Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

07.11.2013:  DECLARAŢIA Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
DECLARAŢIA

Partidului Comuniştilor din Republica MoldovaGuvernul marionetă al aşa-numitei „Coaliţii pro europene”, creat de către clanurile oligarhice criminale care acţionează împotriva intereselor poporului moldovenesc, duce ţara spre o catastrofă iminentă.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, exprimînd interesele majorităţii populaţiei ţării, care suferă de puterea hoţească şi criminală, de mai multe ori a demascat crimele regimului de guvernare. Demascările cu rezonanţă care au urmat după „vînătoarea regală” din Rezervaţia „Pădurea Domnească”, după căderea Guvernului Filat, demiterea preşedintelui Parlamentului M. Lupu şi a vicepreşedintelui V. Plahotniuc, în procesul de dezbatere în Parlament a două moţiuni de cenzură a Guvernului Leancă, mort din născare de către destrămata „Alianţă pentru Integrare Europeană”, respinse în mod laş şi cu neruşinare de către regimul antipopular, au creat o bază de învinuire solidă pentru judecata poporului asupra grupării criminale, care a acaparat puterea în Republica Moldova.

Printre crimele regimului de guvernare, care au fost prezentate cu zecile şi sutele de cazuri de diferită gravitate, în primul rînd sînt fixate:

- încălcarea conştientă şi multiplă a legilor Republicii Moldova, inclusiv a Constituţiei şi Codului Electoral, care au dus la uzurparea puterii în ţară de către grupările oligarhice criminale;

- lichidarea conştientă şi sistematică a statalităţii moldoveneşti, distrugerea bazelor morale fundamentale ale societăţii moldoveneşti, negarea dreptului la existenţă a poporului multinaţional moldovenesc;

- refuzul criminal de la principiul integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, ridicarea frontierei de stat pe Nistru, acceptarea desprinderii malului stîng al Nistrului de la teritoriul Republicii Moldova recunoscut internaţional;

- genocidul socio-economic împotriva populaţiei Republicii Moldova; încetarea indexării reale a salariilor, pensiilor, burselor şi indemnizaţiilor; majorarea falimentară a impozitelor şi taxelor; renunţarea conştientă de la reglementarea economică a preţurilor la produsele de bază, majorarea neîntemeiată a tarifelor la resursele energetice, manipularea pungăşească cu cursul valutei naţionale, lipsirea conştientă şi sistematică a cetăţenilor Republicii Moldova de drepturile fundamentale la educaţie şi ocrotirea sănătăţii, distrugerea irecuperabilă a şcolilor şi spitalelor; distrugerea infrastructurii protecţiei mamei şi copilului, stimularea exodului populaţiei ţării peste hotare;

- furtul neruşinos al proprietăţii de stat, distrugerea bazei de resurse strategice a controlului de stat asupra proceselor economice în stat, furtul „Băncii de Economii” şi a aeroportului de stat, privatizarea prin hoţie care are ca scop vînzarea la preţuri de nimic a avuţiei naţionale şi transmiterea acesteia în mîinele grupărilor oligarhice criminale;

- ridicarea corupţiei la rang de politică de stat, distribuirea organelor puterii reprezentative, executive şi judecătoreşti, întregului sistem de apărare a normelor de drept între grupările oligarhice criminale, care au acaparat controlul politic asupra statului;

- refuzul categoric de a ţine cont de opinia şi reclamaţiile poporului, lipsirea poporului de dreptul de a decide prin referendum chestiuni de importanţă majoră pentru destinul populaţiei ţării; oprimarea libertăţii cuvîntului, intimidarea celor care gîndesc altfel, crearea prin manipularea cu sistemul electoral a condiţiilor pentru inamovibilitatea, necontrolarea şi imposibilitatea de a trage la răspundere a regimului de guvernare.

Aceste crime grave comise pe parcursul anilor de guvernare a regimului existent – aşa-numitei „Alianţe pentru Integrare Europeană” şi a variantei sale modificate – „Coaliţiei de guvernare pro-europeană”- a adus poporul moldovenesc şi Republica Moldova la prăpastia dezastrului!

Astăzi, în toamna anului 2013 poporul nostru multinaţional şi ţara noastră sînt mai apraope ca niciodată de dispariţie! Acordul şi protocoalele secrete, pe care intenţionează să le semneze la Vilnus guvernul marionetă a „Coaliţiei pentru guvernare pro-europeană” se vor finisa cu colapsul deplin al economiei ţării, accelerarea degradării sociale, înăsprirea hoţiei şi violenţei din partea grupărilor oligarhice criminale.

Acţiunile regimului criminal vor face din anul viitor – anul hoţiei banditeşti, anul creşterii galopante a preţurilor şi tarifelor; anul distrugerii agriculturii şi industriei, anul distrugerii complete a ceea ce a mai rămas din sfera socială; anul trecerii la regimul de vize cu Rusia şi statele din CSI; anul destrămării complete a ţării, anul dezicerii de teritoriile de pe malul stîng al Nistrului şi creării condiţiilor pentru anexarea de către România a „aşchiei basarabene” – a părţii din dreapta Nistrului fără Transnistria!

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, fracţiunea parlamentară a PCRM, societatea civilă de nenumărate ori au încercat să convingă regimul de guvernămînt de necesitatea demisiei benevole a guvernului incapabil şi corup, demontării imediate a sistemului antidemocratic de oprimare a drepturilor şi libertăţilor, organizării alegerilor parlamentare anticipate corecte . Însă regimul de fiecare dată în mod cinic şi cu cruzime a respins toate încercările forţelor sănătoase ale societăţii de a corecta cursul distrugător pe care merge ţara.

În aceste condiţii:

acţionînd în interesul majorităţii populaţiei Republicii Moldova, apărării poporului moldovenesc, orînduirii constituţionale şi suveranităţii statului moldovenesc;

conştientizînd faptul că regimul de guvernare duce poporul şi ţara spre distrugere;

convingîndu-se de faptul că grupările criminale care au acaparat conducerea de stat resping conştient toate încercările societăţii de a stabili dialogul cu puterea;

ţinînd cont de faptul că guvernarea în mod cinic continuă practica de oprimare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, tinzînd spre distrugerea oricărei rezistenţe organizate faţă de regimul criminal;Partidul Comuniştilor din Republica Moldova cu susţinerea societăţii civile, a tuturor forţelor civice sănătoase din ţară solicită de la regimul de guvernare:

1. În termen de pînă la 21 noiembrie să demită cabinetul de miniştri incapabil a lui Iu. Leancă – prin depunerea benevolă a mandatului sau prin acordarea votului de neîncredere în Parlament.

2. După demisia Guvernului, în termenii stabiliţi de legislaţie să fie anunţată organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

3. Să accepte după alegerile parlamentare anticipate, organizarea referendumului republican privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală.În cazul în care aceste cerinţe nu vor fi satisfăcute, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova cu susţinerea societăţii civile şi a tuturor forţelor civice sănătoase, va chema neîntîrziat susţinătorii să se adune în Chişinău pentru a obţine în orice condiţii realizarea cerinţelor menţionate prin metode paşnice, în cadrul realizării drepturilor şi libertăţilor democratice.Trăiască Republica Moldova! Trăiască poporul moldovenesc!Comitetul Central al PCRM7 noiembrie 2013
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania