Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

06.12.2013:  Adresarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova către partidele politice, mișcările și organizațiile obștești
Adresarea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
către partidele politice, mișcările și organizațiile obștești

Pe 5 decembrie 2013 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a emis un verdict trădător, care privează fără drept de apelare și flagrant, poporul moldovenesc de dreptul la propria limbă literară, propria identitate și stat. Istoria multiseculară de vorbire, folosire și dezvoltare a limbii moldovenești, limba lui Ștefan cel Mare – Dimitrie Cantemir – Ion Druță este pusă la îndoială. Și au făcut acest lucru șase cetățeni ai României, șase judecători ai Curții Constituționale a Republicii Moldova. Șase persoane – de fapt străini – au lipsit un popor întreg de dreptul de a numi propria limbă în conformitate cu tradiția istorică și ștafeta vie a succesiunii naționale și culturale.
Acest organ al jurisdicției supreme al țării a mai comis încă o crimă gravă împotriva dreptului, adevărului și independenței statului moldovenesc. În aceeași hotărîre a Curții Constituționale este recunoscut că de azi înainte Constituția Republicii Moldova este un document de o importanță mai inferioară decît unele declarații ale unui oarecare cetățean Timofti, în special - privind „două state românești”, de o importanțămaiinferioarădecîtemoționalașicontradictoriaînuneleprevederiDeclarația de Independență din 27 august 1991. UltimasemnificăcăCurteaConstituționalăa întors Republica Moldova în situația dramatică de la începutul anilor 90, cînd întreaga clasă politică de la guvernare în mod deschis tindea să lichideze statalitatea moldovenească și vedeau în ea doar o etapă de scurtă durată în calea spre „România mare”, cînd anume poziția absurdă a elitelor de guvernare a dus țara la conflictul fratricid transnistrean.
Fără îndoială, pe 5 decembrie 2013 judecătorii Curții Constituționale a Republicii Moldova au atentat deschis la bazele orînduirii constituționale ale statului, au pus la îndoială legitimitatea internațională a Moldovei, argumentarea hotarelor sale internațional recunoscute, au încercat să creeze premize juridice pentru începutul lichidării statului moldovenesc independent și contopirea ei la România. Fără îndoială, că această hotărîre a Curții Constituționale a reprezentant sfîrșitul logic al guvernării dezlănțuite și antidemocratice a Moldovei în ultimii patru ani, rezultatul acaparării instituțiilor de stat și de drept, rezultatul uzurpării puterii de stat de către un grup de persoane uniți Coaliția pentru politica pro-europeană. Deja nu mai este nici un dubiu că doar înlăturarea grabnică și neîntîrziată de la guvernare a acestei grupări va opri politica trădării de stat deschise, va opri bancrotizarea social-economică și externă a Moldovei.
Partidul Comuniștilor face apel către toate forțele politice, partidele, mișcările, organizațiile și structurile obștești cu chemarea de a se consolida într-un forum național unic al forțelor patriotice. A se consolida – Pentru Moldova! Pentru independența țării noastre, pentru eliberarea statului nostru, democrației noastre de ocupația criminală.
Scopurile imediat următoare sînt evidente – demisia întregii componențe a Curții Constituționale, demisia actualului guvern, vot de neîncredere președintelui trădător. Moldova are nevoie de alegeri democratice! Doar poporul Moldovei este în drept să decidă în care direcție să se miște, cum să se numească, în ce limbă să vorbească! Și vai de cei care încearcă să îl priveze de acest drept sfînt!

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
Chișinău, 6 decembrie 2013
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania