Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

06.07.2013:  PCRM: Guvernul Leancă trebuie să cadă deja în toamna aceasta
PCRM: Guvernul Leancă trebuie să cadă deja în toamna aceasta

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova își propune în continuare să lupte ”împotriva trădării intereselor de stat, împotriva împărţirii ţării pe Nistru, împotriva lichidării statalităţii moldoveneşti, împotriva sclaviei sociale”, ceea ce reprezintă actualmente Guvernul condus de Iurie Leancă.

Scopurile se conțin într-un articol semnat de președintele PCRM, Vladimir Voronin, care a fost discutat, sâmbătă, 6 iulie, la Ziua politică unică, desfășurată de membrii PCRM pe tot teritoriul Moldovei.

Membrii PCRM au susținut ideea că actualul Guvern nu poate supraviețui pînă la alegerile ordinare.

Vă prezentăm textul articolului fără modificări:

În zilele de mai, cînd PCRM încerca să obţină anunţarea alegerilor anticipate, noi cu toţii ne puneam aceleaşi întrebări. Sîntem noi oare pregătiţi de alegeri? Sîntem noi pregătiţi de alegeri cu adevărat? Care este nivelul pregătirii ideologice şi organizaţionale a PCRM, pe lîngă popularitate? Doar am văzut cu toţii cît de uşor falsifică guvernarea rezultatele alegerilor. Cum orice rating se transformă în nimic prin manipulările şirete ale hoţilor de la guvernare. Noi am văzut cum ei cumpără voturi, cum îi dezorientează pe oameni, abuzînd de monopolul asupra mass-media pe care îl deţin, cum îi sperie cu ajutorul maşinăriei represive a statului.

Noi nu ne bazam pe întîmplare. Noi porneam de la ideea că PCRM de patru ani este mobilizat total, duce o permanentă luptă politică, fiind pregătit de campania electorală. Noi eram siguri că, pentru bătălia generală, vom reuşi să punem la punct toate resursele organizatorice şi politice.

Anume acum a venit timpul pentru antrenarea în luptă a întregii noastre armate politice. Anume acum, cînd perspectivele alegerilor anticipate au trecut în planul secund, noi sîntem obligaţi să utlizăm cu folos pauza şi să trecem la pregătirea planificată şi sistemică pentru bătălia electorală.

Orice bătălie se finalizează cu succes doar atunci cînd comandamentul şi întregul efectiv – de la ofiţeri pînă la soldaţi – ştiu răspunsul exact la trei întrebări: “De dragul la ce?”, “Împotriva cui?” şi “Cum?”. Vom încerca să răspundem la aceste întrebări.

De dragul la ce?

Răspunsul la această întrebare nu se află la suprafaţă. Patru ani de luptă în continuu au format la adepţii noştri doar contururile ideilor pe care le va realiza PCRM după ce va veni la putere. Diapazonul aşteptărilor optimiste este foarte larg. Nu mai puţin extins este şi diapazonul anumitor temeri, coşmaruri inventate. În afară de aceasta, şi partidul are nevoie de o strategie de acţiuni clare şi exacte. Doar noi, să ne amintim, am avut deja experienţa venirii la putere, experienţa anului 2001, cînd multe probleme erau rezolvate intuitiv, în grabă, în condiţiile unei situaţii social-economice complicate. Dar situaţia de astăzi este mult mai complicată decît în 2001. Criza este mai adîncă şi nu mai avem drept la eroare, la experimente. Anume din aceste considerente totul trebuie să fie altfel.

Partidul Comuniştilor finalizează elaborarea unui program complex de modernizare a ţării. Program în realizarea căruia vor fi interesate cele mai largi pături ale populaţiei. Programul va răspunde nu doar la întrebările ce ţin de motivul votării pentru comunişti, dar şi se referă la problemele menţinerii ţării, a societăţii moldoveneşti într-o stare de dezvoltarea durabilă, a ocrotirii ei de turnuri dramatice, a majorării în fiecare an a capitalului social, umanitar şi democratic a Moldovei. Pornind de la formulările emotive ale manifestului “Proiectul Moldovenesc”, de la proiectele edificării socialismului democratic, PCRM vede Moldova în primul rînd membră a Uniunii Vamale şi, concomitent, ţară care este în stare să învingă şi să distrugă corupţia. Primul punct va impulsiona dezvoltarea economică şi modernizarea reală a agriculturii, industriei, a domeniului social. Al doilea – va permite crearea unei societăţi democratice, moderne, responsabile, cu cetăţeni adevăraţi.

În programul nostru, noi spunem: ajunge să inventăm bicicleta şi să trăim după nişte reguli impuse din exterior, străine nouă. Dacă există într-adevăr posibilitatea unică, pragmatică să restabilim uniunea economică a spaţiului postsovietic, în care sînt aşteptate mărfurile noastre, în care este stimată cultura noastră, respectată identitatea noastră, respectiv, locul nostru este printre participanţii la acest proiect.
În adresarea noastră programatică către societatea moldovenească, PCRM declară că corupţia, judecătorii care se vînd, organele de forţă care-i urmăresc pe cetăţenii simpli şi apără clanurile mafiote nu reprezintă o problemă nerezolvabilă, cronică, care, cică, este comună tuturor societăţilor moderne. Noi constatăm ferm că în condiţiile Moldovei această maladie este mortală pentru organismul nostru politic şi social. Și noi trebuie să o vindecăm în totalitate, să curăţim sistemul nostru democratic de metastazele implantate de oligarhi şi funcţionarii corupţi. Hoţii vor sta la închisoare! Aceasta este promisiunea noastră electorală principală. Și ultima preîntîmpinare pentru cei care îşi înrăutăţesc starea, continuînd să colaboreze cu acest regim.

Anume în albia pregătirii acestui document programatic îşi desfăşoară lucrările ultimele plenare ale CC, la care se dezbat metodic şi din toate punctele de vedere problemele dezvoltării social-economice, ale sistemului educaţional, ale agriculturii. În timpul cel mai apropiat, vor fi examinate sarcinile modernizării industriale a Moldovei şi dezvoltare a oraşelor, noi proiecte în domeniul reglementării diferendului transnistrean, sarcini de viitor în relaţiile internaţionale şi proiecte de introducere a institutelor democraţiei directe şi a socialismului democratic.

Cu alte cuvinte, ne deplasăm spre alegeri cu un vis pragmatic, care trebuie să intereseze majoritatea cetăţenilor prin actualitatea sa, dar şi prin posibilitatea unei realizări în practică. În imperiul întunericului continuu, oamenii au nevoie de optimism şi speranţa de a ieşi la lumină, la fel cum au nevoie de o bucată de pîine. Dacă vom reuşi să luminăm societatea cu această speranţă – vom învinge, vom reuşi să-i hrănim, să creăm condiţii pentru tineri şi bătrîni, pentru invalizi şi cei talentaţi.

Împotriva cui?

Astăzi, răspunsul este simplu: împotriva trădării intereselor de stat, împotriva împărţirii ţării pe Nistru, împotriva lichidării statalităţii moldoveneşti, împotriva sclaviei sociale. Aceasta înseamnă că nu trebuie nici măcar să admitem gîndul că actualul Guvern Leancă poate supravieţui pînă la alegerile ordinare. Guvernul Leancă trebuie să cadă deja în toamna aceasta. Nu mai tîrziu!

Întregul nostru potenţial de protest, întreaga noastră experienţă a luptei de stradă trebuie să fie îndreptate spre soluţionarea unei singure probleme – impunerea Guvernului să demisioneze. Noi vorbim despre acest lucru în mod deschis, fără conspirologie. De ce să ne ascundem poziţia civică? De ce să camuflăm emoţiile, dacă guvernarea în mod deschis duce Moldova spre bancrutare economică şi lichidare politică? Dimpotrivă, trebuie să tragem din toate clopotele, să pregătim o rezistenţă naţională organizată contra acestei trădări de stat. De data aceasta, trebuie cu orice preţ să evităm „şansa” de a nimeri cu degetul în cer, de a ne pierde forţele în van. Din aceste considerente, acu m, toate organizaţiile de partid trebuie să facă liste cu numele celor care sunt gata la prima chemare a partidului să vină la Chişinău. Acum fiecare organizaţie de partid trebuie să pregătească activişti capabili să participe la acţiuni de nesupunere, la acţiuni de protest, capabili să reziste la provocări şi cu sînge rece să facă uz de dreptul la ultimul ultimatum popular înaintat regimului.


Vremea emoţiilor condimentate cu strigătele “Moldova-Moldova!” a trecut. Vine timpul calculului exact, al pregătirii minuţioase pentru demiterea regimului de la conducere. Noi mai mult nu ameninţăm regimul cu “revoluţia de catifea”. Noi începem să o realizăm. Toamna este timpul nostru şi poporul Moldovei poate, în sfîrşit, să culeagă principala roadă politică. Alegerile democratice trebuie să decidă soarta Patriei noastre multpătimite!

Cum?

Această întrebare este dedicată, în primul rînd, desfăşurării campaniei electorale. Și aici, spre deosebire de luptele electorale anterioare, în prim-plan apare sarcina de combatere a falsificării rezultatelor voinţei poporului.

Ce trebuie să facem ca să reducem la maximum riscul de corupere a alegătorilor? Cum să reuşim ca toate comitetele noastre de partid să aleagă foarte minuţios reprezentanţii noştri în birourile electorale?

În primul rînd, trebuie de pe acum să depistăm persoanele care, la indicaţia regimului din Chişinău, pregătesc cumpărarea voturilor. Știţi cu toţii că în foarte multe sate de aceasta se ocupă “oameni speciali”, prin care se transmit bani, ajutoare materiale de tot felul, toate acestea destinate pentru cumpărarea de voturi. Numele acestor oameni trebuie să fie imediat publicate în mass-media noastră; trebuie să le acordăm atenţie deosebită; activitatea lor trebuie să fie permanent în vizorul anchetelor publice.

Toţi reprezentanţii şi observatorii nostri în secţiile electorale locale şi regionale vor trece prin cîteva tururi de pregătire. Anume din aceste considerente comitetele rationale de partid trebuie să aleagă minuţios oamenii. Dacă vom da greş, nu ne vor ajuta nici traningurile, nici antrenamentele. Deja acum toate organizaţiile noastre primare de partid, precum şi aleşii locali – primarii, consilierii din consiliile săteşti, orăşăneşti şi raionale – trebuie să monitorizeze crearea listelor electorale. Este important să facem tot posibilul şi imposibilul ca în ziua alegerilor aceste liste să nu fie pline de suflete moarte, ca şi “caruselurile” din “alegători profesionişti” să fie distruse odată şi pentru totdeauna şi să acopere sub rămăşiţele sale toate speranţele puterii în falsificarea rezultatelor alegerilor.

Bineînţeles, trebuie deja să începem formarea nucleului nostru principal de agitaţie – a infanteriei din mii şi mii de oameni, care în perioada campaniei electorale va trece pe la toate casele, aducînd nu doar producţia noastră poligrafică, dar şi cuvîntul viu al unor statalişti convinşi. După calculele noastre, timp de patru luni trebuie să desfăşurăm pregătirea concretă politică şi organizatională a 6 mii de agitatori şi propagandişti. Și aici este important să alegem corect şi responsabil oameni capabili să facă faţă acestor sarcini.

În afară de aceasta, comitetele rationale de partid trebuie să pună în faţa organizaţiilor primare încă o sarcină importantă, şi anume crearea paşaportului secţiei de votare. Paşaport care trebuie să includă numărul real al alegătorilor, statutul lor social şi viziunile politice. Cunoaşteţi cu toţii că, dispunînd de aceste instrumente, este mult mai simplu de organizat campania electorală atît la nivel de sat, cît şi la nivel de ţară.

Toate aceste sarcini, după dezbaterile de astăzi, vor ajunge la dumneavoastră sub formă de instrucţiuni ale CC. Dar deja acum, în pofida concediilor orăşenilor şi a muncii în cîmp a locuitorilor rurali, aceste sarcini trebuie realizate. Nu mai dispunem de timp.
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania