Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

30.03.2009:  Valeriu Sava: Am un talisman - nepoţica Victoria

— Domnule Sava, dumneavoastră nu aveţi doar darul de a comunica cu oamenii, ci şi abilităţi diplomatice indiscutabile. Însă este oare posibil să îmbinaţi calitatea de membru al partidului cu munca diplomatică? Cred că această problemă îi interesează pe mulţi astăzi, cînd informaţiile biografice ale candidaţilor la funcţia de deputat, cetăţenia lor, situaţia financiară sînt studiate practic cu lupa.
— Sigur că nu. Însă pentru perioada activităţii diplomatice şi, în legătură cu plecarea din ţară, eu mi-am întrerupt activitatea partinică, nemijlocit şi cea de membru al PCRM. Statutul partidului nu admite acest lucru. E ceva ce se practică şi în alte formaţiuni politice.

— Ce ţine de competenţa ministrului plenipotenţiar al Ambasadei R. Moldova în Rusia?
— În esenţă, e vorba de a doua persoană în ambasadă, care este responsabilă pentru imaginea politică a ţării noastre în Federaţia Rusă, care, prin activitatea sa, trebuie să o amelioreze pe aceasta. Printre sarcini este şi pregătirea întîlnirilor la nivel înalt, colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe din Rusia, cu Consiliul Federaţiei, cu Duma de Stat din Rusia şi multe altele.

— Ce aţi reuşit să realizaţi într-un an şi jumătate de cînd activaţi la ambasadă?
— Dacă e vorba despre politica externă, destul de multe. Principalul e că, prin eforturile comune ale ambasadei şi guvernului, am reuşit să anulăm embargoul pentru produsele agricole şi, mai ales, pentru cele vinicole. Cunoaşteţi şi dumneavoastră ce pagube i s-au pricinuit bugetului de stat din cauza dată. În 2006, noi practic am pierdut piaţa rusă, unde tradiţional exportam cea mai mare parte din producţia noastră. Aceasta îndată a fost ocupată de alţi participanţi ai pieţii: Bulgaria, Argentina, Columbia, Cili. În prezent, e adevărat că piaţa a fost restabilită, însă nu în măsura în care ne-am dori. Dar trebuie să înţelegem că asemenea chestiuni nu se soluţionează într-o zi. Am rezolvat împre-ună cu guvernul nostru problema gazelor. Şi trebuie să spunem că destul de eficient.

— În legătură cu embargoul. Preşedintele Vladimir Voronin a remarcat o dată că “acesta ne-a fost nouă de folos”...
— Într-adevăr e aşa. Ca să ne întoarcem pe piaţă, trebuia să ne afirmăm din nou. Întîi de toate, prin calitatea vinului. Mă bucur că noi am reuşit să facem acest lucru. Producţia, care astăzi este furnizată în Federaţia Rusă face foarte bine faţă concurenţei producţiei analoge, atît în ce priveşte calitatea, cît şi preţul. Însă pe acest tărîm urmează să mai lucrăm mult. Piaţa rusă nu se reduce numai la Moscova. De aceea noi am făcut eforturi mari de valorificare a pieţelor, întîi de toate, din regiunea Moscovei. În 2007 şi în 2008 ambasada a organizat deplasarea unor delegaţii mari la festivalul naţional al vinului de la Chişinău, din care făceau parte specialişti în vinificaţie, cît şi reprezentanţi ai teritoriilor — potenţiali cumpărători şi ziarişti ruşi. Efectul nu s-a lăsat aşteptat. La Orhei a avut loc deschiderea turului vinicol “Chateau Vartely”, care prevede frecventarea unei întreprinderi vinicole, ce produce vinuri de calitate, furnizate şi pe piaţa rusă. Am organizat deplasarea acolo a unui grup de locuitori ai Rusiei, printre care au fost şi oameni de afaceri, jurnalişti. Ei au rămas impresionaţi de cele văzute.

— În legătură cu permisiunea provizorie de a expedia vinul în cisterne, la care a recurs guvernul pentru a debloca situaţia creată la întreprinderile vinicole ale republicii, nu există riscul de scădere a calităţii acestuia?
— Mulţi agenţi economici care lucrează în industria vinului, într-adevăr, au acumulat în rezervoare o cantitate mare de vin brut, ceea ce nu le-a permis să procure de la producători struguri din recolta anului 2008. De aceea, conducerea ţării a decis să permită comercializarea unei părţi de vin în cisterne, ca să deblocheze situaţia creată. Însă asupra vinului în cauză se extinde acţiunea Memorandumului semnat cu Rusia la sfîrşitul anului 2008 şi acesta este strict controlat de către laboratoare speciale, atît la ieşirea din ţara noastră, cît şi la intrarea în Federaţia Rusă. De aceea, nu există motive de nelinişte.

— Funcţia de ministru plenipotenţiar presupune şi munca cu diaspora moldoveneas-că?
— Sigur că da! Aceasta reprezintă un segment nu mai puţin interesant al muncii ambasadei moldoveneşti. Noi ţinem legături cu moldovenii care locuiesc în oraşele ruseşti. La noi deseori apar motive de întîlnire cu Ion Druţă, cu Eugen Doga, cu Svetlana Toma, cu Maria Codreanu, Nadejda Cepraga, care locuiesc la Moscova. La întîlnirile noastre vin foştii conducători ai republicii — Ivan Bodiul, Petru Pascari. Diaspora noastră din Rusia este cea mai mare. Şi acest lucru nu e întîmplător. Pe noi ne uneşte nu numai cunoaşterea mentalităţii, dar avem multe momente comune care ţin de istorie, de cultură. În noiembrie, anul trecut, împreună cu două academii, cea a Rusiei şi a Moldovei, am organizat o conferinţă, consacrată anului lui Antioh Cantemir, la care au participat nu numai savanţii din două ţări, dar şi diaspora moldovenească, presa. Au fost invitaţi studenţi. Apropo, în Moldova a fost înfiinţat centrul studenţilor moldoveni care colaborează cu ambasada. Ţinem legături cu toate instituţiile de învăţămînt superior în care studiază tineri din Moldova. La manifestaţiile noastre atragem şi un colectiv etno-folcloric de la una din şcolile moscovite. S-au bucurat de mult succes Zilele Republicii Moldova în Federaţia Rusă, este sărbătorit “Mărţişorul”. Artiştii noştri, cu dansurile şi cîntecele noastre temperamentale, sînt oaspeţi aşteptaţi nu numai la Moscova, dar şi la Sankt-Peterburg, Kostroma, precum şi în alte oraşe din Rusia.

— Sînteţi satisfăcut de activitatea dumneavo-astră de la Moscova?
— Da. Colaborînd cu primele persoane din stat, cu reprezentanţi ai ministerelor, cu departamentul de relaţii externe al patriarhiei Federaţiei Ruse, am acumulat o experienţă bogată. Aceste relaţii s-au păstrat, ele se dezvoltă. Am stabilit relaţii bune cu colaboratorii complexului muzeistic “Ţariţîno”, care este fosta moşie a dinastiei Cantemireştilor. În cel mai apropiat timp dorim să instalăm acolo un monument, care a fost deja fabricat la Smolensk. În Sankt-Peterburg am fost ajutaţi să montăm un postament. Urmează doar să punem la punct nişte formalităţi...

— Presa de opoziţie din zi în zi tensionează situaţia, afir-mînd că moldovenii se întorc acasă cu miile...
— Nu este aşa. Deşi criza într-adevăr a cuprins Rusia şi la multe întreprinderi personalul este eliberat, aceasta i-a atins în măsură mai mică pe moldoveni. Cetăţenii noştri nu pleacă în masă de la Moscova. Pentru că munca acestora este apreciată acolo. Ei sînt respectaţi pentru conştiinciozitate în muncă, pentru onestitate.

— Cu ce probleme ale oamenilor se confruntă cel mai des ambasada Moldovei?
— La Moscova des se fură sau se pierd actele. Cetăţenii noştri nimeresc în situaţii dificile şi din alte cauze. În aceste situaţii colaboratorii ambasadei totdeauna le vin în ajutor.
În grija noastră se află copiii fără supraveghere. Cu ajutorul Ministerului Protecţiei Sociale din Moldova şi a organizaţiilor nonguvernamentale numai în a doua jumătate a anului 2008 am întors în Patrie peste 20 de copii abandonaţi. Situaţia, din păcate, este legată de comportamentul amoral al maturilor. Unii copii erau impuşi să cerşească. Aici, în Patrie, copiii merg în internate sau li se găseşte tutelă.

— Aveţi trei copii. Ei vorbesc limba rusă?
— Ei cunosc nu doar rusa, dar şi franceza, şi engleza. Cea mai mică, fără să ştie, cel puţin, alfabetul, a mers în clasa a 4-a a şcolii ruse în Moscova şi într-un an nu numai că a învăţat bine limba, dar a devenit şi eminentă. Acum s-a întors în şcoala ei natală şi învaţă în limba moldovenească. Ca şi copiii mai mari, studiază engleza. Dacă intenţionăm să ne integrăm în spaţiul european, fără de aceasta nu se poate.

— Am auzit că recent aţi devenit bunel...
— Am o nepoţică pe nume Victoria. În opinia mea, este cel mai frumos nume!

— Cu ce gînduri mergeţi în Parlament?
— Am multe idei. Cunosc problemele societăţii. Acestea sînt reflectate în programul nostru electoral. Zilele curente, în calitate de candidat la funcţia de deputat, mă întîlnesc cu pămîntenii mei. Mulţi apreciază pozitiv ceea ce a realizat echipa noastră, se pronunţă pentru continuarea programelor sociale. Şi ne doresc succese la alegeri.

— Cum se simte opoziţia în raionul dumneavoastră?
— Extrem de neconfortabil. Fiind doi ani la putere în raion şi în oraş, urecheniştii nu au mişcat nici un deget, ca să realizeze ceva pentru oameni. Iar oamenii acum au posibilitate să compare şi să facă concluzii. Nu întîmplător opoziţia în ultimele săptămîni ale campaniei electorale practic sălbătăceşte.

— Numiţi cea mai complicată întrebare din acelea care vi s-au adresat la întîlniri.
— Am să vă răspund astfel. Nu există întrebare la care n-aş şti ce să răspund. Vreo 10 ani în urmă nu ştiam totdeauna, acum ştiu. Noi sîntem siguri de echipa noastră şi cunoaştem de ce este aceasta capabilă. Ne vom îndeplini programul!

www.comunist.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania