Navigare

Căutarea pe saitul

 













Toate ştirile

19.05.2014:  Agenda mesei rotunde la Nisporeni 19 mai 2014
AGENDA
Masa rotundă:
”Capitalul uman al Moldovei. Metode de salvare şi dezvoltare”
19 mai 2014
Locul desfăşurării: or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă
restaurantul ”Viorica”(drumul spre spitalul raional)

***
10.30 – 11.00 Înregistrarea participanţilor
11.00 – 11.15 Deschiderea evenimentului
Cuvînt introdfuctiv.
Vladimir Voronin, preşedintele PCRM
11.15 – 12.30 Luările de cuvînt ale experţilor (I sesiune)
”Strategia dezvoltării umane”
Oxana Domenti, deputat în Parlament, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe
”Degradarea umană sistemică. Arhitecţii şi scopurile”
Alexandr Petcov, deputat în Parlament, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
”Învăţămîntul public – direcţiile strategice”
Inna Şupac, deputat în Parlament, membru al Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
”Viziuni privind dezvoltarea capitalului uman în Republica Moldova”
Igor Boţan, director executiv al Asociaţiei pentru democraţie participativă ADEPT
”Corupţia – orînduire socială în Republica Moldova”
Bogdan Ţărdea, politolog, director al Institutului Social-Democratic din Moldova
”Moldova :sistemul de sănătate – garant al calităţii vieţii”
Boris Golovin, preşedinte al fracţiunii PCRM în Consiliul municipal Chişinău
”Cum să apărăm familia?”
Tamara Plămădeală, avocat parlamentar pentru drepturile copilului
”Resursele umane – viitorul Republicii Moldova”
Victor Borşevici, profesor, academician

12. 30 – 13.00 Pauza de cafea
13.00 – 14. 00 Luările de cuvînt ale experţilor (Sesiunea a II-a)
”Modelarea unui sistem echitabil de garanţii sociale ”
Galina Balmoş, deputat în Parlament, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie
”Învăţămîntul superior: investiţii în educaţie – nu în şomaj”
Anatol Dubrovschi, politolog, doctor în istorie
”Persoanele cu dizabilităţi şi securitatea socială”
Victor Mîndru, deputat în Parlament, membru al Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie
”Calitatea vieţii: dimensiune nouă a modernizării”
Dmitrii Cavruc, redactor al ziarului ”Puls”

Totalizare.

Cuvînt de încheiere
Vladimir Voronin, preşedintele PCRM


***
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania