Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

28.03.2009:  PCRM este un partid al adevăraţilor internaţionalişti
Nici o altă formaţiune politică din Moldova nu promovează într-o asemenea măsură ideile toleranţei polietnice precum le promovează PCRM care este singurul partid al adevăraţilor internaţionalişti. O declaraţie în acest sens a făcut astăzi Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, preşedintele PCRM, în cadrul unei întîlniri cu reprezentanţii organizaţiilor etnoculturale din ţară.

Preşedintele PCRM a menţionat că alte partide care participă la campania electorală pentru alegerile parlamentare, spre deosebire de partidul de guvrenămînt, nu şi-au permis luxul să includă în listele lor ruşi, găgăuzi, ucraineni, bulgari, evrei.

Acea coeziune civică şi înţlegere care domină în societatea nostră începînd cu 2001 trebuie menţinută, a relevat Voronin, lansînd îndemnul de a vota pe 5 aprilie pacea, înţelegerea şi stabilitatea. Noi nu alegem partidul, noi alegem puterea, de noi toţi depinde cum va fi această putere, - a subliniat Preşedintele.

Preşedintele Comunităţii Ruse în Republica Moldova, Ludmila Laşcionova, a apreciat drept natural faptul că pe 5 aprilie ea va alege PCRM. Mai mulţi membri ai comunităţii noastre sînt membri ai Partidului Comuniştilor şi majoritatea absolută sînt adepţii acestui partid. Eu sînt membru al PCRM şi nu ascund acest fapt, or, eu împărtăşesc în mod deschis ideologia echităţii sociale şi internaţionalismului, - a declarat Laşcionova. Preşedintele Comunităţii Ruse şi-a exprimat convingerea că bunul-simţ va învinge la alegerile parlamentare şi poporul îşi va reitera ataşamentul pentru singurul partid capabil să-şi protejeze cetăţenii - pentru PCRM.

Reprezentantul Asociaţiei Tineretului Ucrainean "Zlagoda", Stanislav Scriţchi, a amintit participanţilor la întrunire despre dificultăţile anilor 90, cînd societatea moldovenească a fost divizată în cei care îşi considerau ţara independentă şi cei care vedeau în ea doar o anexă a unui alt stat. "Îmi amintesc cum se băteau copiii care locuiau în aceeaşi curte, dar vorbeau limbi diferite... Îmi amintesc cum se lichidau grupele cu studiere în limba rusă în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior... Îmi amintesc cu groază de toate acestea, dar trebuie să le păstrăm în memorie pentru a nu le mai admite niciodată", - a conschis Scriţchi. Potrivit spuselor sale, măsurile de consolidare a statalităţii, de susţinere a bilingvismului pe care le întreprinde PCRM în decurs de opt ani de zile s-au făcut resimţite. Anume din acest motiv, tinerii sînt pentru PCRM, tinerii sînt pentru stabilitate! - a concluzionat Stanislav Scriţchi.

Ivan Zabunov, preşedintele Societăţii Bulgare din Republica Moldova, de asemenea şi-a amintit de politicienii anilor 90 care au admis ura interetnică în societatea moldovenească. "Cum au putut ei, aceşti politiceni lipsiţi de raţiune, să renunţe la o treime din reprezentanţii statului lor, chiar în pragul independenţei Republicii Moldova?!", - a afirmat Zabunov, menţionînd că una din cele mai mari realizări ale PCRM constituie reîntoarcerea încrederii în lege, în drept şi în viitorul statului moldovenesc.

Ivan Zabunov a calificat obţinerea armoniei interetnice drept o faptă vitejească civilă a actualului Preşedinte al Moldovei, care intr-o perioadă de timp foarte scurtă din punct de vedere istoric a reuşit să restituie poporului, culturii şi civilizaţiei în ansamblu valorile spirituale şi bisericeşti ale istoriei moldoveneşti". Astfel, Dumneavoastră V-aţi îndeplinit misiunea umanitară, care are o importanţă general europeană", a menţionat Zabunov, adresîndu-se către Vladimir Voronin.

Preşedintele Societăţii Bulgare i-a chemat pe reprezentanţii tuturor naţionalităţilor care locuiesc în Moldova să nu se lase influenţaţi de lozincile mincinoase ale politicienilor din partea opoziţiei, care încearcă să acceadă în Parlamentul ţării folosindu-se de credulitatea cetăţenilor. "Aceste persoane se conduc de o singură lege, şi această lege este nu Constituţia, ci algoritmul cîrdăşiei şi împărţelii", a subliniat Ivan Zabunov. Este necesar de a nu admite ca acest algoritm monstruos să pătrundă în Parlament", a avertizat el.

Potrivit convingerii sale, doar PCRM are şanse reale de a fi ales, deoarece numai Partidul Comuniştilor dispune de o echipă strîns unită de profesionişti, în stare să reziste în faţa tuturor dificultăţilor. "Toate celelalte partide sînt în stare doar să lanseze lozinci, ameninţări şi corupere. Ele nu s-au obişnuit să dirijeze, ele s-au obişnuit să cîrmuiasă".

Ivan Zabunov s-a adresat cu îndemnul ca la 5 aprilie să fie făcută alegerea în favoarea Partidului Comuniştilor, pentru ca mai tîrziu să nu devenim obiect de batjocură pentru generaţiile viitoare ale poporului său".

Alexandru Pincevschi, preşedintele Comunităţii evreieşti din Republica Moldova, de asemenea a evidenţiat contribuţia personală a liderului PCRM, Vladimir Voronin, în menţinerea păcii şi prieteniei poporului moldovenesc multinaţional. Potrivit afirmaţiilor sale, adoptarea Legii cu privire la drepturile minorităţilor naţionale, modificările operate în Legea cu privire la cetăţenie, Concepţia politicii naţionale - toate acestea confirmă nu în vorbe, ci în fapte ataşamentul comuniştilor moldoveni faţă de idealurile păcii şi armoniei interetnice. Pincevschi a mulţumit conducerii ţării pentru condiţiile care au fost create evreilor moldoveni în vederea menţinerii şi dezvoltării tradiţiilor, culturii, limbii lor. El a amintit că la Chişinău activează o grădiniţă de copii evreiască, două licee evreieşti, se editează ziare şi cărţi în idiş, iar la Institutul de Relaţii Interetnice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei există o Secţie întreagă de istorie şi cultură a evreilor Moldovei. Profitănd de ocazie, Alexandr Pincevschi i-a felicitat pe toţi evreii din Moldova cu ocazia apropiatei sărbători - Pesahul.

Dumutru Danu, preşedintele Societăţii romilor din Republica Moldova, a menţionat că votul de încredere pe care în anul 2001 poporul l-a acordat PCRM, trebuie să fie confirmat şi la alegerile parlamentare din 2009. Dumitru Danu a subliniat că partidul de guvernămînt înţelege aspiraţiile tuturor naţionalităţilor. "Noi, ţiganii, sîntem acuzaţi de faptul că prezicem victoria comuniştilor. Dar sîntem oare vinovaţi de faptul că aşa arată cărţile?!", a încheiat preşedintele Societăţii romilor din Republica Moldova.

Vugar Novruzov, reprezentant al Congresului azerilor din Republica Moldova, a propus de a dezveli la Chişinău un monument care ar simboliza caracterul polietnic al Republicii Moldova. În opinia sa, aceasta ar fi mărturia unei aprecieri înalte ate de către reprezentanţii tuturor naţionalităţilor care locuiesc în Moldova conducerii de vîrf a ţării.

Preşedintele Comunităţii armene, Serghei Osipean, de asemenea a chemat de a vota pentru PCRM la apropiatele alegeri, pentru a menţine cursul de stabilitate, iniţiat în anul 2001. El a remarcat importanţa nu pur şi simplu a menţinerii, ci şi a consolidării balanţei politice din ţară. În calitate de comunist şi ca cetăţean al Republicii Moldova, Vă îndemn să Vă daţi votul pentru Partidul Comuniştilor.

El a fost susţinut de către Nicolai Pomujac, reprezentant al găgăuzilor din Moldova. "Toţi trebuie să voteze la 5 aprilie în favoarea Partidului Comuniştilor - unica formaţiune politică matură din ţară", a accentuat Pomujac. El s-a adresat cu îndemnul de a se uni oamenilor de diferite vîrste, confesiuni, reprezentanţi ai diferitelor popoare în numele victoriei comune la alegeri - în numele păcii şi liniştii în patria noastră comună.
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania