Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

31.03.2009:  Preşedintele ţării a promulgat Legea privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret pe anii 2009-2013
Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a promulgat astăzi Legea privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret pe anii 2009-2013.

Strategia naţională pentru tineret pe anii 2009-2013 este un document de politici care asigură continuitatea Strategiei de tineret pentru anii 2004-2008 şi are menirea de a promova politici noi, coerente, care vor contribui la realizarea obiectivului de integrare europeană.

Necesitatea elaborării Strategiei naţionale de tineret pentru anii 2009-2013 a fost determinată de nevoile şi aspiraţiile tinerilor, provocările pe care le întîmpină aceştia şi racordarea politicii de tineret din Republica Moldova la standardele europene.

Obiectivele cheie ale Strategiei se bazează pe propunerile tinerilor, expuse în cadrul a 26 de forumuri raionale şi la forumul naţional, unde au participat aproximativ 5000 de tineri, şi vizează asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi informare, dezvoltarea serviciilor de sănătate şi protecţie socială, asigurarea oportunităţilor economice pentru tineri, participarea tinerilor la viaţa publică, consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul tineretului.

Beneficiarii Strategiei naţionale de tineret pe perioada 2009-2013 vor fi toţi tinerii, cetăţeni ai Republici Moldova cu vîrsta între 16 şi 30 de ani. În acelaşi timp, Strategia se adresează tinerelor familii, părinţilor, persoanelor care lucrează cu tinerii.

Strategia este corelată cu planul Naţional de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 şi Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu 2009-2011. Costul total al realizării Strategiei este de 1 mlrd 60 mln de lei.

Implementarea Strategiei va asigura tinerilor accesul la informare şi servicii de calitate ce ţin de educaţie, sănătate, timp liber şi angajare în cîmpul muncii, va oferi tinerilor noi oportunităţi de implicare deplină şi activă în viaţa socială, economică, culturală şi politică a societăţii.

MOLDPRES
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania