istoria mondială. Că, mai devreme sau mai târziu, se va reuși ca independența și statalitatea Moldovei să capete un conținut statal cu adevărat real. Că noi, cu toții împreună, vom reuși să contribuim la crearea unor condiții normale de viață pentru toți cetățenii ei.

 

Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din  Republica Moldova

27 august, 2021
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania