Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

12.06.2014:  Scrisoarea adresată de V. Voronin lui Jose Manuel Barroso
Preşedintelui Comisiei Europene
Domnului José Manuel Barroso

Stimate domnule Preşedinte,

Proiectul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a divizat societatea moldovenească.

După instaurarea guvernării „Alianţei pentru Integrare Europeană” numărul adepţilor integrării europene în ţara noastră este în diminuare permanentă şi în prezent constituie puţin peste 30 de procente. Din aceste considerente, fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a luat o atitudine exigentă faţă de proiectul Acordului de Asociere.

Noi cunoaştem faptul că, procesul de elaborare a proiectului şi pregătirea acestuia pentru parafare s-a desfăşurat într-un mod netransparent. Parlamentul, ca organ reprezentativ, precum şi societatea civilă în general, au fost înlăturate de la acest proces.

În rezultat, noi constatăm faptul că, în virtutea scopurilor statutate în preambul, Acordul nu contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova şi modernizarea reală a acesteia.
Partidul Comuniştilor şi fracţiunea în Parlament evidenţiază un şir de prevederi ale Acordului în cauză care sînt categoric inacceptabile.

În primul rînd, unificarea într-un singur document al politicului şi economicului fac imposibilă realizarea acestora unul independent de altul.

În al doilea rînd, partea politică a Acordului, care prevede obligaţini pentru Republica Moldova de a acţiona în conformitate cu politicile UE în domeniile securităţii şi apărării, contravine Constituţiei Republicii Moldova, care consfinţeşte neutralitatea statului nostru.

În al treilea rînd, mecanismele de apărare a intereselor uneia dintre părţi pe teritorul alteia nu sînt limitate cu nimic şi nu ţin cont de drepturile suverane ale Moldovei.

În al patrulea rînd, gestionarea procesului de implementare a Acordului nu prevede participarea Parlamentului Republicii Moldova. Dimpotrivă, prevede crearea organelor supranaţionale precum Consiliul Asociaţiei, Comitetul Asociaţiei şi altele, deciziile cărora poartă un caracter obligatoriu. Aceasta contravine principiilor suveranităţii statului nostru.

În al cincilea rînd, Acordul cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare oferă beneficii unilaterale statelor UE şi reprezintă un pericol pentru vulnerabila economie moldovenească , atît în perspectivă scurtă, cît şi medie.

În al şaselea rînd, proiectul Acordului nu oferă perspective pentru reintegrarea ţării. Dimpotrivă, aduce acestui proces, care este şi aşa complicat, dificultăţi noi.

În al şaptelea rînd, în asemenea proiect care ar părea atotcuprinzător, nu sînt examinate chestiuni importante şi principiale de ordin social.

Evaluînd proiectul Acordului, noi reieşim de asemenea, din faptul că, conform opiniei Uniunii Europene, aderarea Republicii Moldova la UE în calitate de membru cu drepturi depline într-o perspectivă vizibilă nu este posibilă. În acelaşi timp, considerăm vitală modernizarea ţării pe baza standardelor şi valorilor europene în forma lor iniţială. Noi, de asemenea contăm pe susţinerea din partea UE în modernizarea întregii practici politice pe baza democraţiei şi libertăţilor civice, justiţiei independente şi instituţiilor de drept depolitizate, şi libertăţii de exprimare.

Noi sîntem de acord ca, în Moldova să fie promovat adevăratul nivel european al educaţiei accesibile tuturor, atît celei universitare, cît şi profesional-tehnice. Pentru noi este important să atingem standardele europene în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, în tot ce asigură un nivel înalt al dezvoltării umane.
Anume în astfel de modernizare europeană noi vedem principalul conţinut al procesului de integrare europeană. Proiectul Acordului propus nu soluţionează aceste probleme. Noi insistăm asupra faptului că, este necesar un alt document, ce ar contribui la atingerea scopurilor declarate.

Reieşind din cele expuse, considerăm pripită semnarea Acordului în varianta prezentată. La ratificarea acestuia în Parlament, fracţiunea PCRM nu va participa.

Întru confirmarea celor expuse în prezenta scrisoare, se anexează o listă de prevederi ale Acordului de Asociere care nu sînt acceptabile din punctul nostru de vedere.

Cu respect,
Vladimir VORONIN
Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

12 iunie 2014
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania