Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

24.04.2009:  Cum se va restabili tot ceea ce s-a distrus
La întrebările corespondentului “Comunistului” răspunde ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării teritoriului din RM, Vladimir Baldovici

— Domnule Baldovici, v-a revenit responsabilitatea de a reface clădirile principale ale ţării. Cititorii noştri telefonează, întreabă cum a fost organizată această muncă dificilă...
— Constructorii sînt obişnuiţi să construiască, nu să distrugă, de aceea consider absolut logic că anume ministerului nostru i s-a dat însărcinarea să lichideze consecinţele devastărilor bine organizate. Practic, în cîteva ore, la indicaţia Prim-ministrului ţării, au fost înfiinţate două grupuri de specialişti care urmau să stabilească caracterul distrugerilor cauzate clădirii Parlamentului şi Preşedinţiei, făcînd concluzia cum pot influenţa aceste deteriorări asupra capacităţii lor de viaţă şi să examineze în ce măsură clădirile corespund normativelor existente pentru respectivul tip de construcţii. Trebuia să estimăm şi dauna pricinuită. În linii generale, în jur de 60 de specialişti de profil diferit, conduşi de constructori — de şeful cu experienţă al Inspecţiei de Stat a construcţiilor, V. Şpac şi de şeful serviciului de expertiză V. Verstiuc, practic îndată, la 8 aprilie dimineaţa devreme au început lucrările.

Ştiţi eu am trecut personal prin birourile ambelor clădiri, încercînd să înţeleg de unde şi în legătură cu ce oamenii au dat dovadă de atîta cruzime încît să săvîrşească un asemenea vandalism. În urma impactului acţiunilor barbare, în clădirea Parlamentului au fost distruse totalmente sistemele de aprovizionare cu apă, cele de comunicaţii şi telefonie, de urmărire video, de asigurarea cu electricitate, pereţii, a fost deteriorat mobilierul. Au fost distruse toate ferestrele şi nu e vorba numai de geamurile sparte, ci de ramele ferestrelor smulse, scoase cu totul. O mulţime de cabinete, cîteva etaje, cantina au ars complet. A fost deteriorat chiar şi acoperişul. Comisia a ajuns la o concluzie univocă — clădirea Parlamentului nu poate fi exploatată în continuare, ea trebuie, mai întîi, reabilitată în întregime.

— Care sînt concluziile în ce priveşte clădirea Preşedinţiei?
— Aici au avut puternic de suferit primele 4 etaje. Au fost distruse circa 40% din spaţiu, ceea ce constituie 4200 de metri pătraţi de sticluire în vitraliu, care se consideră un know-how. Pe timpuri aceasta a fost făcută la comandă specială în Anglia. Numai acum sticla de respectiva calitate va fi pusă în producerea de masă. Au fost deteriorate sau distruse în jur de 1200 de metri pătraţi de uşi, 240 de metri pătraţi de pereţi interiori, 6200 metri pătraţi de finisaj în interior de clasă şi preţ diferit, 240 de metri pătraţi de tavane suspendate, 360 de metri pătraţi de coloane şi balustrade de marmură, 8320 metri pătraţi de faţadă, 1500 metri pătraţi de scară interioară, bazine, ronduri etc.

— Cît a costat ţara şi pe noi acest vandalism?
— Pot numi cifrele daunei pricinuite care ţine de construcţii, fără să includă şi costul mobilei deteriorate şi furate, al calculatoarelor şi a tehnicii de birou. În ce priveşte clădirea Parlamentului, comisia a indicat suma de 78,9 mln lei, iar pentru clădirea administraţiei prezidenţiale — 41,15 mln lei. Referitor la lucrările legate de curăţare, de scoaterea tehnicii distruse şi de cele de păstrare a echipamentului, mobilierului, adică de pregătirea pentru începerea propriu-zisă a lucrărilor de construcţie, estimarea acestora a fost făcută îndată de către structurile de proiectare, cum ar fi “Rural-Proiect” pentru clădirea Parlamentului şi “Urban-Proiect” pentru clădirea administraţiei Preşedintelui. În linii generale, pentru reabilitarea acestora sînt necesare, în primul caz, aproximativ 170 mln lei, inclusiv 54 milioane lei pentru reconstrucţia sălii pentru şedinţele plenare, iar în al doilea — în jur de 100 mln lei. Astfel, în cîteva ore de devastări, “prietenii” poporului i-au furat acestuia sute de milioane de lei.

— Acum se răspîndesc cu insistenţă zvonuri, iar unele mijloace mass-media le discută activ, că, chipurile, un şir de firme deja au început “să spele” bani pentru lucrările de reconstrucţie...
— Cînd aud sau citesc despre aceasta în presă, spun un singur lucru: da, unele persoane au fantezie bogată, însă respectiva fantezie este evident nesănătoasă. Pe parcursul zilei merg de cîteva ori la locul distrugerilor. Acum are loc curăţarea, scoaterea gunoiului. Pot indica toate firmele care lucrează acolo. E vorba de “Magic”, “Basconlux”, “Glorinal”, “Monolit”.

Practic tot atunci, în noaptea de 7 spre 8 aprilie, Preşedintele a efectuat cu lucrătorii ministerului o şedinţă şi a rugat să fie curăţată cît mai urgent toată mizeria existentă, să se facă ordine, să li se demonstreze oamenilor că noi putem face aceasta foarte operativ.

Noi am telefonat firmelor care sînt capabile să înceapă a munci operativ, fără condiţii preventive. Am primit de la toate răspunsuri pozitive. Unele şi-au luat un etaj, altele două, au început curăţarea, scoaterea şi depozitarea mobilierului, a tehnicii de birou, a aparatelor de aer condiţionat. Toate aceste firme au oferit tehnică, mecanisme, oamenii lucrează practic fără întreruperi, în două schimburi, pentru ca în termeni maximal reduşi să finiseze curăţarea şi să pregătească clădirea pentru lucrări concrete de construcţie.
Nici una dintre firme nu a adresat întrebarea cît şi cînd i se va plăti pentru muncă. Zilele curente m-a vizitat directorul companiei “Casa modernă”. El a spus: “Sînt gata să vă ofer atîtea materiale de construcţii, cîte vă trebuie, iar statul se va achita cu mine atunci cînd va dispune de posibilitate”. Eu îi sînt recunoscător conducătorului firmei “Glorinal”, care a trimis mulţi lucrători, specialişti, companiei “Basconlux”, tuturor care au răspuns apelului nostru. Foarte mulţi specialişti, firme propun gratis soluţiile lor tehnice, sfaturi foarte preţioase!

De aceea, cînd citesc în presă unele lucruri, îmi apare dorinţa să-l văd pe acel ziarist şi să-i spun în faţă că felul în care scrie este un marasm.

— Cum va fi organizată reconstrucţia clă-dirii? Cum le vedeţi pe acestea? În ce termeni de timp?
— Deocamdată este prea devreme să vorbim despre termeni, noi încă nu ne imaginăm în volum deplin întregul spectru al lucrărilor pe care urmează să le executăm. Cred că pentru efectuarea profesionistă a lucrărilor de construcţie la ambele obiecte, noi vom efectua neapărat tendere, vom stabili firmele după rezultatele acestora. Vom avea nevoie de unele organizaţii calificate de antrepriză, de proiectanţi. Deocamdată nici bani nu sînt, noi nu ştim de unde să-i luăm, iar unii deja au început cu zvonurile.
Acum un lucru este clar: acestea trebuie să fie clădiri absolut noi din punct de vedere al deciziilor constructive, al reţelelor, interioarelor, sistemelor de securitate şi caracterului economic al exploatării. Trebuie să fie clădiri ale secolului XXI, care ar rămîne moderne şi peste 20-30 ani. Evenimentele au demonstrat: clădirile noastre de importanţă statală au devenit foarte vulnerabile. Acest moment trebuie luat în consideraţie. Ele trebuie să fie funcţionale în orice situaţii, indiferent dacă e vorba de cutremure, uragane sau “mitinguri” similare. Oamenii care lucrează în acestea trebuie să dispună de securitate. Observaţi că în unele ţări, cu toată democraţia existentă acolo, instituţiile de stat cum ar fi Parlamentul, Preşedinţia sînt chiar izolate cu garduri înalte.

Aşadar, am să repet, din punctul de vedere al funcţionalităţii acestora, ele trebuie să corespundă celor mai moderne exigenţe şi să se construiască după cele mai noi tehnologii. Aceasta este abordarea conceptuală în ce priveşte reconstruirea clădirii Parlamentului şi a Preşedinţiei.

Eu sînt obişnuit numai să construiesc şi energia distrugătoare care a izbucnit cu asemenea forţă nu-mi este clară. Trebuie să ne gîndim cu toţii, să dăm o apreciere multor lucruri. Aşa şi voi proceda, în calitate de cetăţean, iar în calitate de constructor, mă voi ocupa de construcţii. Noi mobilizăm toate forţele şi ele există în număr suficient, ca să muncim în mod organizat, repede şi calitativ şi să demonstrăm că sîntem o forţă făuritoare. Acum aceasta este foarte important.

www.comunist.md

0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania